Skip to main content

Havemanden v/Mikael Jørgensen

CVR-normu

29258260

Najugaq

Skælskør Landevej 32
Lundforlund

Postnormu aamma illoqarfik

4200 Slagelse

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

08.05.2018

Suliffeqarfiup suussusia

Enkeltmandsvirksomhed

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Aktiv

Telefon

25338724

Kommuni

Slagelse

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

813000 Nunap isikkuanik passussineq

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Ateq

Havemanden v/Mikael Jørgensen

P-normu

Najugaqarfik

Skælskør Landevej 32
Lundforlund

Postnormu aamma illoqarfik

4200 Slagelse

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

08.05.2018

Suliaqarfiup ilisarnaataa

813000 Nunap isikkuanik passussineq

Pilerisaariviginanga

Telefonip normua

25338724

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

Mikael Jørgensen

P-normu

Najugaqarfik

Tingvej 12
Stude

Postnormu aamma illoqarfik

4241 Vemmelev

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

18.01.2006

Ophørsdato

31.03.2007

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

25338724


Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
18.01.2006
31.03.2007
Mikael Jørgensen
Najugaq
Uannga
Uunga
19.12.2018
20.02.2019
Skælskør Landevej 32
Lundforlund 4200 Slagelse
29.11.2018
18.12.2018
Skælskør Landevej 32
Lundforlund 4200 Slagelse
08.05.2018
28.11.2018
Skælskør Landevej 32 4200 Slagelse
01.01.2007
31.03.2007
Tingvej 12
Stude 4241 Vemmelev
18.01.2006
31.12.2006
Tingvej 12
Stude 4241 Vemmelev
Suliffeqarfiup suussusia
Uannga
Uunga
18.01.2006
31.03.2007
Enkeltmandsvirksomhed