Skip to main content

FREDENSVEJ 37 ApS

CVR-normu

28893213

Najugaq

c/o MPBO ApS
Telefonvej 6B

Postnormu aamma illoqarfik

2860 Søborg

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

08.07.2005

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

09.05.2011

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

Gladsaxe

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Siunertaq

Selskabets formål er at udvikle, eje og administrere udlejningsejendomme og hermed forbundet virksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

21.02.2008

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

135.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

08.07.2005 - 31.12.2006
Dato: 30.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.2007
Periode: 08.07.2005 - 31.12.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF


Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

FREDENSVEJ 37 ApS

P-normu

Najugaqarfik

c/o MPBO ApS
Telefonvej 6B

Postnormu aamma illoqarfik

2860 Søborg

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

08.07.2005

Ophørsdato

09.05.2011

Suliaqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Pilerisaariviginanga

Naamik


18.05.2011 Statusændring

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
c/o MPBO ApS, Telefonvej 6B, 2860 Søborg

Konkursbehandlingen afsluttet 09.05.2011, selskabet opløst.


18.05.2009 Statusændring

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
c/o MPBO ApS, Telefonvej 6B, 2860 Søborg

Konkursdekret afsagt 13.05.2009 af Sø- og Handelsretten Skifteretten.


21.04.2009 Statusændring

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
c/o MPBO ApS, Telefonvej 6B, 2860 Søborg

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens § 60, jf. § 61 sendt til Sø- og Handelsretten Skifteretten den 21.04.2009.


16.03.2009 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
c/o MPBO ApS, Telefonvej 6B, 2860 Søborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Tobias Gath, den 25.02.2009.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24207501 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 25.02.2009.


03.11.2008 Øvrige ændringer

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
Vandtårnsvej 67-69, 2860 Søborg

Ny adresse:

c/o MPBO ApS, Telefonvej 6B, 2860 Søborg.
21.07.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
Vandtårnsvej 67-69, 2860 Søborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 14119299 PKF MUNKEBO JENSEN VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 21.07.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24207501 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Gribskovvej 2, 2100 København Ø, den 21.07.2008.


22.02.2008 Øvrige ændringer

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
Sydvestvej 102, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

21.02.2008.

Ny adresse:

Vandtårnsvej 67-69, 2860 Søborg.

Ny kommune:

Gladsaxe.


12.02.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
Sydvestvej 102, 2600 Glostrup

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Tobias Gath, den 12.02.2008.


12.01.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
Sydvestvej 102, 2600 Glostrup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Røsler, den 30.11.2007.


20.12.2005 Ændring i revision, Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
Gladsaxevej 130, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

06.12.2005.

Ny adresse:

Sydvestvej 102, 2600 Glostrup.

Ny kommune:

Glostrup.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Tobias Gath, den 06.12.2005.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Torben Røsler, den 06.12.2005.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24207501 MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 06.12.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 14119299 MUNKEBO, JENSEN & VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hovedvejen 56, postboks 135, 2600 Glostrup, den 06.12.2005.


21.10.2005 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
Gladsaxevej 130, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

18.10.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 135.000,00.


21.10.2005 Øvrige ændringer

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
Gladsaxevej 130, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

18.10.2005.


12.10.2005 Øvrige ændringer

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
FREDENSVEJ 37 ApS
Gladsaxevej 130, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

04.10.2005.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

08.07.2005 - 31.12.2006.


28.09.2005 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
ApS KBUS 17 NR. 4284
Kronprinsessegade 18, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

27.09.2005.

Nyt navn:

FREDENSVEJ 37 ApS.

Ny adresse:

Gladsaxevej 130, 2860 Søborg.

Ny kommune:

Gladsaxe.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Andreas Stakemann, den 27.09.2005.

Indtrådt i direktionen:

Tobias Gath, den 27.09.2005.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 27.09.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24207501 MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Vester Søgade 10, 1601 København V, den 27.09.2005.


13.07.2005 Nye selskaber

CVR-normu: 28893213

Navn og adresse:
ApS KBUS 17 NR. 4284
Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

08.07.2005.

Seneste vedtægtsdato:

08.07.2005.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 19270939 ApS KBUS 38 NR. 3117, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 08.07.2005.

Direktion:

Advokat Peter Andreas Stakemann, den 08.07.2005.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ro's Torv 53, 4000 Roskilde, den 08.07.2005.

Første regnskabsår:

08.07.2005 - 30.04.2006.

Regnskabsår:

01.05 - 30.04.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
08.07.2005
26.09.2005
ApS KBUS 17 NR. 4284
Najugaq
Uannga
Uunga
22.02.2008
02.11.2008
Vandtårnsvej 67 - 69 2860 Søborg
20.12.2005
21.02.2008
Sydvestvej 102 2600 Glostrup
28.09.2005
19.12.2005
Gladsaxevej 130 2860 Søborg
08.07.2005
27.09.2005
Kronprinsessegade 18 1306 København K
Killiffik
Uannga
Uunga
13.05.2009
08.05.2011
Under konkurs
21.04.2009
12.05.2009
Under tvangsopløsning
08.07.2005
20.04.2009
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
08.07.2005
17.10.2005
125.000,00 DKK