Skip to main content

PVJ KOLDING A/S

CVR-normu

28844573

Najugaq

Jernet 4

Postnormu aamma illoqarfik

6000 Kolding

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

15.06.2005

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

02.04.2019

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Telefon

75508792

Fax

75508790

Kommuni

Kolding

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

412000 Opførelse af bygninger

Saniatigut nioqquteqarfiit

439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Siunertaq

Selskabets formål er aktivitet indenfor byggeindustrien, herunder opførelse af nybyggerier af enhver art samt - efter bestyrelsens skøn - beslægtede formål.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

15.06.2005

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

500.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

15.06.2005 - 30.06.2006

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

P.V. JOHANSEN HOLDING A/S
Jernet 4 A
6000 Kolding
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 02.04.2019Piviusumik piginnittut

Suliffeqarfik pivisunik piginnittoqanngilaq, aqutsisullu pisiusumik piginnittutut inissinneqarput.


Pivisiusumik piginnittuusimasut

Paul Vilfred Johansen
Søgade 24
6000 Kolding
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Afhændelsesdato: 02.04.2019Dato: 06.12.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.10.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.11.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.11.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 15.11.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 07.12.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 07.12.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 16.12.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.12.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.12.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.12.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.11.2006
Periode: 15.06.2005 - 30.06.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

PVJ KOLDING A/S

P-normu

Najugaqarfik

Jernet 4

Postnormu aamma illoqarfik

6000 Kolding

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

15.06.2005

Ophørsdato

02.04.2019

Suliaqarfiup ilisarnaataa

412000 Opførelse af bygninger

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

75508792


15.04.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-normu: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 02.04.2019 opløst ved fusion med CVR-nummer: 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S.


04.03.2019 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-normu: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S (fortsættende), CVR-nummer: 28844573 PVJ KOLDING A/S (ophørende), CVR-nummer: 25910745 EJENDOMSSELSKABET TRE ROSER A/S (ophørende) og CVR-nummer: 27422179 HOTEL KOLDING CITY ApS (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene HOTEL BYPARKEN KOLDING ApS.

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S, CVR-nummer: 28844573 PVJ KOLDING A/S, CVR-nummer: 25910745 EJENDOMSSELSKABET TRE ROSER A/S og CVR-nummer: 27422179 HOTEL KOLDING CITY ApS må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


05.12.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Egtved Allé 4, 6000 Kolding, den 13.10.2011.


20.10.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Allan Johansen, den 07.10.2008, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Paul Vilfred Johansen, den 07.10.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Ravn Klausen, den 07.10.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Claus Vilfred Johansen, den 07.10.2008.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Ravn Klausen, den 07.10.2008.

Indtrådt i direktionen:

Murermester Paul Vilfred Johansen, den 07.10.2008.


15.06.2005 Nye selskaber

CVR-normu: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Stiftelsesdato:

15.06.2005.

Seneste vedtægtsdato:

15.06.2005.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 102,00.

Stifter:

CVR-NR. 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S, Mejsevej 1, 6000 Kolding, den 15.06.2005.

Bestyrelse:

Murermester Paul Vilfred Johansen (formand), den 15.06.2005, Ingeniør Allan Johansen, den 15.06.2005, Niels Ravn Klausen, den 15.06.2005.

Direktion:

Niels Ravn Klausen, den 15.06.2005.

Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Egtved Alle 4, 6000 Kolding, den 15.06.2005.

Første regnskabsår:

15.06.2005 - 30.06.2006.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.

Killiffik
Uannga
Uunga
15.06.2005
01.04.2019
Normal
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.07.2005
31.12.2007
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
15.06.2005
30.06.2005
980000 Uoplyst
Saniatigut nioqquteqarfik
Uannga
Uunga
02.01.2008
31.12.2012
429000 Anden anlægsvirksomhed
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


4. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2013
1 Sulisut
4. kvartalimut 2012
1 Sulisut
3. kvartalimut 2012
1 Sulisut
2. kvartalimut 2012
1 Sulisut
1. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2009
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2008
20-49 Sulisut
3. kvartalimut 2008
20-49 Sulisut
2. kvartalimut 2008
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 2008
20-49 Sulisut
4. kvartalimut 2007
20-49 Sulisut
3. kvartalimut 2007
20-49 Sulisut
2. kvartalimut 2007
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 2007
20-49 Sulisut
4. kvartalimut 2006
20-49 Sulisut
3. kvartalimut 2006
20-49 Sulisut
2. kvartalimut 2006
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 2006
20-49 Sulisut
4. kvartalimut 2005
20-49 Sulisut
3. kvartalimut 2005
20-49 Sulisut