Skip to main content

PVJ KOLDING A/S

CVR number

28844573

Address

Jernet 4

Postal code and city

6000 Kolding

Start date

15.06.2005

Cessation date

02.04.2019

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter fusion

Telephone

75508792

Fax

75508790

Municipality

Kolding

Activity code

412000 Opførelse af bygninger

Secondary activity

439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Objects

Selskabets formål er aktivitet indenfor byggeindustrien, herunder opførelse af nybyggerier af enhver art samt - efter bestyrelsens skøn - beslægtede formål.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.07 to 30.06

Latest articles of association

15.06.2005

Registered capital

500.000,00 DKK

First accounting period

15.06.2005 - 30.06.2006

Powers to bind

Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Legal owners


Terminated legal owners

P.V. JOHANSEN HOLDING A/S
Jernet 4 A
6000 Kolding
Pct. of share capital: 100%
Pct. of voting rights: 100%
Afhændelsesdato: 02.04.2019Beneficial owners

The business has no beneficial owners and the management is therefore recognised as the beneficial owners.


Terminated beneficial owners

Paul Vilfred Johansen
Søgade 24
6000 Kolding
Danmark
Pct. of share capital: 100,00%
Pct. of voting rights: 100,00%
Has indirect possessions
Afhændelsesdato: 02.04.2019Dato: 06.12.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.10.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.11.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.11.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 15.11.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 07.12.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 07.12.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 16.12.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.12.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.12.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.12.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.11.2006
Periode: 15.06.2005 - 30.06.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

PVJ KOLDING A/S

P-number

Address

Jernet 4

Postal code and city

6000 Kolding

Start date

15.06.2005

Ophørsdato

02.04.2019

Sector code

412000 Opførelse af bygninger

Advertising protection

No

Telephone

75508792


15.04.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR number: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 02.04.2019 opløst ved fusion med CVR-nummer: 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S.


04.03.2019 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR number: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S (fortsættende), CVR-nummer: 28844573 PVJ KOLDING A/S (ophørende), CVR-nummer: 25910745 EJENDOMSSELSKABET TRE ROSER A/S (ophørende) og CVR-nummer: 27422179 HOTEL KOLDING CITY ApS (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnene HOTEL BYPARKEN KOLDING ApS.

Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i CVR-nummer: 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S, CVR-nummer: 28844573 PVJ KOLDING A/S, CVR-nummer: 25910745 EJENDOMSSELSKABET TRE ROSER A/S og CVR-nummer: 27422179 HOTEL KOLDING CITY ApS må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


05.12.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Egtved Allé 4, 6000 Kolding, den 13.10.2011.


20.10.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Allan Johansen, den 07.10.2008, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Paul Vilfred Johansen, den 07.10.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Ravn Klausen, den 07.10.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Claus Vilfred Johansen, den 07.10.2008.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Ravn Klausen, den 07.10.2008.

Indtrådt i direktionen:

Murermester Paul Vilfred Johansen, den 07.10.2008.


15.06.2005 Nye selskaber

CVR number: 28844573

Navn og adresse:
PVJ KOLDING A/S
Jernet 4, 6000 Kolding

Stiftelsesdato:

15.06.2005.

Seneste vedtægtsdato:

15.06.2005.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 102,00.

Stifter:

CVR-NR. 20039736 P.V. JOHANSEN HOLDING A/S, Mejsevej 1, 6000 Kolding, den 15.06.2005.

Bestyrelse:

Murermester Paul Vilfred Johansen (formand), den 15.06.2005, Ingeniør Allan Johansen, den 15.06.2005, Niels Ravn Klausen, den 15.06.2005.

Direktion:

Niels Ravn Klausen, den 15.06.2005.

Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Egtved Alle 4, 6000 Kolding, den 15.06.2005.

Første regnskabsår:

15.06.2005 - 30.06.2006.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.

Status
From
Till
15.06.2005
01.04.2019
Normal
Activity code
From
Till
01.07.2005
31.12.2007
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
15.06.2005
30.06.2005
980000 Uoplyst
Secondary activity
From
Till
02.01.2008
31.12.2012
429000 Anden anlægsvirksomhed
Period:
Employees
Full-time equivalent
2. QTR 2015
1 employees
1 FTEs
4. QTR 2014
2-4 employees
1 FTEs
3. QTR 2014
2-4 employees
1 FTEs
2. QTR 2014
2-4 employees
1 FTEs
1. QTR 2014
2-4 employees
1 FTEs


4. QTR 2013
2-4 employees
1 FTEs
3. QTR 2013
2-4 employees
1 FTEs
2. QTR 2013
2-4 employees
1 FTEs
1. QTR 2013
1 employees
4. QTR 2012
1 employees
3. QTR 2012
1 employees
2. QTR 2012
1 employees
1. QTR 2012
2-4 employees
4. QTR 2011
2-4 employees
3. QTR 2011
2-4 employees
2. QTR 2011
2-4 employees
1. QTR 2011
2-4 employees
4. QTR 2010
5-9 employees
3. QTR 2010
10-19 employees
2. QTR 2010
10-19 employees
1. QTR 2010
5-9 employees
4. QTR 2009
10-19 employees
3. QTR 2009
10-19 employees
2. QTR 2009
20-49 employees
1. QTR 2009
10-19 employees
4. QTR 2008
20-49 employees
3. QTR 2008
20-49 employees
2. QTR 2008
20-49 employees
1. QTR 2008
20-49 employees
4. QTR 2007
20-49 employees
3. QTR 2007
20-49 employees
2. QTR 2007
20-49 employees
1. QTR 2007
20-49 employees
4. QTR 2006
20-49 employees
3. QTR 2006
20-49 employees
2. QTR 2006
20-49 employees
1. QTR 2006
20-49 employees
4. QTR 2005
20-49 employees
3. QTR 2005
20-49 employees