Skip to main content

K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN

CVR-normu

27981283

Najugaq

c/o ASGAARD GROUP A/S
Lyskær 13 A, 2.

Postnormu aamma illoqarfik

2730 Herlev

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

13.07.2004

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

01.09.2015

Suliffeqarfiup suussusia

Kommanditselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Slettet

Kommuni

Herlev

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Siunertaq

Selskabets formål er at opføre og sælge op til ca. 50 boliger fordelt på 3 etaper på ejendommen matr.nr. 1 ac, Annebjerggård, beliggende Annebergparken 4, Nykøbing Sjælland

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.10 til 30.09

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

19.12.2014

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

13.07.2004 - 30.09.2005
Dato: 13.02.2015
Periode: 01.10.2013 - 30.09.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 08.02.2014
Periode: 01.10.2012 - 30.09.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.03.2013
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.02.2012
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.02.2011
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDFDato: 05.03.2010
Periode: 01.10.2008 - 30.09.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.03.2009
Periode: 01.10.2007 - 30.09.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.02.2008
Periode: 01.10.2006 - 30.09.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.02.2007
Periode: 01.10.2005 - 30.09.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.03.2006
Periode: 13.07.2004 - 30.09.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN

P-normu

Najugaqarfik

c/o ASGAARD GROUP A/S
Lyskær 13 A, 2.

Postnormu aamma illoqarfik

2730 Herlev

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

13.07.2004

Ophørsdato

01.09.2015

Suliaqarfiup ilisarnaataa

999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq

Pilerisaariviginanga

Naamik


01.09.2015 Statusændring, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer:

27981283.

NAVN:

K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN.

Adresse: c/o ASGAARD GROUP A/S, Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev.
Kommune: Herlev.
Retsform: Kommanditselskab.

Virksomheden er slettet.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Stensdal, den 26.06.2015, Philip Winther Søndergaard, den 26.06.2015.

Revision:

Fratrådte:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den [DD.MM.YYYY].


28.01.2015 Øvrige ændringer

CVR-normu: 27981283

Navn og adresse:
K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2730 Herlev

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

19.12.2014.

Ny adresse:

c/o ASGAARD GROUP A/S, Lyskær 13A, 2., 2730 Herlev.

Ny kommune:

Herlev.


17.05.2012 Øvrige ændringer

CVR-normu: 27981283

Navn og adresse:
K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

18.04.2012.


02.03.2012 Øvrige ændringer

CVR-normu: 27981283

Navn og adresse:
K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Retsform:

Kommanditselskab.

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen.


02.03.2012 Øvrige ændringer

CVR-normu: 27981283

Navn og adresse:
K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

15.02.2012.
20.10.2010 Ændring i revision

CVR-normu: 27981283

Navn og adresse:
K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN
c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV.


07.06.2010 Øvrige ændringer

CVR-normu: 27981283

Navn og adresse:
K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN
Valhøjs Alle 176, 2400 København NV

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

31.05.2010.

Ny adresse:

c/o ASGAARD Group A/S, Rentemestervej 14, 2400 København NV.

Ny kommune:

København.


23.04.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 27981283

Navn og adresse:
K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN
Valhøjs Alle 176, 2610 Rødovre

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Kurt Lægaard, den 29.02.2008.

Indtrådt i revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergårdvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 04.03.2008.


07.04.2005 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 27981283

Navn og adresse:
K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN
Dampfærgevej 8, 4., 2610 Rødovre

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

22.03.2005.

Ny adresse:

Valhøjs Alle 176, 2610 Rødovre.

Ny kommune:

Rødovre.


10.08.2004 Nye selskaber

CVR-normu: 27981283

Navn og adresse:
K/S ASGAARD ANNEBERGPARKEN
Dampfærgevej 8, 4., 2100 København Ø

Retsform:

Kommanditselskab.

Seneste vedtægtsdato:

13.07.2004.

Komplementar: CVR-NR. 27981321 ANNEBERGPARKEN ApS, Dampfærgevej 8, 4., 2100 København Ø, den 13.07.2004.

Bestyrelse:

Afdelingschef Philip Winther Søndergaard, den 13.07.2004, Direktør Søren Stensdal, den 13.07.2004.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

Revision:

Statsaut. revisor Kurt Lægaard, Østerbrogade 62, 2100 København Ø, den 13.07.2004.

Første regnskabsår:

13.07.2004 - 30.09.2005.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
Najugaq
Uannga
Uunga
07.06.2010
27.01.2015
c/o ASGAARD Group A/S
Rentemestervej 14 2400 København NV
22.03.2005
06.06.2010
Valhøjs Alle 176 2610 Rødovre
13.07.2004
21.03.2005
Dampfærgevej 8, 4. 2100 København Ø
Killiffik
Uannga
Uunga
13.07.2004
31.08.2015
Normal