Skip to main content

DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS

CVR number

27973612

Address

Asgersvej 12

Postal code and city

2670 Greve

Start date

12.07.2004

Cessation date

15.07.2009

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter fusion

Municipality

Greve

Activity code

999999 Uoplyst

Objects

Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed, virksomhed med opkøb af selskaber og/eller forretninger, der driver ejendomsmæglervirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

12.12.2005

Registered capital

125.000,00 DKK

First accounting period

12.07.2004 - 31.12.2004

Powers to bind

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 12.03.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.03.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2005
Periode: 12.07.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF


Closed production units

Name

DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS

P-number

Address

Asgersvej 12

Postal code and city

2670 Greve

Start date

12.07.2004

Ophørsdato

15.07.2009

Sector code

999999 Uoplyst

Advertising protection

No


13.08.2009 Statusændring

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS
Asgersvej 12, 2670 Greve

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 26561965 JIM RIEL HOLDING ApS, og selskabets binavn ApS AF 1.7.1989 (DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS) er slettet.


12.06.2009 Øvrige ændringer

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS
Asgersvej 12, 2670 Greve

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til anpartsselskabslovens § 65,
jf. aktieselskabslovens § 134 a for fusion mellem
CVR-NR. 26561965 JIM RIEL HOLDING ApS (fortsættende).
CVR-NR. 27973612 DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS (ophørende). der tillige driver virksomhed under navnet ApS AF 1.7.1989 (DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.
anpartsselskabslovens § 65, jf. aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


04.03.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS
Asgersvej 12, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Stensdal, den 12.02.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Peter Garber, den 12.02.2009.


13.02.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS
Asgersvej 12, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Garber, den 31.01.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Stensdal, den 31.01.2007.


04.01.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS
Asgersvej 12, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Stensdal, den 18.12.2006, Stig Wadmann, den 18.12.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Peter Garber, den 18.12.2006, Gitte Riel, den 18.12.2006.
02.05.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS
Asgersvej 12, 2670 Greve

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Stensdal, den 31.03.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Gitte Riel, den 31.03.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Stig Wadmann, den 31.03.2006.


15.03.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS
Asgersvej 12, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Ziegler, den 14.03.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gitte Riel, den 14.03.2006.


14.12.2005 Øvrige ændringer

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
ApS AF 1.7.1989
Asgersvej 12, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

12.12.2005.

Nyt navn:

DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS.

Nyt binavn: ApS AF 1.7.1989 (DANBOLIG JIM RIEL HOLDING ApS).


14.10.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
ApS AF 1.7.1989
Asgersvej 12, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

07.10.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Lindborg van Hauen, den 07.10.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Søren Stensdal, den 07.10.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steen Lindborg van Hauen, den 07.10.2005.


04.02.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
ApS AF 1.7.1989
Asgersvej 12, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

28.01.2005.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Michael Ziegler (formand), den 28.01.2005, Steen Lindborg van Hauen, den 28.01.2005, Jim Riel, den 28.01.2005.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Steen Lindborg van Hauen, den 28.01.2005.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.


21.07.2004 Øvrige ændringer

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
ApS AF 1.7.1989
Asgersvej 12, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

13.07.2004.

Første regnskabsår:

12.07.2004 - 31.12.2004.


12.07.2004 Nye selskaber

CVR number: 27973612

Navn og adresse:
ApS AF 1.7.1989
Asgersvej 12, 2670 Greve

Stiftelsesdato:

12.07.2004.

Seneste vedtægtsdato:

12.07.2004.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 102,40.

Stifter:

CVR-NR. 26561965 JIM RIEL HOLDING ApS, Asgersvej 12, 2670 Greve, den 12.07.2004.

Direktion:

Jim Riel, den 12.07.2004.

Selskabet tegnes af direktøren.

Revision:

CVR-NR. 25542851 ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Ørnevej 2, 4600 Køge, den 12.07.2004.

Første regnskabsår:

12.07.2004 - 31.12.2005.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Name of business
From
Till
12.07.2004
11.12.2005
ApS AF 1.7.1989
Status
From
Till
12.07.2004
14.07.2009
Normal
Activity code
From
Till
12.07.2004
31.12.2007
980000 Uoplyst