Skip to main content

K/S ROCHDALE

CVR-nummer

27956262

Adresse

c/o Fund Management A/S
Bredgade 34 A, st.

Postnummer og by

1260 København K

Startdato

06.07.2004

Ophørsdato

05.09.2018

Virksomhedsform

Kommanditselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Slettet

Telefon

33343000

Fax

33119196

Kommune

København

Branchekode

683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Formål

Selskabets formål er at erhverve, eje og udleje ejendommene beliggende the Regal Moon, the Butts, Rochdale, Lancashire, England Som led i ovenstående kan selskabet foretage kapitalplacering i værdipapirer samt andre investeringsformer, som står i naturlig forbindelse med hovedformålet.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

10.03.2011

Første regnskabsperiode

30.06.2004 - 31.12.2004

Tegningsregel

Selskabet tegnes af komplementaren eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. Dog tegnes selskabet indtil valg af bestyrelse af forretningsfører Antony Ashton. Forretningsføreren kan afgive fuldmagt til tredjemand.

Legale Ejere


Ophørte legale ejere

Martin Dahl Jensen
Dalbugten 71
2730 Herlev
Danmark
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmerettigheder: 5-9,99%
Afhændelsesdato: 05.09.2018

Henrik Wanner-Olsen
Svanlevvej 37
Kolt
8361 Hasselager
Danmark
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Afhændelsesdato: 05.09.2018

Nis Kobberø
Højbovej 23
2500 Valby
Danmark
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Afhændelsesdato: 05.09.2018

Torben Mikkelsen
Ræveskiftet 2
Havreholm
3100 Hornbæk
Danmark
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Afhændelsesdato: 05.09.2018

Søren Holmgaard Hansen
Gl Frederiksborgvej 27 A
3200 Helsinge
Danmark
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Afhændelsesdato: 05.09.2018

Michael Nygaard Mogensen
Kirsebærhaven 45
8520 Lystrup
Danmark
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Afhændelsesdato: 05.09.2018

Roberto Nestor Bueno
Bakkærvej 5
Velling
8654 Bryrup
Danmark
Ejerandel: 5-9,99%
Stemmerettigheder: 5-9,99%
Afhændelsesdato: 05.09.2018

Peter Hald
Wegeners Vej 4 A
4300 Holbæk
Danmark
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Afhændelsesdato: 05.09.2018

Henrik Otto Engqvist
J.P.E. Hartmanns A 29
2500 Valby
Danmark
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Afhændelsesdato: 05.09.2018

Jens Lætgaard
Veddelev Bygade 64
Veddelev
4000 Roskilde
Danmark
Ejerandel: 10-14,99%
Stemmerettigheder: 10-14,99%
Afhændelsesdato: 05.09.2018Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 30.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.02.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 10.03.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.03.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.03.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 23.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2005
Periode: 30.06.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

K/S ROCHDALE

P-nummer

Adresse

c/o Fund Management A/S
Bredgade 34 A, st.

Postnummer og by

1260 København K

Startdato

06.07.2004

Ophørsdato

05.09.2018

Branchekode

683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

33343000


05.09.2018 Ændring i revision, Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Fund Management A/S, Bredgade 34A, st., 1260 København K

Virksomheden er slettet af registeret, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 12

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Holmgaard Hansen, den 05.09.2018, Martin Dahl Jensen, den 05.09.2018, Michael Nygaard Mogensen (formand), den 05.09.2018.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådte:

Roberto Nestor Bueno, den 05.09.2018.

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 05.09.2018.


26.03.2018 Ændring af adresse

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Fund Management A/S, Amaliegade 27, 1256 København K

Ny adresse: c/o Fund Management A/S, Bredgade 34A, st., 1260 København K

18.09.2015 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Fund Management A/S, Amaliegade 27, 1256 København K

Vedtægter ændret: 10.03.2011

28.11.2011 Ændring i revision

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Fund Management A/S, Amaliegade 27, 1256 Amaliegade

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Egtved Allé 4, 6000 Kolding.


18.03.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Fund Management A/S, Sankt Annæ Plads 13, 1256 Amaliegade

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o Fund Management A/S, Amaliegade 27, 1256 København K.
20.01.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Scanplan Ejendomme A/S, Lautrupsgade 11, 1250 Sankt Annæ Plads

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o Fund Management A/S, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.


02.07.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Scanplan Ejendomme A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

30.04.2007.

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Roberto Nestor Bueno, den 30.04.2007.


15.06.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Scanplan Ejendomme A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

18.05.2005.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Michael Nygaard Mogensen (formand), den 18.05.2005, Søren Holmgaard Hansen, den 18.05.2005, Martin Dahl Jensen, den 18.05.2005.

Forretningsfører:

Udtrådt:

Antony Ashton, den 18.04.2005.


09.11.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Scanplan Ejendomme A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

21.10.2004.


15.10.2004 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Scanplan Ejendomme A/S, Lyngsø Alle 3B, 2100 København Ø

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

28.09.2004.

Ny adresse:

c/o Scanplan Ejendomme A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø.

Ny kommune:

København.


29.09.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Scanplan Ejendomme A/S, Lyngsø Alle 3B, 2970 Hørsholm

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

10.09.2004.


30.07.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27956262

Navn og adresse:
K/S ROCHDALE
c/o Scanplan Ejendomme A/S, Lyngsø Alle 3B, 2970 Hørsholm

Retsform:

Kommanditselskab.

Seneste vedtægtsdato:

30.06.2004.

Komplementar: CVR-NR. 27968376 ROCHDALE KOMPLEMENTAR ApS, c/o Scanplan Ejendomme A/S, Lyngsø Alle 3B, 2970 Hørsholm, den 30.06.2004.
Forretningsfører: Direktør Antony Ashton, den 30.06.2004.
Selskabet tegnes af komplementaren eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. Dog tegnes selskabet indtil valg af bestyrelse af forretningsfører Antony Ashton. Forretningsføreren kan afgive fuldmagt til tredjemand.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Egtved Alle 4, 6000 Kolding, den 30.06.2004.

Første regnskabsår:

30.06.2004 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Adresse
Fra
Til
08.03.2010
25.03.2018
c/o Fund Management A/S
Amaliegade 27 1256 København K
07.01.2010
07.03.2010
c/o Fund Management A/S
Sankt Annæ Plads 13 1250 København K
28.09.2004
06.01.2010
c/o Scanplan Ejendomme A/S
Lautrupsgade 11 2100 København Ø
06.07.2004
27.09.2004
c/o Scanplan Ejendomme A/S
Lyngsø Alle 3 B 2970 Hørsholm
Status
Fra
Til
30.06.2004
04.09.2018
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2009
999999 Uoplyst
06.07.2004
31.12.2007
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
30.04.2007
09.03.2011
30.04.2007