Skip to main content

No 31 ApS

CVR-normu

27754287

Najugaq

Skolegade 31

Postnormu aamma illoqarfik

6700 Esbjerg

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

17.05.2004

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

Esbjerg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

563000 Kaffisorniartarfiit, imerniartarfiit, qitittarfiit il.il.

Siunertaq

Selskabets formål er drift af restaurantvirksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Atit allat

Down Under, Esbjerg ApS

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

08.02.2016

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

332.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

17.05.2004 - 31.12.2004

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Direktioni

Carsten Prisfeldt
Skyttens Kvarter 24
6710 Esbjerg V
Danmark

Lars Prisfeldt
Nøddelunden 21
6705 Esbjerg Ø
Danmark

Pilersitsisut

DAN LIA CHRISTENSEN HOLDING ApS
c/o Dan Lia Christensen
Skolegade 88
6700 Esbjerg

PETER ØRUM HANSEN HOLDING ApS
c/o Cozmo A/S
Skolegade 18
6700 Esbjerg

LARS PRISFELDT HOLDING ApS
c/o Lars Prisfeldt
Nøddelunden 21
6705 Esbjerg Ø

CARSTEN PRISFELDT HOLDING ApS
c/o Carsten Prisfeldt
Skyttens Kvarter 24
6710 Esbjerg V

Kukkunersiuisoq

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

LARS PRISFELDT HOLDING ApS
c/o Lars Prisfeldt
Nøddelunden 21
6705 Esbjerg Ø
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50-66,66%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50-66,66%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 06.04.2009

CARSTEN PRISFELDT HOLDING ApS
c/o Carsten Prisfeldt
Skyttens Kvarter 24
6710 Esbjerg V
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50-66,66%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50-66,66%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 06.04.2009

Piviusumik piginnittut

Carsten Prisfeldt
Skyttens Kvarter 24
6710 Esbjerg V
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 06.04.2009

Lars Prisfeldt
Nøddelunden 21
6705 Esbjerg Ø
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 06.04.2009

Dato: 03.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 26.02.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 20.02.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.03.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.02.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF



Dato: 19.02.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.02.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 13.02.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.02.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.02.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.02.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.02.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2005
Periode: 17.05.2004 - 31.12.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF




Ateq

No 31 ApS

P-normu

Najugaqarfik

Skolegade 31

Postnormu aamma illoqarfik

6700 Esbjerg

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

17.05.2004

Suliaqarfiup ilisarnaataa

563000 Kaffisorniartarfiit, imerniartarfiit, qitittarfiit il.il.

Pilerisaariviginanga

Naamik
09.02.2016 Øvrige ændringer

CVR-normu: 27754287

Navn og adresse:
DOWN UNDER, ESBJERG ApS
Skolegade 31, 6700 Esbjerg

Vedtægter ændret: 08.02.2016
Nyt navn: No 31 ApS
Nyt binavn: Down Under, Esbjerg ApS

11.04.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 27754287

Navn og adresse:
DOWN UNDER, ESBJERG ApS
Skolegade 31, 6700 Esbjerg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 13623031 REVISION VESTKYSTEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, den 11.04.2014.

Indtrådt i revisionen:

BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Skolegade 85, 2., 6700 Esbjerg, den 11.04.2014.


27.03.2012 Øvrige ændringer

CVR-normu: 27754287

Navn og adresse:
DOWN UNDER, ESBJERG ApS
Skolegade 31, 6700 Esbjerg

Vedtægter ændret:

27.03.2012.


05.10.2009 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-normu: 27754287

Navn og adresse:
DOWN UNDER, ESBJERG ApS
Skolegade 31, 6700 Esbjerg

Vedtægter ændret:

24.03.2009.

Kapitalnedsættelse besluttet 24.03.2009 er gennemført 15.09.2009.
Kapitalen udgør herefter kr. 332.000,00.


06.04.2009 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-normu: 27754287

Navn og adresse:
DOWN UNDER, ESBJERG ApS
Skolegade 31, 6700 Esbjerg

Kapitalnedsættelse besluttet 24.03.2009 med udbetaling til anpartshavere kr. 167.000,00 til kurs 740,17, med udbetaling til anpartshavere kr. 1.000,00 til kurs 100,00.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.




01.04.2009 Omdannelse af selskaber, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 27754287

Navn og adresse:
DOWN UNDER, ESBJERG A/S
Skolegade 31, 6700 Esbjerg

Vedtægter ændret:

14.03.2009.

Selskabet er omdannet til et ApS med CVR-nr 27754287.
NAVN: DOWN UNDER, ESBJERG ApS.
ADRESSE: Skolegade 31, 6700 Esbjerg.

Kommune:

Esbjerg.

Kapital kr. 500.000,00.

Direktion:

Carsten Prisfeldt, den 14.03.2009, Lars Prisfeldt, den 14.03.2009.

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Revision:

CVR-NR. 13623031 REVISION VESTKYSTEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Skolegade 85, 2., 6700 Esbjerg.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


15.04.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 27754287

Navn og adresse:
DOWN UNDER, ESBJERG A/S
Skolegade 31, 6700 Esbjerg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Dan Lia Christensen, den 16.03.2005.


25.05.2004 Nye selskaber

CVR-normu: 27754287

Navn og adresse:
DOWN UNDER, ESBJERG A/S
Skolegade 31, 6700 Esbjerg

Stiftelsesdato:

17.05.2004.

Seneste vedtægtsdato:

17.05.2004.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 102,00.

Stiftere:

CVR-NR. 27511147 CARSTEN PRISFELDT HOLDING ApS, Saltholmsvej 12, 6705 Esbjerg Ø, den 17.05.2004, CVR-NR. 27511228 LARS PRISFELDT HOLDING ApS, Frodesgade 149, 6700 Esbjerg, den 17.05.2004, CVR-NR. 27511279 PETER ØRUM HANSEN HOLDING ApS, Kongensgade 100, 6700 Esbjerg, den 17.05.2004, CVR-NR. 27511295 DAN LIA CHRISTENSEN HOLDING ApS, Skolegade 88, 6700 Esbjerg, den 17.05.2004.

Bestyrelse:

Forretningsfører Jørgen Prisfeldt (formand), den 17.05.2004, Dan Lia Christensen, den 17.05.2004, Peter Ørum Hansen, den 17.05.2004, Carsten Prisfeldt, den 17.05.2004, Lars Prisfeldt, den 17.05.2004.

Direktion:

Peter Ørum Hansen, den 17.05.2004.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af et bestyrelsesmedlem og direktøren.

Revision:

CVR-NR. 13623031 REVISION VESTKYSTEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Havdigevej 2, 6700 Esbjerg, den 17.05.2004.

Første regnskabsår:

17.05.2004 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.




Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
14.03.2009
07.02.2016
DOWN UNDER, ESBJERG ApS
17.05.2004
13.03.2009
DOWN UNDER, ESBJERG A/S
Suliffeqarfiup suussusia
Uannga
Uunga
17.05.2004
13.03.2009
Aktieselskab
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.01.2008
07.07.2019
561010 Neriniartarfiit
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
27.03.2012
07.02.2016
27.03.2012
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
17.05.2004
02.04.2009
500.000,00 DKK
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
20-49 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
20-49 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
20-49 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
20-49 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
20-49 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2015
20-49 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
20-49 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
0 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2009
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2009
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2005
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2004
2-4 Sulisut