Skip to main content

B2B EUROPE ApS

CVR-normu

27740960

Najugaq

Frugtmarkedet 19

Postnormu aamma illoqarfik

2500 Valby

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

14.05.2004

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

20.09.2007

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Telefon

43538668

Kommuni

København

Siunertaq

Selskabets formål er Selskabet er at drive virksomhed med handel, industri, import og eksport af løsøre og dermed efter ledelsens skøn belægtet virksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

18.07.2005

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

126.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

14.05.2004 - 30.06.2005

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

B2B EUROPE ApS

P-normu

Najugaqarfik

Frugtmarkedet 19

Postnormu aamma illoqarfik

2500 Valby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

14.05.2004

Ophørsdato

20.09.2007

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

43538668


02.10.2007 Statusændring

CVR-normu: 27740960

Navn og adresse:
B2B EUROPE ApS
Frugtmarkedet 19, 2500 Valby

Konkursbehandlingen afsluttet 20.09.2007, selskabet opløst.


17.07.2006 Statusændring

CVR-normu: 27740960

Navn og adresse:
B2B EUROPE ApS
Frugtmarkedet 19, 2500 Valby

Konkursdekret afsagt 10.07.2006 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


31.03.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-normu: 27740960

Navn og adresse:
B2B EUROPE ApS
Frugtmarkedet 19, 2500 Valby

Den 27.03.2006 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling udnævnt Advokat Michael Ziegler, c/o Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator alene.


14.02.2006 Statusændring

CVR-normu: 27740960

Navn og adresse:
B2B EUROPE ApS
Frugtmarkedet 19, 2500 Valby

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens § 60, jf. § 61 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 14.02.2006.


27.10.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 27740960

Navn og adresse:
B2B EUROPE ApS
Frugtmarkedet 19, 2500 Valby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anni Madsen.
28.07.2005 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 27740960

Navn og adresse:
B2B EUROPE ApS
Industrigrenen 21, 2500 Valby

Vedtægter ændret:

18.07.2005.

Ny adresse:

Frugtmarkedet 19, 2500 Valby.

Ny kommune:

København.


08.12.2004 Øvrige ændringer

CVR-normu: 27740960

Navn og adresse:
B2B EUROPE ApS
Industrigrenen 21, 2635 Ishøj

Første regnskabsår:

14.05.2004 - 30.06.2005.


14.05.2004 Nye selskaber

CVR-normu: 27740960

Navn og adresse:
B2B EUROPE ApS
Industrigrenen 21, 2635 Ishøj

Stiftelsesdato:

14.05.2004.

Seneste vedtægtsdato:

14.05.2004.

Kapital:

kr. 126.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 126.000,00 til kurs 104,00.

Stiftere:

Anni Madsen, den 14.05.2004, Ben-Wei Shao, den 14.05.2004.

Bestyrelse:

Anni Madsen (formand), den 14.05.2004, Ben-Wei Shao, den 14.05.2004.

Direktion:

Ben-Wei Shao (adm. dir), den 14.05.2004.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

Revision:

RÅDGIVNINGSGRUPPEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Gladsaxe Møllevej 21, 1., 2860 Søborg, den 14.05.2004.

Første regnskabsår:

14.05.2004 - 30.06.2004.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Najugaq
Uannga
Uunga
14.05.2004
17.07.2005
Industrigrenen 21 2635 Ishøj
Killiffik
Uannga
Uunga
10.07.2006
19.09.2007
Under konkurs
14.02.2006
09.07.2006
Under tvangsopløsning
14.05.2004
13.02.2006
Normal
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2005
0 Sulisut
2. kvartalimut 2005
1 Sulisut
1. kvartalimut 2005
1 Sulisut
4. kvartalimut 2004
1 Sulisut
2. kvartalimut 2004
0 Sulisut