Skip to main content

Anlægsgartner Allan Jensen

CVR-normu

27684696

Najugaq

Lille Vallensvedvej 30
Vallensved

Postnormu aamma illoqarfik

4700 Næstved

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.05.2004

Suliffeqarfiup suussusia

Enkeltmandsvirksomhed

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Aktiv

Kommuni

Næstved

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

813000 Nunap isikkuanik passussineq

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Ateq

Anlægsgartner Allan Jensen

P-normu

Najugaqarfik

Lille Vallensvedvej 30
Vallensved

Postnormu aamma illoqarfik

4700 Næstved

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.05.2004

Suliaqarfiup ilisarnaataa

813000 Nunap isikkuanik passussineq

Pilerisaariviginanga

Naamik
Najugaq
Uannga
Uunga
01.01.2007
20.08.2007
Søndergade 37
Hyllinge 4700 Næstved
01.05.2004
31.12.2006
Søndergade 37
Hyllinge 4700 Næstved