Skip to main content

THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S

CVR number

27481558

Address

Skibbrogade 3, 3. tv.

Postal code and city

9000 Aalborg

Start date

05.12.2003

Cessation date

11.12.2013

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Fax

98136103

Municipality

Aalborg

Activity code

643030 Investeringsselskaber

Objects

Selskabets formål er langsigtede anlægsinvesteringer, herunder at besidde kapitalandele i tilknyttede virksomheder.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

18.12.2009

Registered capital

1.000.000,00 DKK

First accounting period

01.01.2003 - 31.12.2003
Dato: 06.03.2014
Periode: 01.01.2013 - 11.12.2013
Get documents:
PDF

Dato: 22.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.07.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 17.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.04.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S

P-number

Address

Skibbrogade 3, 3. tv.

Postal code and city

9000 Aalborg

Start date

05.12.2003

Ophørsdato

11.12.2013

Sector code

643030 Investeringsselskaber

Advertising protection

No


06.03.2014 Statusændring

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Skibbrogade 3, 3. tv., 9000 Aalborg

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


09.04.2013 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Skibbrogade 3, 3. tv., 9000 Aalborg

Likvidation vedtaget 08.04.2013.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Ulla Skov, c/o Advokatfirmaet Børge Nielsen, Hasserisvej 174, 9000 Aalborg, den 08.04.2013.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


28.09.2012 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Skibbrogade 3, 3. tv., 9000 Aalborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Annette Wirenfeldt Kruse, den 28.09.2012.


27.04.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Skibbrogade 3, 3. tv., 9000 Aalborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lau Henrik Sloth Kristensen, den 26.04.2012.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Gustav Hedeager Andersen, den 26.04.2012.


18.11.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Skibbrogade 3, 3. tv., 9000 Aalborg

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Annette Wirenfeldt Kruse, den 15.11.2011.
06.01.2011 Øvrige ændringer

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
c/o Nybolig Erhverv, Ved Stranden 22, 5. tv., postboks 125, 9000 Aalborg

Ny adresse:

Skibbrogade 3, 3. tv., 9000 Aalborg.


30.07.2010 Øvrige ændringer

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Ny adresse:

c/o Nybolig Erhverv, Ved Stranden 22, 5. tv., postboks 125, 9000 Aalborg.


20.01.2010 Øvrige ændringer

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.


20.01.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

18.12.2009.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Grethe Kristensen, den 18.12.2009, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Lau Henrik Sloth Kristensen, den 18.12.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Ravn Andersen, den 18.12.2009, Lotte Tidemann Stenstrop, den 18.12.2009.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Lau Henrik Sloth Kristensen, den 18.12.2009.


09.12.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Allan Lindhard Jørgensen, den 04.12.2008, Jacob Møller Knudsen, den 04.12.2008, Torben Schøn, den 04.12.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Fru Grethe Kristensen, den 04.12.2008.


28.04.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 24.04.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Allan Lindhard Jørgensen, den 24.04.2008, Direktør Jacob Møller Knudsen, den 24.04.2008.


13.09.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Morten Pedersen, den 11.09.2007.

Indtrådt i direktionen:

Regnskabs- og adm.chef Lotte Tidemann Stenstrop, den 11.09.2007.


05.07.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Torben Schøn, den 03.07.2007.


09.05.2006 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

27.04.2006.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Lau Henrik Sloth Kristensen, den 27.04.2006, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 27.04.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Calum Nielsen, den 27.04.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsaut. revisor Niels Gustav Hedeager Andersen, den 27.04.2006.

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19066770 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS, den 27.04.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29442789 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 27.04.2006.


12.04.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Grethe Kristensen, den 11.04.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Christian Vad, den 11.04.2005.

Indtrådt i direktionen:

Teknisk direktør Ole Andersen, den 11.04.2005.


25.08.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

16.08.2004.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 16.08.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Henrik Calum Nielsen (næstformand), den 16.08.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 16.08.2004.

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Morten Pedersen, den 16.08.2004, Analysechef Ole Christian Vad (adm. dir), den 16.08.2004.

Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.


19.01.2004 Nye selskaber

CVR number: 27481558

Navn og adresse:
THORKILD KRISTENSEN INVEST A/S
Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Selskabet er stiftet ved spaltning, den 05.12.2003 Selskabets aktiver og gæld er overdraget fra CVR-NR. 15997176 KRISTENSEN GROUP A/S, der samtidig er opløst.

Seneste vedtægtsdato:

05.12.2003.

Kapital:

kr. 1.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

spaltning kr. 1.000.000,00 til kurs 100,00.

Bestyrelse:

Direktør Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, Vossvej 27, 9000 Aalborg, den 05.12.2003, Fru Grethe Kristensen, Vossvej 27, 9000 Aalborg, den 05.12.2003, Direktør Lau Henrik Sloth Kristensen, Gammel Strandvej 199C, 3060 Espergærde, den 05.12.2003.

Direktion:

Direktør Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, Vossvej 27, 9000 Aalborg, den 05.12.2003.

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 19066770 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hasseris Bymidte 6, postboks 9, 9000 Aalborg, den 05.12.2003.

Første regnskabsår:

01.01.2003 - 31.12.2003.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Address
From
Till
20.07.2010
20.12.2010
c/o Nybolig Erhverv
Ved Stranden 22, 5. tv. 9000 Aalborg
05.12.2003
19.07.2010
Råensvej 1 9000 Aalborg
Status
From
Till
08.04.2013
10.12.2013
Under frivillig likvidation
05.12.2003
07.04.2013
Normal
Activity code
From
Till
05.12.2003
31.12.2007
652320 Investeringsselskaber