Skip to main content

K/S ANKERET, SNEKKERSTEN

CVR number

27378609

Address

Gungevej 2

Postal code and city

2650 Hvidovre

Start date

06.10.2003

Cessation date

02.09.2015

Business type

Kommanditselskab

Advertising protection

No

Status

Slettet

Municipality

Hvidovre

Activity code

999999 Uoplyst

Objects

Selskabets formål er at opføre og sælge op til ca. 38 boliger på ejendommen matr.nr. 1 vs Borupgård, Helsingør jorder, beliggende Roret 2, 3070 Snekkersten, af et areal på ca. 16.681m2.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

06.10.2003

First accounting period

06.10.2003 - 31.12.2004
Dato: 05.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.07.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 09.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.03.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.2005
Periode: 06.10.2003 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

K/S ANKERET, SNEKKERSTEN

P-number

Address

Gungevej 2

Postal code and city

2650 Hvidovre

Start date

06.10.2003

Ophørsdato

02.09.2015

Sector code

999999 Uoplyst

Advertising protection

No


02.09.2015 Ændring i revision, Statusændring

CVR-nummer:

27378609.

NAVN:

K/S ANKERET, SNEKKERSTEN.

Adresse: Gungevej 2, 2650 Hvidovre.
Kommune: Hvidovre.
Retsform: Kommanditselskab.

Virksomheden er slettet

Revision:

Fratrådte:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den [DD.MM.YYYY].


16.10.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27378609

Navn og adresse:
K/S ANKERET, SNEKKERSTEN
Gungevej 2, 2650 Hvidovre

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans-Bo Hyldig, den 11.10.2013, Stig Riebeling Nørnberg, den 11.10.2013.

Likvidator:

Indtrådt:

Advokat Søren Sloth, den 11.10.2013.

Selskabet tegnes af likvidator.


27.05.2013 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 27378609

Navn og adresse:
K/S ANKERET, SNEKKERSTEN
Gungevej 2, 2650 Hvidovre

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 24.05.2013.

Indtrådt i revisionen:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Havneholmen 29, 1., 1561 København V, den 24.05.2013.


16.02.2011 Ændring i revision

CVR number: 27378609

Navn og adresse:
K/S ANKERET, SNEKKERSTEN
Gungevej 2, 2650 Hvidovre

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Kurt Lægaard.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Gribskovvej 2, 2100 København Ø.


28.11.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 27378609

Navn og adresse:
K/S ANKERET, SNEKKERSTEN
Gungevej 2, 2650 Hvidovre

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Stensdal, den 30.09.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Stig Riebeling Nørnberg, den 30.09.2008.
23.10.2003 Nye selskaber

CVR number: 27378609

Navn og adresse:
K/S ANKERET, SNEKKERSTEN
Gungevej 2, 2650 Hvidovre

Retsform:

Kommanditselskab.

Seneste vedtægtsdato:

06.10.2003.

Komplementar: CVR-NR. 27178685 FB ANKERET ApS, Gungevej 2, 2650 Hvidovre, den 06.10.2003.

Bestyrelse:

Direktør Hans-Bo Hyldig, den 06.10.2003, Direktør Søren Stensdal, den 06.10.2003.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

Revision:

Statsaut. revisor Kurt Lægaard, Østerbrogade 62, 2100 København Ø, den 06.10.2003.

Første regnskabsår:

06.10.2003 - 31.12.2004.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Status
From
Till
06.10.2003
01.09.2015
Normal
Activity code
From
Till
06.10.2003
31.12.2007
980000 Uoplyst