Skip to main content

A.G A/S

CVR-normu

26604915

Najugaq

Lindevangs Alle 3

Postnormu aamma illoqarfik

2000 Frederiksberg

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.05.2002

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

24.11.2015

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter erklæring

Telefon

38158600

Mail

ah@hagemanngruppen.dk

Kommuni

Frederiksberg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

643030 Investeringsselskaber

Saniatigut nioqquteqarfiit

561010 Restauranter
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

18.02.2009

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

500.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.05.2002 - 30.04.2003
Dato: 27.10.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.11.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 04.12.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.11.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDFDato: 29.11.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.11.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.11.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.12.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.11.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.06.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.10.2004
Periode: 01.05.2003 - 30.04.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.09.2003
Periode: 01.05.2002 - 30.04.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

A.G A/S

P-normu

Najugaqarfik

Lindevangs Alle 3

Postnormu aamma illoqarfik

2000 Frederiksberg

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.05.2002

Ophørsdato

24.11.2015

Suliaqarfiup ilisarnaataa

643030 Investeringsselskaber

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

38158600

Email

ah@hagemanngruppen.dk


24.11.2015 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
A.G A/S
Lindevangs Alle 3, 2000 Frederiksberg

Virksomheden er opløst ved erklæring, jf. selskabslovens § 216

Bestyrelse:

Fratrådte:

Annette Bjørnstrup, den 06.11.2015, Kim Bjørnstrup (formand), den 06.11.2015, Aase Rud Hagemann, den 06.11.2015, Gunnar Karstens Sørensen, den 06.11.2015.

Direktion:

Fratrådte:

Aase Rud Hagemann (adm. dir), den 06.11.2015.

Revision:

Fratrådte:

inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, den 06.11.2015.


07.10.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
A.G A/S
Lindevangs Allé 3, 2000 Frederiksberg

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Annette Bjørnstrup, den 01.10.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kim Bjørnstrup (formand), den 01.10.2014.


28.11.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
A.G A/S
Lindevangs Allé 3, 2000 Frederiksberg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Bjørnstrup, den 28.11.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Annette Bjørnstrup (formand), den 28.11.2013.


24.03.2010 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
A.G A/S
Lindevangs Allé 3, 2000 Frederiksberg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.03.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 19263096 INFO:REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Buddingevej 312, 2860 Søborg, den 24.03.2010.


04.03.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
ASSISTANCE GASTRONOMIE A/S
Lindevangs Allé 3, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

18.02.2009.

Nyt navn:

A.G A/S.

Binavn:

HAGEMAN GASTRONOMIE A/S (A.G A/S).

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Kim Bjørnstrup, den 18.02.2009, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Aase Rud Hagemann, den 18.02.2009.
24.10.2006 Øvrige ændringer

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
ASSISTANCE GASTRONOMIE A/S
Lindevangs Allé 3, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

15.09.2006.


24.11.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
ASSISTANCE GASTRONOMIE A/S
Lindevangs Allé 3, 2000 Frederiksberg

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Aase Rud Hagemann, den 15.11.2005.

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Krogh, den 15.11.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kim Bjørnstrup, den 15.11.2005.


14.11.2005 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
ASSISTANCE GASTRONOMIE A/S
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Ny adresse:

Lindevangs Allé 3, 2000 Frederiksberg.


29.08.2005 Øvrige ændringer

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
ASSISTANCE GASTRONOMIE A/S
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Omlægningsperiode:

01.05.2004 - 30.06.2005.


20.04.2005 Øvrige ændringer

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
HAGEMANN GASTRONOMIE A/S
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

31.03.2005.

Nyt navn:

ASSISTANCE GASTRONOMIE A/S.

Nyt binavn: HAGEMAN GASTRONOMIE A/S (ASSISTANCE GASTRONOMIE A/S).


19.01.2005 Øvrige ændringer

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
HAGEMANN GASTRONOMIE A/S
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

21.12.2004.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

01.05.2005 - 30.06.2005.


13.10.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
HAGEMANN AVLSKARL GASTRONOMIE A/S
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

30.09.2004.

Nyt navn:

HAGEMANN GASTRONOMIE A/S.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Aase Rud Hagemann, den 30.09.2004.

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Juul Avlskarl, den 30.09.2004, Poul Christian Tage Kjær, den 30.09.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Krogh (formand), den 30.09.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Morten Juul Avlskarl, den 30.09.2004.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Aase Rud Hagemann (adm. dir), den 30.09.2004.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Ole Svendsen, den 30.09.2004.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tagensvej 86, 2200 København N, den 30.09.2004.


23.08.2004 Ændring af adresse

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
HAGEMANN AVLSKARL GASTRONOMIE A/S
c/o Gran Thornton, Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Ny adresse:

Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg.


16.07.2002 Ændring af adresse

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
HAGEMANN AVLSKARL GASTRONOMIE A/S
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Ny adresse:

c/o Gran Thornton, Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg.


04.06.2002 Nye selskaber

CVR-normu: 26604915

Navn og adresse:
HAGEMANN AVLSKARL GASTRONOMIE A/S
Lindevangs Alle 3A, 2000 Frederiksberg

Stiftelsesdato:

01.05.2002.

Seneste vedtægtsdato:

01.05.2002.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

Morten Juul Avlskarl, den 01.05.2002, CVR-NR. 76383219 AASE HAGEMANN A/S, Lindevangs Alle 3 A, 2000 Frederiksberg, den 01.05.2002.

Bestyrelse:

Aase Rud Hagemann (formand), den 01.05.2002, Morten Juul Avlskarl, den 01.05.2002, Advokat Poul Christian Tage Kjær, den 01.05.2002, Arkitekt Gunnar Karstens Sørensen, den 01.05.2002.

Direktion:

Morten Juul Avlskarl, den 01.05.2002.

Selskabet tegnes af en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

statsautoriseret revisor Ole Svendsen, c/o Grothen & Perregaard, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 01.05.2002.

Første regnskabsår:

01.05.2002 - 30.04.2003.

Regnskabsår:

01.05 - 30.04.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
31.03.2005
17.02.2009
ASSISTANCE GASTRONOMIE A/S
30.09.2004
30.03.2005
HAGEMANN GASTRONOMIE A/S
01.05.2002
29.09.2004
HAGEMANN AVLSKARL GASTRONOMIE A/S
Najugaq
Uannga
Uunga
23.08.2004
13.11.2005
Lindevangs Alle 3 A 2000 Frederiksberg
16.07.2002
22.08.2004
c/o Gran Thornton
Lindevangs Alle 3 A 2000 Frederiksberg
01.05.2002
15.07.2002
Lindevangs Alle 3 A 2000 Frederiksberg
Killiffik
Uannga
Uunga
01.05.2002
23.11.2015
Normal
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.01.2008
30.03.2009
562100 Event catering
01.05.2002
31.12.2007
555200 Catering og diner transportable
Saniatigut nioqquteqarfik
Uannga
Uunga
01.05.2002
30.12.2007
553010 Restauranter
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2009
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut


4. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2005
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2005
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2005
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2004
1 Sulisut
4. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2002
0 Sulisut