Skip to main content

SELSKABET AF 14.6.2006 ApS

CVR-normu

26440017

Najugaq

c/o Peter Simonsen
Gentoftevej 17

Postnormu aamma illoqarfik

8000 Århus C

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

17.01.2002

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

13.11.2006

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

87472700

Fax

87472701

Mail

labflex@labflex.dk

Kommuni

Århus

Siunertaq

Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge møbler til sygehussektoren samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.04 til 31.03

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

14.06.2006

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

125.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

17.01.2002 - 31.03.2003
Dato: 08.01.2007
Periode: 01.04.2006 - 30.09.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
PDF

Dato: 16.10.2006
Periode: 01.04.2005 - 31.03.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.09.2005
Periode: 01.04.2004 - 31.03.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.09.2004
Periode: 01.04.2003 - 31.03.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.09.2003
Periode: 17.01.2002 - 31.03.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF


Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

SELSKABET AF 14.6.2006 ApS

P-normu

Najugaqarfik

c/o Peter Simonsen
Gentoftevej 17

Postnormu aamma illoqarfik

8000 Århus C

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

17.01.2002

Ophørsdato

13.11.2006

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

87472700

Email

labflex@labflex.dk


08.01.2007 Statusændring

CVR-normu: 26440017

Navn og adresse:
SELSKABET AF 14.6.2006 ApS
c/o Peter Simonsen, Gentoftevej 17, 8000 Århus C

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


26.06.2006 Ændring i personkreds, Statusændring, Øvrige ændringer

CVR-normu: 26440017

Navn og adresse:
SELSKABET AF 14.6.2006 ApS
c/o Peter Simonsen, Gentoftevej 17, 8000 Århus C

Likvidation vedtaget 21.06.2006.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Jesper Aabenhus Rasmussen, c/o Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C, den 21.06.2006.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


19.06.2006 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 26440017

Navn og adresse:
LABFLEX CARE ApS
Sletvej 38, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

14.06.2006.

Nyt navn:

SELSKABET AF 14.6.2006 ApS.

Ny adresse:

c/o Peter Simonsen, Gentoftevej 17, 8000 Århus C.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Peter Vinkler Simonsen, den 14.06.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jess Byrum, den 14.06.2006, Kim Byrum, den 14.06.2006, Per Robert Simonsen, den 14.06.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jesper Aabenhus Rasmussen, den 14.06.2006, Salgschef Ole Vinkler Simonsen, den 14.06.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Byrum, den 14.06.2006.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Peter Vinkler Simonsen, den 14.06.2006.


07.02.2002 Nye selskaber

CVR-normu: 26440017

Navn og adresse:
LABFLEX CARE ApS
Sletvej 38, 8310 Tranbjerg Jylland

Stiftelsesdato:

17.01.2002.

Seneste vedtægtsdato:

17.01.2002.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 104,80.

Stifter:

CVR-NR. 20128534 PS HOLDING ApS, ÅRHUS, c/o Labflex A/S, Sletvej 38-40, postboks 39, 8310 Tranbjerg J, den 17.01.2002.

Bestyrelse:

Direktør Jess Byrum, den 17.01.2002, Kim Byrum, den 17.01.2002, Direktør Peter Vinkler Simonsen, den 17.01.2002, Direktør Per Robert Simonsen, den 17.01.2002.

Direktion:

Kim Byrum, den 17.01.2002.

Selskabet tegnes af en direktør sammen med formanden for bestyrelsen eller den samlede bestyrelse.

Revision:

PricewaterhouseCoopers I/S, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Århus C, den 17.01.2002.

Første regnskabsår:

17.01.2002 - 31.03.2003.

Regnskabsår:

01.04 - 31.03.

Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
17.01.2002
13.06.2006
LABFLEX CARE ApS
Najugaq
Uannga
Uunga
17.01.2002
18.06.2006
Sletvej 38 8310 Tranbjerg J
Killiffik
Uannga
Uunga
21.06.2006
12.11.2006
Under frivillig likvidation
17.01.2002
20.06.2006
Normal
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2003
1 Sulisut
2. kvartalimut 2003
1 Sulisut
1. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2002
1 Sulisut
3. kvartalimut 2002
1 Sulisut


2. kvartalimut 2002
1 Sulisut
1. kvartalimut 2002
1 Sulisut