Skip to main content

MR MONTAGE v/Michael Rohr

CVR-normu

26155827

Najugaq

Ørnevej 6

Postnormu aamma illoqarfik

2630 Taastrup

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.09.2007

Suliffeqarfiup suussusia

Personligt ejet Mindre Virksomhed

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Aktiv

Telefon

40154570

Kommuni

Høje Taastrup

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

432100 El-installation

Saniatigut nioqquteqarfiit

433900 Anden bygningsfærdiggørelse

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Ateq

MR MONTAGE v/Michael Rohr

P-normu

Najugaqarfik

Ørnevej 6

Postnormu aamma illoqarfik

2630 Taastrup

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.09.2007

Suliaqarfiup ilisarnaataa

432100 El-installation

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

40154570

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

Spotlight & Data M. Rohr Olsen

P-normu

Najugaqarfik

Tinggårdslunden 24
Tune

Postnormu aamma illoqarfik

4030 Tune

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

16.07.2001

Ophørsdato

30.09.2003

Suliaqarfiup ilisarnaataa

726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed

Pilerisaariviginanga

Naamik


Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
16.07.2001
31.08.2007
Spotlight & Data M. Rohr Olsen
Najugaq
Uannga
Uunga
03.01.2012
31.01.2012
Teglholm Allé 9 C, st. tv. 2450 København SV
01.03.2011
02.01.2012
Bjørnebakkevej 5, 1. 3300 Frederiksværk
01.09.2007
28.02.2011
Olivenlunden 100
Høje Taastr 2630 Taastrup
04.08.2004
31.08.2007
Ørnevej 6 2630 Taastrup
16.07.2001
03.08.2004
Tinggårdslunden 24
Tune 4000 Roskilde
Suliffeqarfiup suussusia
Uannga
Uunga
16.07.2001
01.08.2018
Enkeltmandsvirksomhed
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.01.2008
25.11.2010
431200 Forberedende byggepladsarbejder
01.09.2007
31.12.2007
451100 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
16.07.2001
31.08.2007
726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed
Saniatigut nioqquteqarfik
Uannga
Uunga
01.09.2007
30.12.2007
454500 Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt
01.01.2003
31.08.2007
518410 Engroshandel med computere og it-udstyr
12.02.2002
31.12.2002
516410 Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr