Skip to main content

K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND

CVR number

25984706

Address

c/o Thorkild Kristensen Group A/S
Råensvej 1

Postal code and city

9000 Aalborg

Start date

05.04.2001

Cessation date

26.09.2007

Business type

Kommanditselskab

Advertising protection

Yes - Terms of use

Status

Slettet

Municipality

Aalborg

Activity code

703130 Ferieboligudlejning

Objects

Virksomhedens formål er at erhverve og videresælge ejendommen, Blåvand Kro, beliggende Horns Bjerge 2 A og Horns Bjerge 4, 6857 Blåvand, matr.nr. 15-a, 15-b, 16-ø, 17-f og 15-i Vandflod by, Oksby, at bebygge matr.nr. 15-b Vandflod by, Oksby, samt drive hotel- og restaurationsvirksomhed

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

22.10.2004

First accounting period

05.04.2001 - 30.04.2001
Dato: 07.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 08.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 01.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Get documents:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 07.07.2003
Periode: 01.05.2002 - 31.12.2002
Get documents:
Undtagelseserklæring
PDFDato: 04.11.2002
Periode: 01.05.2001 - 30.04.2002
Get documents:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 05.11.2001
Periode: 05.04.2001 - 30.04.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Closed production units

Name

K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND

P-number

Address

c/o Thorkild Kristensen Group A/S
Råensvej 1

Postal code and city

9000 Aalborg

Start date

05.04.2001

Ophørsdato

26.09.2007

Sector code

703130 Ferieboligudlejning

Advertising protection

Yes - Terms of use


26.09.2007 Statusændring

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Thorkild Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Virksomheden er slettet af registeret, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 10.


16.08.2006 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Thorkild Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19066770 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS, den 01.08.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29442789 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 01.08.2006.


26.01.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Thorkild Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

LIKVIDATOR:
Indtrådt: Advokat Ulla Skov, den 31.12.2004.

Direktion:

Udtrådt:

Ole Andersen, den 31.12.2004, Morten Pedersen, den 31.12.2004, Ole Christian Vad, den 31.12.2004.

Selskabet tegnes af likvidator.


10.11.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Thorkild Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

22.10.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Andersen, den 22.10.2004, Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 22.10.2004, Morten Pedersen, den 22.10.2004, den 22.10.2004.

Direktion:

Indtrådt: Teknisk direktør Ole Andersen, Økonomidirektør Morten Pedersen, den 22.10.2004, Administrerende direktør Ole Christian Vad (adm. dir), den 22.10.2004.
Virksomheden tegnes af komplementaren i forening med et andet direktionsmedlem..


01.03.2004 Ændring af adresse

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o Thorkild Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg.
02.01.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gorm Rosholm Pedersen, den 23.12.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknisk chef Ole Andersen, den 23.12.2003.


08.04.2003 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

14.03.2003.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Pricewaterhousecoopers, den 14.03.2003.

Indtrådt i revisionen:

Nielsen & Christensen Statsaut.Revisionsaktieselskab, Hasseris bymidte 6, postboks 9, 9100 Aalborg, den 14.03.2003.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.05.2002 - 31.12.2002.


22.05.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Calum Nielsen, den 08.05.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Morten Pedersen, den 08.05.2002.


08.02.2002 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

31.01.2002.

Ny adresse:

c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg.


05.11.2001 Ændring af adresse

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Hasserisvej 143, 9100

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9100 Aalborg.


18.06.2001 Øvrige ændringer

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Hasserisvej 143, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

03.05.2001.


30.04.2001 Nye selskaber

CVR number: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Hasserisvej 143, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Binavn:

K/S BLÅVAND KRO (K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND).

Seneste vedtægtsdato:

23.04.2001.

Komplementar: CVR-NR. 25843681 KOMPLEMENTARSELSKABET VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND ApS, Hasserisvej 143, 9000 Aalborg, den 05.04.2001.

Bestyrelse:

Direktør Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 05.04.2001, Advokat Henrik Calum Nielsen, den 05.04.2001, Gorm Rosholm Pedersen, den 05.04.2001.

Virksomheden tegnes af komplementaren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Revision:

PricewaterhouseCoopers, Skelagervej 1 A, postboks 69, 9100 Aalborg, den 23.04.2001.

Første regnskabsår:

05.04.2001 - 30.04.2001.

Regnskabsår:

01.05 - 30.04.
Name of business
From
Till
05.04.2001
22.04.2001
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND K/S
Address
From
Till
31.01.2002
29.02.2004
c/o Kristensen Group
Råensvej 1 9000 Aalborg
05.11.2001
30.01.2002
c/o Kristensen Group
Råensvej 1 9100 Aalborg
05.04.2001
04.11.2001
c/o Kristensen Group
Hasserisvej 143 9000 Aalborg
Business type
From
Till
23.04.2001
25.09.2007
Kommanditselskab
05.04.2001
22.04.2001
Enhed under oprettelse i Erhvervsstyrelsen
Status
From
Till
05.04.2001
25.09.2007
Normal
Period:
Employees
Full-time equivalent
2. QTR 2001
5-9 employees