Skip to main content

K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND

CVR-nummer

25984706

Adresse

c/o Thorkild Kristensen Group A/S
Råensvej 1

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

05.04.2001

Ophørsdato

26.09.2007

Virksomhedsform

Kommanditselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Slettet

Kommune

Aalborg

Branchekode

703130 Ferieboligudlejning

Formål

Virksomhedens formål er at erhverve og videresælge ejendommen, Blåvand Kro, beliggende Horns Bjerge 2 A og Horns Bjerge 4, 6857 Blåvand, matr.nr. 15-a, 15-b, 16-ø, 17-f og 15-i Vandflod by, Oksby, at bebygge matr.nr. 15-b Vandflod by, Oksby, samt drive hotel- og restaurationsvirksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

22.10.2004

Første regnskabsperiode

05.04.2001 - 30.04.2001
Dato: 07.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 08.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 01.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 07.07.2003
Periode: 01.05.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDFDato: 04.11.2002
Periode: 01.05.2001 - 30.04.2002
Hent dokumenter:
Undtagelseserklæring
PDF

Dato: 05.11.2001
Periode: 05.04.2001 - 30.04.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Ophørte p-enheder

Navn

K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND

P-nummer

Adresse

c/o Thorkild Kristensen Group A/S
Råensvej 1

Postnummer og by

9000 Aalborg

Startdato

05.04.2001

Ophørsdato

26.09.2007

Branchekode

703130 Ferieboligudlejning

Reklamebeskyttelse26.09.2007 Statusændring

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Thorkild Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Virksomheden er slettet af registeret, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 10.


16.08.2006 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Thorkild Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19066770 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS, den 01.08.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29442789 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 01.08.2006.


26.01.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Thorkild Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

LIKVIDATOR:
Indtrådt: Advokat Ulla Skov, den 31.12.2004.

Direktion:

Udtrådt:

Ole Andersen, den 31.12.2004, Morten Pedersen, den 31.12.2004, Ole Christian Vad, den 31.12.2004.

Selskabet tegnes af likvidator.


10.11.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Thorkild Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

22.10.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Andersen, den 22.10.2004, Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 22.10.2004, Morten Pedersen, den 22.10.2004, den 22.10.2004.

Direktion:

Indtrådt: Teknisk direktør Ole Andersen, Økonomidirektør Morten Pedersen, den 22.10.2004, Administrerende direktør Ole Christian Vad (adm. dir), den 22.10.2004.
Virksomheden tegnes af komplementaren i forening med et andet direktionsmedlem..


01.03.2004 Ændring af adresse

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o Thorkild Kristensen Group A/S, Råensvej 1, postboks 125, 9000 Aalborg.
02.01.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gorm Rosholm Pedersen, den 23.12.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknisk chef Ole Andersen, den 23.12.2003.


08.04.2003 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

14.03.2003.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Pricewaterhousecoopers, den 14.03.2003.

Indtrådt i revisionen:

Nielsen & Christensen Statsaut.Revisionsaktieselskab, Hasseris bymidte 6, postboks 9, 9100 Aalborg, den 14.03.2003.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.05.2002 - 31.12.2002.


22.05.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Calum Nielsen, den 08.05.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Morten Pedersen, den 08.05.2002.


08.02.2002 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

31.01.2002.

Ny adresse:

c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9000 Aalborg.


05.11.2001 Ændring af adresse

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Hasserisvej 143, 9100

Retsform:

Kommanditselskab.

Ny adresse:

c/o Kristensen Group, Råensvej 1, 9100 Aalborg.


18.06.2001 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Hasserisvej 143, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Vedtægter ændret:

03.05.2001.


30.04.2001 Nye selskaber

CVR-nummer: 25984706

Navn og adresse:
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND
c/o Kristensen Group, Hasserisvej 143, 9000 Aalborg

Retsform:

Kommanditselskab.

Binavn:

K/S BLÅVAND KRO (K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND).

Seneste vedtægtsdato:

23.04.2001.

Komplementar: CVR-NR. 25843681 KOMPLEMENTARSELSKABET VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND ApS, Hasserisvej 143, 9000 Aalborg, den 05.04.2001.

Bestyrelse:

Direktør Thorkild Sørensen Sloth Kristensen, den 05.04.2001, Advokat Henrik Calum Nielsen, den 05.04.2001, Gorm Rosholm Pedersen, den 05.04.2001.

Virksomheden tegnes af komplementaren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Revision:

PricewaterhouseCoopers, Skelagervej 1 A, postboks 69, 9100 Aalborg, den 23.04.2001.

Første regnskabsår:

05.04.2001 - 30.04.2001.

Regnskabsår:

01.05 - 30.04.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
05.04.2001
22.04.2001
K/S VESTERHAVSPARKEN BLÅVAND K/S
Adresse
Fra
Til
31.01.2002
29.02.2004
c/o Kristensen Group
Råensvej 1 9000 Aalborg
05.11.2001
30.01.2002
c/o Kristensen Group
Råensvej 1 9100 Aalborg
05.04.2001
04.11.2001
c/o Kristensen Group
Hasserisvej 143 9000 Aalborg
Virksomhedsform
Fra
Til
23.04.2001
25.09.2007
Kommanditselskab
05.04.2001
22.04.2001
Enhed under oprettelse i Erhvervsstyrelsen
Status
Fra
Til
05.04.2001
25.09.2007
Normal
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2001
5-9 medarbejdere