Skip to main content

APPEL HOLDING ApS

CVR-normu

25224760

Najugaq

Savværksvej 5

Postnormu aamma illoqarfik

9574 Bælum

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

23.02.2000

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

20126599

Kommuni

Rebild

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

479900 Allatigut nioqquteqarneq, taamaallaat niuertarfinnit, tuniniaasarfinnit nuisitsivinniillu pinnagit

Siunertaq

Selskabets formål er at drive solcellevirksomhed, køb og salg samt anden investeringsvirksomhed

Sulisut amerlassusiat

Atit allat

Jysk Solenergi ApS

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

06.10.2020

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

125.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

23.02.2000 - 31.12.2000

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør

Direktioni

(Adm. dir.)
Henning Appel Mortensen
Savværksvej 5
9574 Bælum
Danmark

Pilersitsisut

Henning Appel Mortensen
Savværksvej 5
9574 Bælum
Danmark

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Henning Appel Mortensen
Savværksvej 5
9574 Bælum
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 24.09.2020


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

Marie Louise Børresen
Savværksvej 5
9574 Bælum
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 24.09.2020Piviusumik piginnittut

Henning Appel Mortensen
Savværksvej 5
9574 Bælum
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 24.09.2020


Pivisiusumik piginnittuusimasut

Marie Louise Børresen
Savværksvej 5
9574 Bælum
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Afhændelsesdato: 24.09.2020Piffissaq: 01.01.2020 - 31.12.2020
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 05.03.2021

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2019 - 31.12.2019
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 19.03.2020

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2018 - 31.12.2018
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 04.04.2019

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Piffissaq: 01.01.2017 - 31.12.2017
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 14.03.2018

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Piffissaq: 01.01.2016 - 31.12.2016
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 08.05.2017

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportPiffissaq: 01.01.2015 - 31.12.2015
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 31.05.2016

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Piffissaq: 01.01.2014 - 31.12.2014
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 26.06.2015

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Piffissaq: 01.01.2013 - 31.12.2013
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 13.06.2014

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2012 - 31.12.2012
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 06.04.2013

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Piffissaq: 01.01.2011 - 31.12.2011
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 08.06.2012

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2010 - 31.12.2010
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 30.06.2011

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2009 - 31.12.2009
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 28.05.2010

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2008 - 31.12.2008
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 05.06.2009

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2007 - 31.12.2007
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 08.08.2008

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2006 - 31.12.2006
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 26.06.2007

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2005 - 31.12.2005
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 09.06.2006

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2004 - 31.12.2004
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 03.06.2005

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2003 - 31.12.2003
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 11.06.2004

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2002 - 31.12.2002
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 19.06.2003

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2001 - 31.12.2001
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 28.06.2002

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 23.02.2000 - 31.12.2000
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 21.06.2001

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Ateq

APPEL HOLDING ApS

P-normu

Najugaqarfik

Savværksvej 5

Postnormu aamma illoqarfik

9574 Bælum

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

23.02.2000

Suliaqarfiup ilisarnaataa

479900 Allatigut nioqquteqarneq, taamaallaat niuertarfinnit, tuniniaasarfinnit nuisitsivinniillu pinnagit

Pilerisaariviginanga

07.10.2020 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 25224760

Navn og adresse:
APPEL HOLDING ApS
Savværksvej 5, 9574 Bælum

Vedtægter ændret: 06.10.2020
Nyt binavn: Jysk Solenergi ApS

Direktion:

Fratrådte:

Marie Louise Børresen, den 06.10.2020.

Tiltrådte:

Henning Appel Mortensen, (adm. dir), den 06.10.2020.

Formål ændret: Selskabets formål er at drive solcellevirksomhed, køb og salg samt anden investeringsvirksomhed
20.12.2017 Ændring i personkreds

CVR-normu: 25224760

Navn og adresse:
APPEL HOLDING ApS
Savværksvej 5, 9574 Bælum

Direktion:

Fratrådte:

Henning Appel Mortensen, den 19.12.2017.

Tiltrådte:

Marie Louise Børresen, den 19.12.2017.


19.10.2017 Ændring af adresse

CVR-normu: 25224760

Navn og adresse:
APPEL HOLDING ApS
Savværksvej 5, postboks 5009, 9574 Bælum

Ny adresse: Savværksvej 5, 9574 Bælum

09.04.2013 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 25224760

Navn og adresse:
APPEL HOLDING ApS
Savværksvej 5, postboks 5009, 9574 Bælum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19875997 REVISIONSFIRMAET LEON SEBBELIN, STATSAUT. REVISIONSSELSKAB A/S, den 05.04.2013.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-normu: 25224760

Navn og adresse:
APPEL HOLDING ApS
Savværksvej 5, postboks 5009, 9574 Bælum

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.
02.03.2000 Nye selskaber

CVR-normu: 25224760

Navn og adresse:
APPEL HOLDING ApS
Savværksvej 5, postboks 5009, 9574 Bælum

Stiftelsesdato:

23.02.2000.

Seneste vedtægtsdato:

23.02.2000.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 125.000,00 til kurs 400,00.

Stifter:

Henning Appel Mortensen, den 23.02.2000.

Direktion:

Henning Appel Mortensen, den 23.02.2000.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

CVR-NR. 19875997 REVISIONSFIRMAET LEON SEBBELIN, STATSAUT. REVISIONSSELSKAB A/S, Vestergade 19B, 9574 Bælum, den 23.02.2000.

Første regnskabsår:

23.02.2000 - 31.12.2000.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Najugaq
Uannga
Uunga
01.01.2007
18.10.2017
Savværksvej 5
Postboks 5009 9574 Bælum
23.02.2000
31.12.2006
Savværksvej 5 9574 Bælum
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.01.2008
19.12.2017
642020 Ingerlatsiviit ingerlatsivinnik aningaasaliissuteqartanngitsunik piginnittut (ikke-finansielle holdingselskaber)
Siunertaq
Uannga
Uunga
23.02.2000
05.10.2020
Selskabets formål er at eje aktier i APPEL GRAFIK A/S samt anden investeringsvirksomhed
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
23.02.2000
05.10.2020
23.02.2000
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
Marsi 2021
1
0.18
Februaari 2021
1
0.2
Januaari 2021
1
0.2
Decembari 2020
2
0.23
Novembari 2020
1
0.19


Oktobari 2020
1
0.18
Septembari 2020
1
0.18
Aggusti 2020
1
0.19
Juuli 2020
1
0.18
Juuni 2020
1
0.2
Maaji 2020
1
0.21
Apriili 2020
1
0.21
Marsi 2020
1
0.18
Februaari 2020
1
0.2
Januaari 2020
1
0.18
Decembari 2019
1
0.23
Novembari 2019
1
0.19
Oktobari 2019
1
0.18Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut