Skip to main content

KGBJ ApS

CVR number

25098544

Address

Nygade 50 A

Postal code and city

6900 Skjern

Start date

22.12.1999

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Normal

Municipality

Ringkøbing-Skjern

Activity code

433900 Anden bygningsfærdiggørelse

Objects

Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed med handel af aktiver, besidde fast ejendom, aktier, anparter, og værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutning.

Secondary names

ØSTERGADE 9, RINGKØBING ApS

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

30.05.2001

Registered capital

125.000,00 DKK

First accounting period

22.12.1999 - 31.12.2000

Powers to bind

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Management

Bo Asbjørn Christensen
Ø Strandgade 19
6950 Ringkøbing
Danmark

Founders

GRETHE & K. BØJE JENSEN ApS
Jagtvej 1
Holmsland
6950 Ringkøbing

Legal owners

BAC HOLDING ApS
Nygade 50 A
6900 Skjern
Pct. of share capital: 100%
Pct. of voting rights: 100%
Date of change: 18.04.2001

Beneficial owners

Bo Asbjørn Christensen
Ø Strandgade 19
6950 Ringkøbing
Danmark
Pct. of share capital: 100,00%
Pct. of voting rights: 100,00%
Has indirect possessions
Date of change: 18.04.2001

Dato: 07.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 13.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 05.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Get documents:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 09.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Get documents:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Get documents:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 13.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.03.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2001
Periode: 22.12.1999 - 31.12.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF
Name

KGBJ ApS

P-number

Address

Nygade 50 A

Postal code and city

6900 Skjern

Start date

10.01.2000

Sector code

433900 Anden bygningsfærdiggørelse

Advertising protection

No
24.06.2019 Ændring af adresse

CVR number: 25098544

Navn og adresse:
KGBJ ApS
Ø Strandgade 19, 6950 Ringkøbing

Ny adresse: Nygade 50A, 6900 Skjern

21.09.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 25098544

Navn og adresse:
KGBJ ApS
Ø Strandgade 19, 6950 Ringkøbing

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Østergade 40, 6900 Skjern, den 01.07.2011.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR number: 25098544

Navn og adresse:
KGBJ ApS
Ø Strandgade 19, 6950 Ringkøbing

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


28.03.2006 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 25098544

Navn og adresse:
KGBJ ApS
Ø Strandgade 19, 6950 Ringkøbing

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers I/S, den 28.03.2006.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Østergade 40, 6900 Skjern, den 28.03.2006.


27.05.2004 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR number: 25098544

Navn og adresse:
KGBJ ApS
Novej 4, No, 6950 Ringkøbing

Ny adresse:

Ø Strandgade 19, 6950 Ringkøbing.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Claus Michael Bødtker, den 12.05.2004.
06.06.2001 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 25098544

Navn og adresse:
KGBJ ApS
Jagtvej 1, 6950 Ringkøbing

Vedtægter ændret:

30.05.2001.

Ny adresse:

Novej 4, No, 6950 Ringkøbing.

Ny kommune:

Ringkøbing.

Nyt binavn: ØSTERGADE 9, RINGKØBING ApS (KGBJ ApS).

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Grethe Jensen, den 30.05.2001.

Indtrådt i direktionen:

Arkitekt Claus Michael Bødtker, den 30.05.2001, Arkitekt Bo Asbjørn Christensen, den 30.05.2001.

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 30.05.2001.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Østergade 40, postboks 160, 6900 Skjern, den 30.05.2001.


11.01.2000 Nye selskaber

CVR number: 25098544

Navn og adresse:
KGBJ ApS
Jagtvej 1, 6950 Ringkøbing

Stiftelsesdato:

22.12.1999.

Seneste vedtægtsdato:

10.01.2000.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 200,00.

Stifter:

CVR-NR. 15242698 GRETHE & K. BØJE JENSEN ApS, Jagtvej 1, Gl. Sogn, 6950 Ringkøbing, den 22.12.1999.

Direktion:

Direktør Grethe Jensen, den 22.12.1999.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Revision:

PricewaterhouseCoopers, I.C.Christensens Alle 5, 6950 Ringkøbing, den 22.12.1999.

Første regnskabsår:

22.12.1999 - 31.12.2000.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Name of business
From
Till
22.12.1999
09.01.2000
GBJ ApS UNDER STIFTELSE
Address
From
Till
01.01.2007
23.06.2019
Ø Strandgade 19 6950 Ringkøbing
30.05.2001
31.12.2006
Ø Strandgade 19 6950 Ringkøbing
22.12.1999
29.05.2001
Jagtvej 1
Holmsland 6950 Ringkøbing
Activity code
From
Till
01.01.2008
31.08.2012
682040 Udlejning af erhvervsejendomme
17.01.2000
31.12.2007
702040 Udlejning af erhvervsejendomme
22.12.1999
16.01.2000
980000 Uoplyst