Skip to main content

Nikolaisen & Partnere V/Ole Nikolaisen

CVR-normu

25071719

Najugaq

Hjarbækvej 37

Postnormu aamma illoqarfik

8831 Løgstrup

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.12.1999

Suliffeqarfiup suussusia

Enkeltmandsvirksomhed

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Aktiv

Kommuni

Viborg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

662200 Sillimmasiinernik sullissisut aamma sillimmasiinermut akunnermiliuttut sulinerat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Ateq

Nikolaisen & Partnere V/Ole Nikolaisen

P-normu

Najugaqarfik

Hjarbækvej 37

Postnormu aamma illoqarfik

8831 Løgstrup

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.12.1999

Suliaqarfiup ilisarnaataa

662200 Sillimmasiinernik sullissisut aamma sillimmasiinermut akunnermiliuttut sulinerat

Pilerisaariviginanga

Naamik
Najugaq
Uannga
Uunga
01.12.1999
05.09.2006
Ørnehøjvej 3 8831 Løgstrup