Skip to main content

WITTRUP MOTEL A/S

CVR-normu

21745847

Najugaq

Roskildevej 251

Postnormu aamma illoqarfik

2620 Albertslund

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

16.06.1999

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Telefon

43649551

Fax

43648890

Kommuni

Albertslund

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

551010 Hotelit

Siunertaq

Selskabets formål er at drive motel-, hotelvirksomhed samt restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

21.12.2016

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

7.800.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.1999 - 31.12.1999

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør eller bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse.

Direktioni

(Direktør)
Claus Erik Bach Hansen
Fyrren 4
Svogerslev
4000 Roskilde
Danmark

Siulersuisut

(Formand)
Henrik Bach Hansen
Aastoften 25
Svogerslev
4000 Roskilde
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Henrik Bartels Petersen
Højmosevej 3
2400 København NV
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Christine Julia Lahme Forsby
Østerbrogade 54 C, 04. tv.
2100 København Ø
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Claus Erik Bach Hansen
Fyrren 4
Svogerslev
4000 Roskilde
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Pilersitsisut

Henrik Bach Hansen
Aastoften 25
Svogerslev
4000 Roskilde
Danmark

Inger Anna Hansen
Stenleddet 11
Svogerslev
4000 Roskilde
Danmark

Claus Erik Bach Hansen
Fyrren 4
Svogerslev
4000 Roskilde
Danmark

Kukkunersiuisoq

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

CLAUS BACH HOLDING ApS
c/o Wittrup Motel A/S
Roskildevej 251
2620 Albertslund
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 33,33-49,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 33,33-49,99%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 06.01.2006

HENRIK BACH HOLDING ApS
c/o Wittrup Motel A/S
Roskildevej 251
2620 Albertslund
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 33,33-49,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 33,33-49,99%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 06.01.2006

INGER HANSEN HOLDING ApS
c/o Wittrup Motel A/S
Roskildevej 251
2620 Albertslund
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 25-33,32%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 25-33,32%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 06.01.2006

Piviusumik piginnittut

Henrik Bach Hansen
Aastoften 25
Svogerslev
4000 Roskilde
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 16.06.1999

Claus Erik Bach Hansen
Fyrren 4
Svogerslev
4000 Roskilde
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 50,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 50,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 16.06.1999

Dato: 15.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 07.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.04.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Ateq

Sallies Race Lounge

P-normu

Najugaqarfik

Bondehøjvej 20

Postnormu aamma illoqarfik

2630 Taastrup

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.01.2020

Suliaqarfiup ilisarnaataa

551010 Hotelit

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

43649551

Ateq

WITTRUP MOTEL A/S

P-normu

Najugaqarfik

Roskildevej 251

Postnormu aamma illoqarfik

2620 Albertslund

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.07.1999

Suliaqarfiup ilisarnaataa

551010 Hotelit

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

43649551

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

WITTRUP MOTEL A/S

P-normu

Najugaqarfik

251

Postnormu aamma illoqarfik

9999 Ukendt

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

16.06.1999

Ophørsdato

30.06.1999

Pilerisaariviginanga

Naamik


27.03.2020 Ændring i personkreds

CVR-normu: 21745847

Navn og adresse:
WITTRUP MOTEL A/S
Roskildevej 251, 2620 Albertslund

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Christine Julia Lahme Forsby, den 01.01.2020.


22.03.2018 Ændring i personkreds

CVR-normu: 21745847

Navn og adresse:
WITTRUP MOTEL A/S
Roskildevej 251, 2620 Albertslund

Bestyrelse:

Fratrådte:

Inger Anna Hansen, den 13.03.2018.

Tiltrådte:

Henrik Bartels Petersen, den 13.03.2018.


22.12.2016 Ændring i personkreds

CVR-normu: 21745847

Navn og adresse:
WITTRUP MOTEL A/S
Roskildevej 251, 2620 Albertslund

Vedtægter ændret: 21.12.2016

Bestyrelse:

Fratrådte:

Claus Erik Bach Hansen (formand), den 21.12.2016, Henrik Bach Hansen, den 21.12.2016.

Tiltrådte:

Claus Erik Bach Hansen, den 21.12.2016, Henrik Bach Hansen (formand), den 21.12.2016.

Direktion:

Fratrådte:

Inger Anna Hansen, den 21.12.2016.

Tiltrådte:

Claus Erik Bach Hansen, den 21.12.2016.

Selskabet tegnes af en direktør eller bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse..


06.10.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 21745847

Navn og adresse:
WITTRUP MOTEL A/S
Roskildevej 251, 2620 Albertslund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24207501 BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 06.10.2010.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Gribskovvej 2, 2100 København Ø, den 06.10.2010.


04.07.2005 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 21745847

Navn og adresse:
WITTRUP MOTEL A/S
Roskildevej 251, 2620 Albertslund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 27147097 AJOUR REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, den 27.06.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24207501 MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Vester Søgade 10, 1601 København V, den 27.06.2005.
05.01.2004 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 21745847

Navn og adresse:
WITTRUP MOTEL A/S
Roskildevej 251, 2620 Albertslund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 15553375 NIELS-ERIK HANSEN REGISTRERET REVISOR ApS, den 02.01.2004.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 27147097 AJOUR REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Hellerupvej 41, 2900 Hellerup, den 02.01.2004.


11.12.2000 Øvrige ændringer

CVR-normu: 21745847

Navn og adresse:
WITTRUP MOTEL A/S
Roskildevej 251, 2620 Albertslund

Vedtægter ændret:

21.11.2000.


21.06.1999 Nye selskaber

CVR-normu: 21745847

Navn og adresse:
WITTRUP MOTEL A/S
Roskildevej 251, 2620 Albertslund

Stiftelsesdato:

16.06.1999.

Seneste vedtægtsdato:

16.06.1999.

Kapital:

kr. 7.800.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 7.800.000,00 til kurs 102,59.

Stiftere:

Claus Erik Bach Hansen, den 16.06.1999, Inger Anna Hansen, den 16.06.1999, Henrik Bach Hansen, den 16.06.1999.

Bestyrelse:

Claus Erik Bach Hansen (formand), den 16.06.1999, Inger Anna Hansen, den 16.06.1999, Henrik Bach Hansen, den 16.06.1999.

Direktion:

Inger Anna Hansen, den 16.06.1999.

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Revision:

REG.NR. ApS204218 NIELS-ERIK HANSEN REGISTRERET REVISOR ApS, Hellerupvej 41, 2900 Hellerup, den 16.06.1999.

Første regnskabsår:

01.01.1999 - 31.12.1999.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Najugaq
Uannga
Uunga
16.06.1999
21.04.2020
Roskildevej 251 2620 Albertslund
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.01.2008
01.01.2008
999999 Ilisimatitsissutigineqanngitsoq
01.01.2003
31.12.2007
551010 Hotelit
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
21.11.2000
20.12.2016
21.11.2000
Atsiornermut maleruaqqusaq
Uannga
Uunga
21.11.2000
21.12.2016
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
Maaji 2020
78
50
Apriili 2020
78
46
Marsi 2020
83
43
Februaari 2020
88
56
Januaari 2020
86
40


Decembari 2019
77
45
Novembari 2019
71
41.44
Oktobari 2019
71
35Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
50-99 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
20-49 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
20-49 Sulisut
20-49 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
20-49 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2015
20-49 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
20-49 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
20-49 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2011
20-49 Sulisut
4. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2009
20-49 Sulisut
4. kvartalimut 2008
20-49 Sulisut
3. kvartalimut 2008
20-49 Sulisut
2. kvartalimut 2008
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 2008
20-49 Sulisut
4. kvartalimut 2007
20-49 Sulisut
3. kvartalimut 2007
20-49 Sulisut
2. kvartalimut 2007
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 2007
20-49 Sulisut
4. kvartalimut 2006
20-49 Sulisut
3. kvartalimut 2006
20-49 Sulisut
2. kvartalimut 2006
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 2006
20-49 Sulisut
4. kvartalimut 2005
20-49 Sulisut
3. kvartalimut 2005
20-49 Sulisut
2. kvartalimut 2005
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 2005
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2004
20-49 Sulisut
3. kvartalimut 2004
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2004
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2004
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2002
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2002
20-49 Sulisut
2. kvartalimut 2002
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 2002
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2001
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2001
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2001
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2001
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2000
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 1999
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 1999
2-4 Sulisut