Skip to main content

CPNHGN

CVR-normu

21116270

Najugaq

Mosevej 42

Postnormu aamma illoqarfik

2860 Søborg

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

16.10.2012

Suliffeqarfiup suussusia

Enkeltmandsvirksomhed

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Aktiv

Mail

jan@cpnhgn.dk

Kommuni

Gladsaxe

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Ateq

CPNHGN

P-normu

Najugaqarfik

Mosevej 42

Postnormu aamma illoqarfik

2860 Søborg

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

16.10.2012

Suliaqarfiup ilisarnaataa

620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Pilerisaariviginanga

Email

jan@cpnhgn.dk

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

AAGAARD WEB SERVICE V/ JAN AAGAARD

P-normu

Najugaqarfik

Ribegade 4, 2. TH.

Postnormu aamma illoqarfik

2100 København Ø

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.10.1998

Ophørsdato

01.01.2002

Suliaqarfiup ilisarnaataa

722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

35380155


Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.10.1998
15.10.2012
AAGAARD WEB SERVICE V/ JAN AAGAARD
Najugaq
Uannga
Uunga
27.06.2015
18.09.2019
Mosevej 42 2860 Søborg
07.04.2014
26.06.2015
Lauravej 15, 4. th. 2500 Valby
16.10.2012
06.04.2014
Sankt Annæ Gade 35, 3. tv. 1416 København K
01.10.1998
15.10.2012
Ribegade 4, 2. TH. 2100 København Ø
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.10.1998
15.10.2012
722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber