Skip to main content

ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL

CVR-normu

20706899

Najugaq

c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18

Postnormu aamma illoqarfik

8800 Viborg

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

15.12.1997

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

06.02.2020

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

75504000

Fax

88919500

Kommuni

Viborg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

821900 Fotokopeeriineq, uppernarsaatinik passussineq aamma allaffinnik sullissinneq immikkut ittoq

Siunertaq

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

02.12.2017

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

501.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

15.12.1997 - 31.12.1998

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 66,67-89,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 66,67-89,99%
Afhændelsesdato: 06.02.2020

Dokken 2017 P/S
Dokken 10
6700 Esbjerg
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 20-24,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 20-24,99%
Afhændelsesdato: 06.02.2020

DT9 af 31122015 P/S
Hammerensgade 6, 3.
1267 København K
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 20-24,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 20-24,99%
Afhændelsesdato: 31.12.2015

Lundborgvej 2016 P/S
Lundborgvej 18
8800 Viborg
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 20-24,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 20-24,99%
Afhændelsesdato: 31.12.2015

Kaj Munks Vej 2016 A/S
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 20-24,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 20-24,99%
Afhændelsesdato: 31.12.2015Piviusumik piginnittut

Suliffeqarfik pivisunik piginnittoqanngilaq, aqutsisullu pisiusumik piginnittutut inissinneqarput.

Dato: 26.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Årsrapport

Dato: 29.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 11.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 29.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
ÅrsrapportDato: 29.03.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 24.04.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.04.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.04.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.03.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.04.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.03.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.04.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.03.1999
Periode: 15.12.1997 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL

P-normu

Najugaqarfik

c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18

Postnormu aamma illoqarfik

8800 Viborg

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.03.2004

Ophørsdato

06.02.2020

Suliaqarfiup ilisarnaataa

821900 Fotokopeeriineq, uppernarsaatinik passussineq aamma allaffinnik sullissinneq immikkut ittoq

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

75504000

Ateq

LETT Advokatfirma

P-normu

Najugaqarfik

Jernbanegade 31

Postnormu aamma illoqarfik

6000 Kolding

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

15.12.1997

Ophørsdato

31.12.2012

Suliaqarfiup ilisarnaataa

691000 Inatsisitigut ikiuineq

Pilerisaariviginanga

Telefonip normua

33340000


06.02.2020 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL I LIKVIDATION
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Binavne:

ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL I LIKVIDATION

Likvidation sluttet, og virksomheden opløst

Likvidatorer:

Fratrådte:

Martin Jørgensen, den 06.02.2020.


28.03.2019 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Likvidation vedtaget 15.03.2019

Likvidatorer:

Tiltrådte:

Martin Jørgensen, c/o DAHL Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg, den 15.03.2019.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Frederik Bruhn, den 15.03.2019, Torben Buur, den 15.03.2019, Michael Rehling Hedegaard, den 15.03.2019, Kim Ricken Jørgensen, (formand), den 15.03.2019, Dan Børge Larsen, den 15.03.2019, Hans Erik Steffensen, den 15.03.2019.

Direktion:

Fratrådte:

Henning von Lillienskjold, den 15.03.2019.

Virksomheden tegnes af en likvidator.

Virksomhedens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


28.02.2018 Øvrige ændringer

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Vedtægter ændret: 02.12.2017

22.02.2018 Ændring i revision

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 16.03.2017.


14.12.2017 Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Vedtægter ændret: 01.12.2017

Bestyrelse:

Fratrådte:

Dan Børge Larsen (formand), den 01.12.2017, Søren Wolder, den 01.12.2017, Henning von Lillienskjold, den 01.12.2017.

Tiltrådte:

Torben Buur, den 01.12.2017, Michael Rehling Hedegaard, den 01.12.2017, Kim Ricken Jørgensen (formand), den 01.12.2017, Dan Børge Larsen, den 01.12.2017, Hans Erik Steffensen, den 01.12.2017.
09.03.2016 Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Fratrådte:

Jens Albert Nielsen Kusk, den 03.03.2016.

Tiltrådte:

Søren Wolder, den 03.03.2016.


11.03.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer

20706899.

NAVN:

ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL.

Adresse: c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg.
Kommune: Viborg.

Bestyrelse:

Fratrådte:

Claus Fedder Sørensen, den 11.03.2015.

Tiltrådte:

Jens Albert Nielsen Kusk, den 11.03.2015.


06.01.2015 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Markert, den 01.01.2015.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Frederik Bruhn, den 01.01.2015.


10.01.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Heide Ottosen, den 01.01.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Henning von Lillienskjold, den 01.01.2012.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Heide Ottosen, den 01.01.2012.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Henning von Lillienskjold, den 01.01.2012.


15.11.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg, den 13.10.2011.


06.09.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Markert, den 30.08.2010.


13.08.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg

Vedtægter ændret:

17.06.2010.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Mardahl Amstrup, den 17.06.2010, Jesper Høy, den 17.06.2010, Kim Munk-Petersen, den 17.06.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Henrik Heide Ottosen, den 17.06.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jesper Høy, den 17.06.2010.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Henrik Heide Ottosen, den 17.06.2010.


08.07.2010 Øvrige ændringer

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll I/S, Gravene 2, 8800 Viborg

Ny adresse:

c/o DAHL Viborg Advokatpartnerselskab, Lundborgvej 18, 8800 Viborg.


10.01.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll I/S, Gravene 2, 8800 Viborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Helle Freundlich Andersen, den 02.01.2007.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Jesper Høy, den 02.01.2007.


13.02.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL
c/o Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll I/S, Gravene 2, 8800 Viborg

Vedtægter ændret:

02.02.2006.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Michael Amstrup, den 02.02.2006.


01.11.2005 Øvrige ændringer

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL
c/o Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll I/S, Gravene 2, 8800 Viborg

Vedtægter ændret:

01.11.2005.

Nyt navn:

ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL.

Nyt binavn: ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL (ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL).


20.06.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL
c/o Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll I/S, Gravene 2, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Egon Bjørn Andersen, den 15.04.2005, Steen Falsner, den 15.04.2005, Poul Thorup, den 15.04.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Dan Børge Larsen (formand), den 15.04.2005, Advokat Kim Munk-Petersen, den 15.04.2005, Advokat Claus Fedder Sørensen, den 15.04.2005.


24.11.2004 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL
c/o Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll I/S, Gravene 2, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Heide Ottosen, den 16.11.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jesper Høy, den 16.11.2004.


18.05.2004 Ændring i revision, Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL
Jernbanegade 29, 8800 Viborg

Vedtægter ændret:

28.04.2004.

Ny adresse:

c/o Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll I/S, Gravene 2, 8800 Viborg.

Ny kommune:

Viborg.

Slettet binavn: ADVOKATFIRMAET NIELSEN & KOCH A/S (ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Bo Andersen, den 28.04.2004.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 28.04.2004.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE TOUCHE, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg, den 28.04.2004.


18.05.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL
c/o Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll I/S, Gravene 2, 8800 Viborg

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Egon Bjørn Andersen, den 28.04.2004, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Poul Thorup, den 28.04.2004.


30.01.2003 Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL
Jernbanegade 29, 6000 Kolding

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Bo Andersen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Helle Freundlich Andersen (Direktør).


21.05.2002 Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL
Jernbanegade 29, 6000 Kolding

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af generalforsamling, tiltrådt som valgt af generalforsamling: Steen Falsner
Fratrådt som valgt af generalforsamling, tiltrådt som valgt af generalforsamling: formand Poul Thorup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Heide Ottosen.

Indtrådt i direktionen:

advokat Niels Bo Andersen (Direktør).


08.03.2001 Ændring i revision

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL
Jernbanegade 29, 6000 Kolding

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.


04.10.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET NIELSEN & KOCH A/S
Jernbanegade 29, 6000 Kolding

Vedtægter ændret:

31.08.2000.

Nyt navn:

ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL.

Nyt binavn: ADVOKATFIRMAET NIELSEN & KOCH A/S (ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH & BOLL).

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Steen Falsner, den 31.08.2000.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels de Wolff, den 31.08.2000, Dan Børge Larsen, den 31.08.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Egon Bjørn Andersen, den 31.08.2000, Advokat Henrik Heide Ottosen, den 31.08.2000, Advokat Poul Thorup, den 31.08.2000.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Dan Børge Larsen, den 31.08.2000.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Henrik Heide Ottosen, den 31.08.2000.


03.10.2000 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET NIELSEN & KOCH A/S
Jernbanegade 29, 6000 Kolding

Vedtægter ændret:

23.03.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 501.000,00.


22.03.1999 Ændring i revision

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET NIELSEN & KOCH A/S
Jernbanegade 29, 6000 Kolding

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Torben Oxbøll.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUT REVISIONSAKTIESELSKAB, Frodesgade 125 C, 6700 Esbjerg.


25.02.1998 Nye selskaber

CVR-normu: 20706899

Navn og adresse:
ADVOKATFIRMAET NIELSEN & KOCH A/S
Jernbanegade 29, 6000 Kolding

Stiftelsesdato:

15.12.1997.

Seneste vedtægtsdato:

15.12.1997.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

REG.NR. A/S210786 OLE NIELSEN & PARTNERE ADVOKATER A/S, Jernbanegade 29, 6000 Kolding, REG.NR. A/S227308 ADVOKATFIRMAET KOCH, DRESING OG FALSNER A/S, Kongensgade 70, 6700 Esbjerg.

Bestyrelse:

Advokat Niels de Wolff, Advokat Niels Bo Andersen, Advokat Steen Falsner, Advokat Dan Børge Larsen.

Direktion:

Advokat Dan Børge Larsen.

Selskabet tegnes af en direktør alene, af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Buen 6-8, postboks 29, 6000 Kolding, Revisionsfirmaet Torben Oxbøll, Høgevej 21, Esbjerg Ø, 6705 Esbjerg Ø.

Første regnskabsår:

15.12.1997 - 31.12.1998.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
31.08.2000
31.10.2005
ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, KOCH &BOLL
15.12.1997
30.08.2000
ADVOKATFIRMAET NIELSEN & KOCH A/S
Najugaq
Uannga
Uunga
28.04.2004
07.07.2010
c/o Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll I/S
Gravene 2 8800 Viborg
15.12.1997
27.04.2004
Jernbanegade 29 6000 Kolding
Killiffik
Uannga
Uunga
15.03.2019
05.02.2020
Under frivillig likvidation
15.12.1997
14.03.2019
Normal
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.01.2008
31.12.2013
691000 Inatsisitigut ikiuineq
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
01.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
17.06.2010
30.11.2017
17.06.2010
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
15.12.1997
22.03.2000
500.000,00 DKK
Atsiornermut maleruaqqusaq
Uannga
Uunga
17.06.2010
14.03.2019
Selskabet tegnes af en direktør alene, af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2011
1 Sulisut
2. kvartalimut 2011
1 Sulisut
1. kvartalimut 2011
1 Sulisut
4. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2009
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2009
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2009
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2009
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2007
1 Sulisut
3. kvartalimut 2007
0 Sulisut
1. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2005
1 Sulisut
3. kvartalimut 2005
1 Sulisut
2. kvartalimut 2005
1 Sulisut
1. kvartalimut 2005
1 Sulisut
4. kvartalimut 2004
1 Sulisut
3. kvartalimut 2004
1 Sulisut
2. kvartalimut 2004
1 Sulisut
1. kvartalimut 2004
1 Sulisut
4. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 1999
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 1999
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 1999
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 1999
1 Sulisut