Skip to main content

DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS

CVR-normu

18071398

Najugaq

Holmens Kanal 2 - 12

Postnormu aamma illoqarfik

1092 København K

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.10.1994

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

04.09.2000

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter erklæring

Kommuni

København

Siunertaq

Selskabets formål er at opføre, eje og drive fast ejendom, samt udøve naturligt hertil knyttet virksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

10.10.1996

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

100.000.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.10.1994 - 31.12.1995

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller, såfremt der er mere end en direktør, to medlemmer af direktionen i forening

Dato: 24.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Koncernregnskab
PDFDato: 14.05.1996
Periode: 01.10.1994 - 31.12.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS

P-normu

Najugaqarfik

2 - 12

Postnormu aamma illoqarfik

9999 Ukendt

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.10.1994

Ophørsdato

11.10.1995

Pilerisaariviginanga

Naamik

Ateq

DANICA EJENDOMSSELSKAB APS

P-normu

Najugaqarfik

c/o DEN DANSKE BANK, SKATTESEKR.
Holmens Kanal 2 12.

Postnormu aamma illoqarfik

1060 København K

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

12.10.1995

Ophørsdato

04.09.2000

Pilerisaariviginanga

Naamik


04.09.2000 Statusændring

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS
Holmens Kanal 2-12, 1092

Selskabet er opløst i medfør af anpartsselskabslovens § 59.


17.03.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS
Holmens Kanal 2-12, 1092

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Ulla Plesner, den 09.03.2000.

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Bonnerup, den 09.03.2000, Mogens Jørgensen, den 09.03.2000, Sven Erik Lystbæk, den 09.03.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Olav Wilhelm Ånerud (næstformand), den 09.03.2000, Henrik Ramlau-Hansen, den 09.03.2000.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Jørgensen, den 09.03.2000.

Indtrådt i direktionen:

Henrik Ramlau-Hansen, den 09.03.2000.


30.08.1999 Øvrige ændringer

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS
Holmens Kanal 2-12, 1092

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Sven Erik Lystbæk, den 23.08.1999.


16.01.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS
Holmens Kanal 2-12, 1092

Vedtægter ændret:

10.10.1996.

Kapitalforhøjelse kr. 31.154.409,00: kr. 24.197.507,32 indbetalt kontant, kurs 2.535,75, kr. 6.956.901,68 indbetalt i værdier, kurs 2.535,75.
Kapitalen udgør herefter kr. 100.000.000,00.


08.07.1996 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS
Klausdalsbrovej 601, 1092

Ny adresse:

Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.
09.05.1996 Øvrige ændringer

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

11.04.1996.


02.04.1996 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

14.02.1996.

Kapitalforhøjelse kr. 68.645.591,00: kr. 7.700.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.000,00, kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 2.807,00, kr. 60.845.591,00 indbetalt i værdier, kurs 1.000,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 68.845.591,00.


20.03.1996 Øvrige ændringer

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA LIV EJENDOMSINVEST ApS
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

01.02.1996.

Nyt navn:

DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS.


20.03.1996 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Ulla Plesner, Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Mogens Jørgensen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Troels Christian Gunnergaard, den 08.03.1996.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Mogens Jørgensen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICE WATERHOUSE/SEIER- PETERSEN, den 08.03.1996.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 08.03.1996.


04.09.1995 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA LIV EJENDOMSINVEST ApS
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

24.08.1995.

Ny kommune:

København.


03.07.1995 Ændring i personkreds

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
DANICA LIV EJENDOMSINVEST ApS
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, tiltrådt som formand: Erik Bonnerup

Tiltrådt som næstformand:

Mogens Jørgensen.

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Ejvind Hansen, Holger Foged.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ulla Plesner.


10.04.1995 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR. 1876
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

27.03.1995.

Nyt navn:

DANICA LIV EJENDOMSINVEST ApS.

Ny adresse:

Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Ny kommune:

Ballerup.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncerndirektør Hans Ejvind Hansen (formand)., Koncerndirektør Erik Bonnerup (næstformand), Koncerndirektør Holger Foged, Økonomidirektør Mogens Jørgensen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ulf Svejgaard Poulsen.

Indtrådt i direktionen:

Vicedirektør Troels Christian Gunnergaard.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller, såfremt der er mere end en direktør, to medlemmer af direktionen i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

PRICE WATERHOUSE/SEIER- PETERSEN, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg.


12.10.1994 Nye selskaber

CVR-normu: 18071398

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR. 1876
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.10.1994.

Seneste vedtægtsdato:

01.10.1994.

Kapital:

kr. 200.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 200.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, c/o advokat Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K.

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Direktion:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 1., 4000 Roskilde.

Første regnskabsår:

01.10.1994 - 31.12.1995.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
06.04.1995
13.02.1996
DANICA LIV EJENDOMSINVEST ApS
01.10.1994
05.04.1995
ApS KBIL 9 NR. 1876
Killiffik
Uannga
Uunga
01.10.1994
03.09.2000
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
22.02.1996
21.10.1996
68.845.591,00 DKK
07.10.1994
21.02.1996
200.000,00 DKK