Skip to main content

BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S

CVR-normu

17554239

Najugaq

Højager 38

Postnormu aamma illoqarfik

2670 Greve

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.01.1994

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

07.06.2001

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Tvangsopløst

Telefon

49134200

Kommuni

Greve

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed i Skandinavien og Østeuropa og dermed beslægtet virksomhed

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

20.01.2000

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

500.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.1994 - 30.06.1995

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

Dato: 30.12.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.02.1999
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.01.1998
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.01.1997
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.01.1996
Periode: 01.01.1994 - 30.06.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF


Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S

P-normu

Najugaqarfik

Højager 38

Postnormu aamma illoqarfik

2670 Greve

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.01.1994

Ophørsdato

07.06.2001

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

49134200

Ateq

KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S

P-normu

Najugaqarfik

388 A

Postnormu aamma illoqarfik

9999 Ukendt

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.01.1994

Ophørsdato

31.12.1994

Pilerisaariviginanga

Naamik


27.06.2001 Statusændring

CVR-normu: 17554239

Navn og adresse:
BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S
Højager 38, 2670 Greve

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


25.04.2001 Statusændring

CVR-normu: 17554239

Navn og adresse:
BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S
Højager 38, 2670 Greve

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens § 117, jf. § 118 sendt til skifteretten i Roskilde den 25.04.2001.


26.02.2001 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 17554239

Navn og adresse:
BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S
Højager 38, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Zigfried Lupa, Jørn Christian Mess, Jens Christian Mess.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørn Christian Mess.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionskontoret Thoudal & Wester.


28.06.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-normu: 17554239

Navn og adresse:
KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S
Strandvejen 388A, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

20.01.2000.

Nyt navn:

BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S.

Ny adresse:

Højager 38, 2670 Greve.

Ny kommune:

Greve.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kirsten Mess, den 01.01.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Zigfried Lupa, den 20.01.2000.


21.12.1995 Ændring i personkreds

CVR-normu: 17554239

Navn og adresse:
KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S
Strandvejen 388 A, 3060 Espergærde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Henrik Aksel Hansen, Jørgen Peter Sander Laursen, Ole Christian Meyer.

Indtrådt i bestyrelsen:

Fru Kirsten Mess, Direktør Jørn Christian Mess, Jens Christian Mess.
18.08.1995 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-normu: 17554239

Navn og adresse:
KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S
Strandvejen 388 A, 3060 Espergærde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG A/S.

Indtrådt i revisionen:

Revisionskontoret Thoudal & Wester, Jægervej 9, 2791 Dragør, den 17.08.1995.


01.11.1994 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-normu: 17554239

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1673
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

17.10.1994.

Nyt navn:

KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S.

Ny adresse:

Strandvejen 388 A, 3060 Espergærde.

Ny kommune:

Helsingør.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulf Svejgaard Poulsen, Hans Christian Galst, Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Niels Henrik Aksel Hansen, Jørgen Peter Sander Laursen, Ole Christian Meyer.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørn Christian Mess.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG A/S, Tagensvej 86, 2200 København N.


22.03.1994 Nye selskaber

CVR-normu: 17554239

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1673
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1994.

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1994.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K.

Bestyrelse:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen (formand), Advokatfuldmægtig Hans Christian Galst Nielsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde.

Første regnskabsår:

01.01.1994 - 30.06.1995.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
29.10.1994
29.10.1994
KURSUSCENTRET SOLHAVEGÅRD A/S
28.10.1994
19.01.2000
KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S
01.01.1994
27.10.1994
A/S PSE 38 NR. 1673
Najugaq
Uannga
Uunga
01.01.1994
19.01.2000
Strandvejen 388 A 3060 Espergærde
Killiffik
Uannga
Uunga
25.04.2001
06.06.2001
Under tvangsopløsning
01.01.1994
24.04.2001
Normal
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 1999
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 1999
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 1999
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 1999
2-4 Sulisut