Skip to main content

BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S

CVR number

17554239

Address

Højager 38

Postal code and city

2670 Greve

Start date

01.01.1994

Cessation date

07.06.2001

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Tvangsopløst

Telephone

49134200

Municipality

Greve

Activity code

551120 Konferencecentre og kursusejendomme

Objects

Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed i Skandinavien og Østeuropa og dermed beslægtet virksomhed

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.07 to 30.06

Latest articles of association

20.01.2000

Registered capital

500.000,00 DKK

First accounting period

01.01.1994 - 30.06.1995

Powers to bind

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

Dato: 30.12.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.02.1999
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.01.1998
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.01.1997
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.01.1996
Periode: 01.01.1994 - 30.06.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF


Closed production units

Name

BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S

P-number

Address

Højager 38

Postal code and city

2670 Greve

Start date

01.01.1994

Ophørsdato

07.06.2001

Sector code

551120 Konferencecentre og kursusejendomme

Advertising protection

No

Telephone

49134200

Name

KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S

P-number

Address

388 A

Postal code and city

9999 Ukendt

Start date

01.01.1994

Ophørsdato

31.12.1994

Sector code

980000 Uoplyst

Advertising protection

No


27.06.2001 Statusændring

CVR number: 17554239

Navn og adresse:
BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S
Højager 38, 2670 Greve

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


25.04.2001 Statusændring

CVR number: 17554239

Navn og adresse:
BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S
Højager 38, 2670 Greve

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens § 117, jf. § 118 sendt til skifteretten i Roskilde den 25.04.2001.


26.02.2001 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR number: 17554239

Navn og adresse:
BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S
Højager 38, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Zigfried Lupa, Jørn Christian Mess, Jens Christian Mess.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørn Christian Mess.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionskontoret Thoudal & Wester.


28.06.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR number: 17554239

Navn og adresse:
KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S
Strandvejen 388A, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

20.01.2000.

Nyt navn:

BALTIC ENTERTAINMENT COMPANY A/S.

Ny adresse:

Højager 38, 2670 Greve.

Ny kommune:

Greve.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kirsten Mess, den 01.01.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Zigfried Lupa, den 20.01.2000.


21.12.1995 Ændring i personkreds

CVR number: 17554239

Navn og adresse:
KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S
Strandvejen 388 A, 3060 Espergærde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Henrik Aksel Hansen, Jørgen Peter Sander Laursen, Ole Christian Meyer.

Indtrådt i bestyrelsen:

Fru Kirsten Mess, Direktør Jørn Christian Mess, Jens Christian Mess.
18.08.1995 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR number: 17554239

Navn og adresse:
KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S
Strandvejen 388 A, 3060 Espergærde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG A/S.

Indtrådt i revisionen:

Revisionskontoret Thoudal & Wester, Jægervej 9, 2791 Dragør, den 17.08.1995.


01.11.1994 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR number: 17554239

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1673
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

17.10.1994.

Nyt navn:

KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S.

Ny adresse:

Strandvejen 388 A, 3060 Espergærde.

Ny kommune:

Helsingør.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulf Svejgaard Poulsen, Hans Christian Galst, Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Niels Henrik Aksel Hansen, Jørgen Peter Sander Laursen, Ole Christian Meyer.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørn Christian Mess.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG A/S, Tagensvej 86, 2200 København N.


22.03.1994 Nye selskaber

CVR number: 17554239

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1673
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1994.

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1994.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K.

Bestyrelse:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen (formand), Advokatfuldmægtig Hans Christian Galst Nielsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde.

Første regnskabsår:

01.01.1994 - 30.06.1995.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.
Name of business
From
Till
29.10.1994
29.10.1994
KURSUSCENTRET SOLHAVEGÅRD A/S
28.10.1994
19.01.2000
KURSUSCENTERET SOLHAVEGÅRD A/S
01.01.1994
27.10.1994
A/S PSE 38 NR. 1673
Address
From
Till
01.01.1994
19.01.2000
Strandvejen 388 A 3060 Espergærde
Status
From
Till
25.04.2001
06.06.2001
Under tvangsopløsning
01.01.1994
24.04.2001
Normal
Period:
Employees
Full-time equivalent
4. QTR 1999
2-4 employees
3. QTR 1999
2-4 employees
2. QTR 1999
2-4 employees
1. QTR 1999
2-4 employees