Skip to main content

DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S

CVR-normu

17421980

Najugaq

Priorparken 833

Postnormu aamma illoqarfik

2605 Brøndby

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.11.1993

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

23.06.2004

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter spaltning

Telefon

43482050

Fax

43482659

Kommuni

Brøndby

Siunertaq

Selskabets formål er at drive (i) virksomhed inden for udvikling, fremstilling, salg og markedsføring af optiske fiberkabler og relaterede produkter, (ii) virksomhed indenfor salg og markedsføring af kobberkabler og relaterede produkter, og (iii) virksomhed som efter bestyrelsens skøn er forbundet med det under (i) og (ii) anførte

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

27.08.2001

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

40.000.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.11.1993 - 31.12.1994

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem, formanden for bestyrelsen i forening med en direktør samt af en direktør alene

Piffissaq: 01.01.2003 - 31.12.2003
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 11.06.2004

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2002 - 31.12.2002
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 26.06.2003

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2001 - 31.12.2001
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 04.07.2002

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.2000 - 31.12.2000
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 25.05.2001

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF


Piffissaq: 01.01.2000 - 31.12.2000
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 25.05.2001

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Koncernregnskab
PDF
Piffissaq: 01.01.2000 - 31.12.2000
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 25.05.2001

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Piffissaq: 01.01.1999 - 31.12.1999
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 25.05.2000

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.1998 - 31.12.1998
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 20.05.1999

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.1997 - 31.12.1997
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 29.04.1998

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.1996 - 31.12.1996
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 02.07.1997

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.01.1995 - 31.12.1995
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 26.08.1996

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Piffissaq: 01.11.1993 - 31.12.1994
Ulloq tamanut saqqummiunneqarnera: 08.05.1995

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S

P-normu

Najugaqarfik

833

Postnormu aamma illoqarfik

9999 Ukendt

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.11.1993

Ophørsdato

10.05.1994

Pilerisaariviginanga

Naamik

Ateq

DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S

P-normu

Najugaqarfik

Priorparken 833

Postnormu aamma illoqarfik

2605 Brøndby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

23.06.2004

Ophørsdato

23.06.2004

Pilerisaariviginanga

Naamik

Ateq

DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S

P-normu

Najugaqarfik

Priorparken 833

Postnormu aamma illoqarfik

2605 Brøndby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

27.09.2000

Ophørsdato

27.09.2000

Pilerisaariviginanga

Naamik

Ateq

PRYSMIAN DENMARK A/S

P-normu

Najugaqarfik

Priorparken 833

Postnormu aamma illoqarfik

2605 Brøndby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

28.09.2000

Ophørsdato

31.01.2017

Suliaqarfiup ilisarnaataa

273100 Lyslederkabelinik nioqqutissiorneq

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

43482050


23.06.2004 Statusændring

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S
Priorparken 833, 2605 Brøndby

Selskabet er opløst ved spaltning. Aktiver og gæld er som helhed overdraget til CVR-NR. 27917909 DRAKA DENMARK COPPER CABLE A/S, CVR-NR. 27917887 DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S.


25.05.2004 Statusændring

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S
Priorparken 833, 2605 Brøndby

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136,
stk. 1 og 2, jf. § 134 a angående den påtænkte spaltning
af
CVR-NR. 17421980 DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S.
De øvrige deltagende selskaber er et/flere
nye selskaber.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
136, stk. 2, jf. § 134 c, stk. 4.


18.06.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S
Priorparken 833, 2605 Brøndby

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Solvang Jensen, den 27.05.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Projektingeniør Per Helge Bauer, den 27.05.2003. (Suppleant: Driftsfuldmægtig Steen Vagn Bach, den 27.05.2003).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Beate Pico, den 27.05.2003, for Gani Dudus, Lene Lindebjerg Christensen, den 27.05.2003, for Henning Solvang Jensen.

Tiltrådt som suppleant:

Elektriker Bjarne Ørndrup, den 27.05.2003, for Gani Dudus.


09.05.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S
Priorparken 833, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Johannes Michael Maria Van Der Ven, den 07.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Christian F. J. E Raskin, den 07.04.2003.


12.06.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S
Priorparken 833, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jacob Sulkers, den 25.03.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Johannes Michael Maria Van Der Ven, den 25.03.2002.
07.09.2001 Øvrige ændringer

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S
Priorparken 833, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

27.08.2001.


02.02.2001 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S
Priorparken 833, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hendrik Leonardus Gorissen, den 29.08.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jacob Sulkers, den 29.08.2000.


24.06.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S
Priorparken 833, 2605 Brøndby

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Steen Sørensen, den 20.04.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Maskinoperatør Gani Dudus, den 20.04.1999. (Suppleant: Beate Pico, den 20.04.1999).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Lars Frederiksen for Henning Solvang Jensen, Lene Lindebjerg Christensen for Niels Steen Sørensen.

Tiltrådt som suppleant:

Lene Lindebjerg Christensen for Henning Solvang Jensen.


27.04.1998 Ændring af adresse

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S
Sognevej 13, 2605 Brøndby

Ny adresse:

Priorparken 833, 2605 Brøndby.


18.02.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA-NKT OPTICAL CABLE A/S
Sognevej 13, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

04.12.1996.

Nyt navn:

DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Asger Bundgaard-Jensen, den 28.06.1996.


05.05.1995 Øvrige ændringer

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA-NKT OPTICAL CABLE A/S
Lufthavnsvej 100, 2605 Brøndby

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget vurderingsberetning i henhold til aktiesel- skabslovens . 6 c for.
REG.NR. A/S215366 DRAKA-NKT OPTICAL CABLE A/S.


01.02.1995 Ændring i personkreds

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA-NKT OPTICAL CABLE A/S
Sognevej 13, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Friis.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Asger Bundgaard-Jensen.


31.10.1994 Ændring i personkreds

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
DRAKA-NKT OPTICAL CABLE A/S
Sognevej 13, 2605 Brøndby

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Henning Solvang Jensen. (Suppleant: Lars Frederiksen), Niels Steen Sørensen. (Suppleant: Lene Lindebjerg Christensen).


16.06.1994 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1626
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

11.05.1994.

Nyt navn:

DRAKA-NKT OPTICAL CABLE A/S.

Ny adresse:

Sognevej 13, 2605 Brøndby.

Ny kommune:

Brøndby.

Kapitalforhøjelse kr. 39.500.000,00: kr. 11.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 28.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 117,85.
Kapitalen udgør herefter kr. 40.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulf Svejgaard Poulsen, Hans Christian Galst, Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sacharius Johannes van Kesteren, Peder Kristian Flyvholm, Adm. direktør Poul Friis, Hendrik Leonardus Gorissen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Peder Kristian Flyvholm.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem, formanden for bestyrelsen i forening med en direktør samt af en direktør alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

01.11.1993 - 31.12.1994.


24.01.1994 Nye selskaber

CVR-normu: 17421980

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1626
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1993.

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1993.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K.

Bestyrelse:

Advokat Ulf Svejgaard Poulsen (formand), Advokatfuldmægtig Hans Christian Galst Nielsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Østergade 11, 4000 Roskilde.

Første regnskabsår:

01.11.1993 - 30.04.1995.

Regnskabsår:

01.05 - 30.04.
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
11.06.1994
17.12.1996
DRAKA-NKT OPTICAL CABLE A/S
01.11.1993
10.06.1994
A/S PSE 38 NR. 1626
Killiffik
Uannga
Uunga
01.11.1993
22.06.2004
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
19.11.1993
09.06.1994
500.000,00 DKK
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2004
50-99 Sulisut
1. kvartalimut 2004
50-99 Sulisut
4. kvartalimut 2003
50-99 Sulisut
3. kvartalimut 2003
50-99 Sulisut
2. kvartalimut 2003
50-99 Sulisut


1. kvartalimut 2003
50-99 Sulisut
4. kvartalimut 2002
50-99 Sulisut
3. kvartalimut 2002
50-99 Sulisut
2. kvartalimut 2002
50-99 Sulisut
1. kvartalimut 2002
50-99 Sulisut
4. kvartalimut 2001
50-99 Sulisut
3. kvartalimut 2001
50-99 Sulisut
2. kvartalimut 2001
50-99 Sulisut
1. kvartalimut 2001
50-99 Sulisut
4. kvartalimut 2000
50-99 Sulisut
3. kvartalimut 2000
50-99 Sulisut
2. kvartalimut 2000
50-99 Sulisut
1. kvartalimut 2000
50-99 Sulisut
4. kvartalimut 1999
50-99 Sulisut
3. kvartalimut 1999
50-99 Sulisut
2. kvartalimut 1999
50-99 Sulisut
1. kvartalimut 1999
50-99 Sulisut