Skip to main content

5INVEST A/S

CVR number

17286986

Address

c/o Thygesen Textile Group A/S
Tulstrupvej 9

Postal code and city

7430 Ikast

Start date

01.10.1993

Cessation date

06.07.2010

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter erklæring

Municipality

Ikast-Brande

Activity code

464210 Engroshandel med beklædning

Objects

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering samt dertil knyttede aktiviteter efter bestyrelsens skøn

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.05 to 30.04

Latest articles of association

30.07.1998

Registered capital

1.000.000,00 DKK

First accounting period

01.10.1993 - 31.12.1994

Powers to bind

Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse

Dato: 14.09.2009
Periode: 01.05.2008 - 30.04.2009
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.07.2008
Periode: 01.05.2007 - 30.04.2008
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.07.2007
Periode: 01.05.2006 - 30.04.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.10.2006
Periode: 01.05.2005 - 30.04.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.09.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.04.2005
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 30.09.2004
Periode: 01.05.2003 - 30.04.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.10.2003
Periode: 01.05.2002 - 30.04.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.09.2002
Periode: 01.05.2001 - 30.04.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.09.2001
Periode: 01.05.2000 - 30.04.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.2000
Periode: 01.05.1999 - 30.04.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.09.1999
Periode: 01.05.1998 - 30.04.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.09.1998
Periode: 01.05.1997 - 30.04.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.1997
Periode: 01.05.1996 - 30.04.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.10.1996
Periode: 01.01.1996 - 30.04.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.03.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.1995
Periode: 01.10.1993 - 31.12.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Closed production units

Name

5INVEST A/S

P-number

Address

13

Postal code and city

9999 Ukendt

Start date

01.10.1993

Ophørsdato

13.10.1996

Sector code

980000 Uoplyst

Advertising protection

No

Name

5INVEST A/S

P-number

Address

c/o Thygesen Textile Group A/S
Tulstrupvej 9

Postal code and city

7430 Ikast

Start date

14.10.1996

Ophørsdato

06.07.2010

Sector code

464210 Engroshandel med beklædning

Advertising protection

No


06.07.2010 Statusændring

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
5INVEST A/S
c/o Thygesen Textile Group A/S, Tulstrupvej 9, 7430 Ikast

Selskabet er opløst ved en erklæring, jf. selskabslovens § 216.


10.07.2008 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
5INVEST A/S
c/o Thygesen Textile Group A/S, Tulstrupvej 9, 7430 Ikast

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, den 30.06.2008.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Værkmestergade 25, 8000 Århus C, den 30.06.2008.


13.06.2008 Øvrige ændringer

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
5INVEST A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Ny adresse:

c/o Thygesen Textile Group A/S, Tulstrupvej 9, 7430 Ikast.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
5INVEST A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


21.12.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
5INVEST A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jens Okkels Hansen, den 19.12.2006.

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Christensen, den 19.12.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Søren Thygesen, den 19.12.2006.
23.09.1998 Øvrige ændringer

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
5INVEST A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Vedtægter ændret:

30.07.1998.


14.07.1998 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
MAGIC KIDS WEAR A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Vedtægter ændret:

15.04.1998.

Nyt navn:

5INVEST A/S.

Kapitalforhøjelse:

kr. 300.000,00 indbetalt kontant, kurs 4.500,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.


28.04.1998 Ændring i personkreds

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
MAGIC KIDS WEAR A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Kjærgaard.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Okkels Hansen.


20.02.1998 Ændring i personkreds

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
MAGIC KIDS WEAR A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Thygesen, Eskild Georg Thygesen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Henning Christensen (formand), Direktør Finn Kjærgaard.


30.10.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
MAGIC KIDS WEAR A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Vedtægter ændret:

09.09.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 3.700,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 700.000,00.


27.08.1997 Ændring i personkreds

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
MAGIC KIDS WEAR A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Thygesen.

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Niels Laurits Thygesen

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Bjarne Rasmussen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

John Rasmussen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Laurits Thygesen.


11.03.1997 Ændring i personkreds

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
MAGIC KIDS WEAR A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Nielsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Søren Thygesen.


01.11.1996 Ændring i personkreds

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
MAGIC KIDS WEAR A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Nielsen.


16.10.1996 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
MAGIC KIDS WEAR A/S
Stenholm 14, 7430 Ikast

Vedtægter ændret:

27.08.1996.

Ny adresse:

Tulstrupvej 13, 7430 Ikast.

Ny kommune:

Ikast.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Thygesen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Knud Bjarne Rasmussen, den 27.08.1996, Direktør Eskild Georg Thygesen, den 27.08.1996.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør John Rasmussen, den 27.08.1996.


16.10.1996 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
MAGIC KIDS WEAR A/S
Tulstrupvej 13, 7430 Ikast

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 2.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 600.000,00.


04.06.1996 Ændring i personkreds

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
MAGIC KIDS WEAR A/S
Stenholm 14, 9400 Nørresundby

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Niels Laurits Thygesen.

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Henrik Nielsen

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Højen Larsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Søren Thygesen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Højen Larsen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Henrik Nielsen.


15.03.1996 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
CMC TRADING A/S
Klokkestøbervej 7, 9400 Nørresundby

Vedtægter ændret:

24.01.1996.

Nyt navn:

MAGIC KIDS WEAR A/S.

Ny adresse:

Stenholm 14, 9400 Nørresundby.

Ny kommune:

Aalborg.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Thorup, Verner Bach Pedersen, Benny Bach Pedersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Henrik Nielsen (formand), Direktør Ole Højen Larsen, Direktør Niels Laurits Thygesen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Benny Bach Pedersen.

Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Ernst og Young A/S.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen statsautoriserede revisorer, Clemens Torv 8, postboks 330, 8100 Århus C.

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04.

Omlægningsperiode:

01.01.1996 - 30.04.1996.


23.12.1994 Ændring i personkreds

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
CMC TRADING A/S
Klokkestøbervej 7, 9490 Pandrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Dencker Wisborg.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Benny Bach Pedersen.


17.06.1994 Ændring i personkreds

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
CMC TRADING A/S
Klokkestøbervej 7, 9490 Pandrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Højen Larsen.


18.05.1994 Ændring i personkreds

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
CMC TRADING A/S
Klokkestøbervej 7, 9490 Pandrup

Vedtægter ændret:

07.03.1994.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Verner Bach Pedersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Poul Thorup (formand), Direktør Bent Dencker Wisborg.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.


24.02.1994 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
VGH II NR. 11 A/S
c/o Advokaterne Vingårdshus, Vingårdsgade 22, 9100

Vedtægter ændret:

20.12.1993.

Nyt navn:

CMC TRADING A/S.

Ny adresse:

Klokkestøbervej 7, 9490 Pandrup.

Ny kommune:

Pandrup.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Bekkevold, Poul Thorup, Niels Erik Westen-Jensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Verner Bach Pedersen (formand), Direktør Ole Højen Larsen, Direktør Benny Bach Pedersen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Erik Westen-Jensen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ole Højen Larsen.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet K.G. Jensen.

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Ernst og Young A/S, Boulevarden 28, 9000 Aalborg.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

01.10.1993 - 31.12.1994.


19.11.1993 Nye selskaber

CVR number: 17286986

Navn og adresse:
VGH II NR. 11 A/S
c/o Advokaterne Vingårdshus, Vingårdsgade 22, 9100

Stiftelsesdato:

01.10.1993

Seneste vedtægtsdato:

01.10.1993

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

Advokat Hans Bekkevold, Advokat Poul Thorup, Advokat Niels Erik Westen-Jensen, REG.NR. ApS179096 VGH NR. 625 ApS, Vingårdsgade 22, 9100 Aalborg

Bestyrelse:

Advokat Hans Bekkevold, Advokat Poul Thorup, Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Direktion:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Revisionsfirmaet K.G. Jensen, Skelagervej 1 A, 9000 Aalborg

Første regnskabsår:

01.10.1993 - 31.03.1995

Regnskabsår:

01.04 - 31.03
Name of business
From
Till
03.02.1996
15.04.1998
MAGIC KIDS WEAR A/S
12.02.1994
02.02.1996
CMC TRADING A/S
01.10.1993
11.02.1994
VGH II NR. 11 A/S
Address
From
Till
01.01.2007
12.06.2008
Tulstrupvej 13 7430 Ikast
01.10.1993
31.12.2006
Tulstrupvej 13 7430 Ikast
Status
From
Till
01.10.1993
05.07.2010
Normal
Activity code
From
Till
01.10.1993
31.12.2007
514210 Engroshandel med beklædning
Registered capital
From
Till
09.09.1997
14.04.1998
700.000,00 DKK
04.09.1996
08.09.1997
600.000,00 DKK
05.10.1993
03.09.1996
500.000,00 DKK