Skip to main content

OK BOLIG A/S

CVR-normu

16984698

Najugaq

Frederiksberg Alle 104, 1.

Postnormu aamma illoqarfik

1820 Frederiksberg C

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

30.04.1993

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

21.12.2017

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Kommuni

Frederiksberg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

683210 Isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu illuutilinnik allaffissornikkut sullissineq

Siunertaq

Selskabets formål er at udvikle og udføre aktiviteter indenfor byggeri ved planlægning, projektering, rådgivning, forretningsførelse samt boligadministration, fortrinsvis indenfor ældre-, social- og sundhedssektoren, såvel i offentligt som privat regi.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

29.12.2015

Aningaasaatit inissiffiat

Nej

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

600.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

30.04.1993 - 31.12.1993

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening, af formanden eller næstformanden i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

OK-FONDEN
Lersø Parkallé 112, 2.
2100 København Ø
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 30.12.2016

PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S
Lersø Parkallé 112, 2.
2100 København Ø
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 21.12.2017Dato: 12.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 02.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 02.08.1994
Periode: 30.04.1993 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

OK BOLIG A/S

P-normu

Najugaqarfik

Frederiksberg Alle 104, 1.

Postnormu aamma illoqarfik

1820 Frederiksberg C

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

30.04.1993

Ophørsdato

21.12.2017

Suliaqarfiup ilisarnaataa

683210 Isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu illuutilinnik allaffissornikkut sullissineq

Pilerisaariviginanga

Naamik


29.01.2018 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg C

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er d. 21.12.2017 opløst ved fusion med CVR-nummer: 13019614 PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S.


09.01.2017 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg C

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 13019614 PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S (fortsættende) og CVR-nummer: 16984698 OK BOLIG A/S (ophørende).

Kapitalejerne i CVR-nummer: 13019614 PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S og CVR-nummer: 16984698 OK BOLIG A/S har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


12.01.2016 Ændring af kapital

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg C

Vedtægter ændret: 29.12.2015
Kapitalforhøjelse: kr. 100.000,00, indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 12.000,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 600.000,00.

22.02.2012 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg Allé

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 11937942 GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 15.02.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 34209936 GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Frederiksgade 1, 1265 København K, den 15.02.2012.


06.01.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg Allé

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Inger Marie Bruun-Vierø, den 28.11.2011.

Udtrådt af bestyrelsen:

Else Kirstine Andersen, den 24.02.2011, Birgitte Steenstrup Nemeth, den 28.11.2011, Birgit Viskum, den 28.11.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Paul Erik Marzellino Weidemann, den 28.11.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Helle Friis Erlandsen, den 01.11.2010.
16.06.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg Allé

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Michael Brostrøm, den 25.05.2010, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Else Kirstine Andersen, den 25.05.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Bruno Pedersen, den 25.05.2010, John Herbert Winther, den 25.05.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Birgitte Steenstrup Nemeth, den 25.05.2010, Læge Birgit Viskum, den 25.05.2010.


22.12.2009 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg Allé

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karoly Laszlo Nemeth, den 26.05.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Michael Brostrøm, den 26.05.2009.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.12.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 11937942 PKF KRESTEN FOGED, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Frederiksgade 1, 1265 København K, den 01.12.2009.


30.05.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg Allé

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Michael Brostrøm, den 20.05.2008.

Indtrådt i direktionen:

Eva Lunding Olsen, den 20.05.2008.


19.05.2006 Øvrige ændringer

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg Allé

Vedtægter ændret:

19.05.2006.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening, af formanden eller næstformanden i forening med en direktør eller af to direktører i forening.


15.03.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg Allé

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Helle Friis Erlandsen, den 01.03.2006, Paul Erik Marzellino Weidemann, den 01.03.2006.


01.02.2005 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG A/S
c/o OK Fonden, Allegade 2, 1820 Frederiksberg Allé

Ny adresse:

Frederiksberg Alle 104, 1., 1820 Frederiksberg C.


21.10.2004 Omdannelse af selskaber, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allegade 2, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

13.09.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 300.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til et A/S med CVR-nr 16984698.
NAVN: OK BOLIG A/S.
ADRESSE: c/o OK Fonden, Allegade 2, 2000 Frederiksberg.

Kommune:

Frederiksberg.

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Fhv. Socialminister MF Else Kirstine Andersen (formand), Økonomichef Bruno Pedersen (næstformand), Cand. jur Inger Marie Bruun-Vierø, Advokat Karoly Laszlo Nemeth, Fhv. borgmester John Herbert Winther.

Direktion:

Direktør Michael Brostrøm.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden eller næstformanden i forening med en direktør.

Revision:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Datavej 58, 3460 Birkerød.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


01.10.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allegade 2, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

13.06.2002.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Bruno Pedersen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Karoly Laszlo Nemeth, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Else Kirstine Andersen.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden eller næstformanden i forening med en direktør.


21.06.2002 Ændring i revision

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allegade 2, 2000 Frederiksberg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PA-REVISION A/S, den 01.07.2001.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Datavej 58, 3460 Birkerød, den 01.07.2001.


27.02.2002 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allegade 2, 2000 Frederiksberg

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Else Kirstine Andersen, den 21.01.2002, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Karoly Laszlo Nemeth, den 21.01.2002.

Udtrådt af bestyrelsen:

Arne Kurt Ginge, den 19.01.2002, den 19.01.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Borgmester John Herbert Winther, den 21.01.2002.


16.01.2001 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allegade 2, 2000 Frederiksberg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Fhv. Socialminister MF Else Kirstine Andersen, den 26.06.2000, Cand. jur Inger Marie Bruun-Vierø, den 26.06.2000.


05.07.1999 Øvrige ændringer

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allegade 2, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

14.06.1999.


02.02.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allegade 2, 2000 Frederiksberg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Alex Werliin, den 28.01.1999.


25.02.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allégade 2, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

19.12.1996.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karlo Erik Søndergaard.


14.02.1995 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allégade 2, 2000 Frederiksberg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG A/S.


14.02.1995 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allégade 2, 2000 Frederiksberg

Revision:

Indtrådt i revisionen:

PA Revision, Holte Midtpunkt 20, 2., Holte, 2840 Holte.


28.06.1993 Nye selskaber

CVR-normu: 16984698

Navn og adresse:
OK BOLIG ApS
c/o OK Fonden, Allégade 2, 2000 Frederiksberg

Stiftelsesdato:

30.04.1993

Seneste vedtægtsdato:

30.04.1993

Kapital:

kr. 200.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 200.000,00 til kurs 100,00

Stifter:

REG.NR. A/S34911 PLEJEHJEMSGRUPPEN AF 1960 A/S, Allegade 2, 2000 Frederiksberg

Bestyrelse:

Landsformand, direktør Arne Kurt Ginge (formand), Advokat Karoly Laszlo Nemeth (næstformand), Økonomichef Bruno Pedersen, Karlo Erik Søndergaard, Direktør Mogens Alex Werliin

Direktion:

Statsaut. ejendomsmægler Michael Brostrøm

Selskabet tegnes af en direktør i forening
med formanden eller næstformanden eller af
formanden og næstformanden i forening.

Revision:

ERNST & YOUNG A/S, Østergade 11, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

30.04.1993 - 31.12.1993

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
30.04.1993
12.09.2004
OK BOLIG ApS
Najugaq
Uannga
Uunga
30.04.1993
20.01.2005
c/o OK Fonden
Allegade 2 2000 Frederiksberg
Suliffeqarfiup suussusia
Uannga
Uunga
30.04.1993
12.09.2004
Anpartsselskab
Killiffik
Uannga
Uunga
30.04.1993
20.12.2017
Normal
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
19.05.2006
28.12.2015
19.05.2006
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
13.09.2004
28.12.2015
500.000,00
12.05.1993
12.09.2004
200.000,00 DKK
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
0 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


4. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2006
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2003
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2003
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2003
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2003
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2002
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut