Skip to main content

NIELS H. GRAVERSEN ApS

CVR-normu

16603198

Najugaq

Egebjergvej 20

Postnormu aamma illoqarfik

8220 Brabrand

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.07.1992

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

Aarhus

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

691000 Inatsisitigut ikiuineq

Siunertaq

Selskabets formål er at drive rådgivnings-, handels-, og investeringsvirksomhed

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

08.05.2013

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

200.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.07.1992 - 31.12.1993

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør alene

Direktioni

Niels Hykkelbjerg Graversen
Egebjergvej 20
8220 Brabrand
Danmark

Pilersitsisut

Niels Hykkelbjerg Graversen
Egebjergvej 20
8220 Brabrand
Danmark

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

MONTENOTTE HOLDING ApS
Egebjergvej 20
8220 Brabrand
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 19.09.2016


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

Niels Hykkelbjerg Graversen
Egebjergvej 20
8220 Brabrand
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 18.09.2016Piviusumik piginnittut

Niels Hykkelbjerg Graversen
Egebjergvej 20
8220 Brabrand
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.07.1992

Dato: 14.05.2020
Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 01.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 26.04.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 14.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 26.03.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.04.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 12.07.1994
Periode: 01.07.1992 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
Ateq

NIELS H. GRAVERSEN ApS

P-normu

Najugaqarfik

Egebjergvej 20

Postnormu aamma illoqarfik

8220 Brabrand

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.07.1992

Suliaqarfiup ilisarnaataa

691000 Inatsisitigut ikiuineq

Pilerisaariviginanga

Naamik
17.03.2017 Ændring i revision

CVR-normu: 16603198

Navn og adresse:
NIELS H. GRAVERSEN ApS
Egebjergvej 20, 8220 Brabrand

Vedtægter ændret: 08.05.2013

Revision:

Fratrådte:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 08.05.2013.


22.09.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16603198

Navn og adresse:
NIELS H. GRAVERSEN ApS
Egebjergvej 20, 8220 Brabrand

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr.Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 01.07.2011.


27.08.2007 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 16603198

Navn og adresse:
NIELS H. GRAVERSEN ApS
Egebjergvej 20, 8220 Brabrand

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers I/S, den 27.08.2007.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Århus C, den 27.08.2007.


24.11.2004 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16603198

Navn og adresse:
NIELS H. GRAVERSEN ApS
Egebjergvej 20, 8220 Brabrand

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, den 17.11.2004.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers Nobelparken, Jens Chr.Skous Vej 1, 8000 Århus C, den 17.11.2004.


30.12.2003 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 16603198

Navn og adresse:
ADVOKATANPARTSSELSKABET NIELS H. GRAVERSEN
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 17., 8220 Brabrand

Vedtægter ændret:

30.12.2003.

Nyt navn:

NIELS H. GRAVERSEN ApS.

Ny adresse:

Egebjergvej 20, 8220 Brabrand.
25.11.2003 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 16603198

Navn og adresse:
ADVOKATANPARTSSELSKABET NIELS H. GRAVERSEN
Silkeborgvej 2, 8000 Århus C

Ny adresse:

c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 17., 8000 Århus C.


24.04.2002 Ændring af adresse

CVR-normu: 16603198

Navn og adresse:
ADVOKATANPARTSSELSKABET NIELS H. GRAVERSEN
Kannikegade 18, 8000 Århus C

Ny adresse:

Silkeborgvej 2, 8000 Århus C.


11.01.1993 Nye selskaber

CVR-normu: 16603198

Navn og adresse:
ADVOKATANPARTSSELSKABET NIELS H GRAVERSEN
Kannikegade 18, 8000 Århus C

Stiftelsesdato:

01.07.1992

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1992

Kapital:

kr. 200.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 200.000,00 til kurs 500,00

Stifter:

Advokat Niels Hykkelbjerg Graversen

Direktion:

Advokat Niels Hykkelbjerg Graversen

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

KPMG C. Jespersen, Clemens Torv 8, 8000 Århus C

Første regnskabsår:

01.07.1992 - 31.12.1993

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.07.1992
29.12.2003
ADVOKATANPARTSSELSKABET NIELS H. GRAVERSEN
Najugaq
Uannga
Uunga
01.07.1992
29.12.2003
c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard
Silkeborgvej 2, 17. 8000 Århus C
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
30.12.2003
07.05.2013
30.12.2003
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2009
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2003
0 Sulisut
1. kvartalimut 2003
1 Sulisut
2. kvartalimut 2002
0 Sulisut
1. kvartalimut 2002
0 Sulisut


4. kvartalimut 2001
1 Sulisut
3. kvartalimut 2001
0 Sulisut
2. kvartalimut 2001
0 Sulisut
1. kvartalimut 2001
1 Sulisut
4. kvartalimut 2000
1 Sulisut
3. kvartalimut 2000
0 Sulisut
2. kvartalimut 2000
0 Sulisut
1. kvartalimut 2000
0 Sulisut
4. kvartalimut 1999
1 Sulisut