Skip to main content

ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS

CVR-normu

16264040

Najugaq

Ryttervej 45

Postnormu aamma illoqarfik

8450 Hammel

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

29.06.1992

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

Favrskov

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

813000 Nunap isikkuanik passussineq

Siunertaq

Selskabets formål er at drive anlægsgartnervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

26.08.2010

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

200.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.1992 - 31.12.1992

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør

Direktioni

Lis Nygård Mikkelsen
Ryttervej 45
8450 Hammel
Danmark

Pilersitsisut

Lis Nygård Mikkelsen
Ryttervej 45
8450 Hammel
Danmark

Kukkunersiuisoq

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Lis Nygård Mikkelsen
Ryttervej 45
8450 Hammel
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 29.06.1992

Piviusumik piginnittut

Lis Nygård Mikkelsen
Ryttervej 45
8450 Hammel
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 29.06.1992

Dato: 29.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 22.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF



Dato: 27.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 04.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.04.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 08.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.




Ateq

ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN APS

P-normu

Najugaqarfik

Ryttervej 45

Postnormu aamma illoqarfik

8450 Hammel

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.01.1992

Suliaqarfiup ilisarnaataa

813000 Nunap isikkuanik passussineq

Pilerisaariviginanga

Naamik
14.09.2015 Ændring i revision

CVR-nummer:

16264040.

NAVN:

ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS.

Adresse: Ryttervej 45, 8450 Hammel.
Kommune: Favrskov.

Revision:

Fratrådte:

KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, den 01.09.2015.

Tiltrådte:

CVR-NR. 36717785 Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Torvegade 1, 8450 Hammel, den 01.09.2015.


26.08.2010 Øvrige ændringer

CVR-normu: 16264040

Navn og adresse:
ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS
Ryttervej 45, 8450 Hammel

Vedtægter ændret:

26.08.2010.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-normu: 16264040

Navn og adresse:
ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS
Ryttervej 45, 8450 Hammel

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


11.11.2003 Ændring af adresse

CVR-normu: 16264040

Navn og adresse:
ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS
Skovbrynet 14, 8450 Hammel

Ny adresse:

Ryttervej 45, 8450 Hammel.


11.12.2002 Ændring i revision

CVR-normu: 16264040

Navn og adresse:
ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS
Skovbrynet 14, 8450 Hammel

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, den 27.11.2002.

Indtrådt i revisionen:

Carøe, Kvist & Jensen A/S Statsautoriserede Revisorer, Østergade 13, 8450 Hammel, den 27.11.2002.




20.02.2001 Ændring i revision

CVR-normu: 16264040

Navn og adresse:
ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS
Skovbrynet 14, 8450 Hammel

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, den 19.02.2001.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, Østergade 13, 8450 Hammel, den 19.02.2001.


12.08.1999 Ændring af adresse

CVR-normu: 16264040

Navn og adresse:
ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS
Sønder Alle 34, 8450 Hammel

Ny adresse:

Skovbrynet 14, 8450 Hammel.


27.09.1994 Øvrige ændringer

CVR-normu: 16264040

Navn og adresse:
ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS
Sønder Alle 34, 8450 Hammel

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Første regnskabsår:

01.01.1992 - 31.12.1992.


08.06.1993 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-normu: 16264040

Navn og adresse:
ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS
Sønder Alle 34, 8450 Hammel

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSFIRMAET JOHN R. SØRENSEN ApS

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG A/S, Statsaut revisorer, Østergade 13, 8450 Hammel


06.08.1992 Nye selskaber

CVR-normu: 16264040

Navn og adresse:
ANLÆGSGARTNER LIS MIKKELSEN ApS
Sønder Alle 34, 8450 Hammel

Stiftelsesdato:

29.06.1992

Seneste vedtægtsdato:

29.06.1992

Kapital:

kr. 200.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 200.000,00 til kurs 100,00

Stifter:

Anlægsgartner Lis Mikkelsen

Direktion:

Anlægsgartner Lis Mikkelsen

Selskabet tegnes af en direktør

Revision:

REG.NR. ApS162884 REVISIONSFIRMAET JOHN R. SØRENSEN ApS, Voldbyvej 4, 8450 Hammel

Første regnskabsår:

01.01.1992 - 30.06.1993

Regnskabsår:

01.07 - 30.06




Najugaq
Uannga
Uunga
11.11.2003
31.12.2006
Ryttervej 45 8450 Hammel
29.06.1992
10.11.2003
Skovbrynet 14 8450 Hammel
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
Marsi 2020
6
5
Februaari 2020
6
5
Januaari 2020
6
5
Decembari 2019
8
5
Novembari 2019
6
5.3


Oktobari 2019
6
5



Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2013
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2012
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2006
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2006
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2005
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2005
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2004
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2003
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2003
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2003
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2002
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2002
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2002
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2002
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2001
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2001
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2001
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2000
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2000
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2000
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 1999
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 1999
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 1999
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 1999
2-4 Sulisut