Skip to main content

PPS INVEST ApS

CVR-normu

16088773

Najugaq

Kalundborgvej 214
Allerup

Postnormu aamma illoqarfik

4300 Holbæk

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

31.03.1992

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

01.03.2016

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Kommuni

Holbæk

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

412000 Illunik sananeq

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, herunder at besidde ejerandele i helt eller delvis ejede datterselskaber samt at drive hermed beslægtet virksomhed.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

09.03.2011

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

80.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

31.03.1992 - 30.06.1993

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer, der vælges for et år ad gangen.

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

Philip Winther Søndergaard
Kalundborgvej 214
4300 Holbæk
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 01.03.2016Dato: 04.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Årsrapport

Dato: 27.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.03.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.03.2011
Periode: 01.07.2009 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDFDato: 09.12.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.11.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.12.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.10.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.12.2005
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.12.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.11.2003
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.01.2003
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.01.2002
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.01.2001
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.01.2000
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.01.1999
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.01.1998
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.01.1997
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.04.1996
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.01.1995
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 08.10.1993
Periode: 31.03.1992 - 30.06.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

SØNDERGAARD ENTREPRISE ApS

P-normu

Najugaqarfik

Kalundborgvej 214
Allerup

Postnormu aamma illoqarfik

4300 Holbæk

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

31.03.1992

Ophørsdato

01.03.2016

Suliaqarfiup ilisarnaataa

412000 Illunik sananeq

Pilerisaariviginanga

Naamik


19.03.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
PPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er d. 01.03.2016 opløst ved fusion med CVR-nummer: 27398960 PPS HOLDING ApS, til ny virksomhed CVR-nummer 37550396 PPS Holding Holbæk ApS.


06.04.2011 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
PPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk

Vedtægter ændret:

09.03.2011.

Kapitalnedsættelse besluttet 09.03.2011 er gennemført 06.04.2011.
Kapitalen udgør herefter kr. 80.000,00.


09.03.2011 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
PPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk

Kapitalnedsættelse besluttet 09.03.2011 udbetaling til anpartshavere kr. 420.000,00 til kurs 100,00.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest 4 uger fra dags dato.


09.12.2009 Øvrige ændringer

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
PPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk

Vedtægter ændret:

09.12.2009.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.2009 - 31.12.2010.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
PPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.
30.08.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
PPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk

Vedtægter ændret:

14.08.2006.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Stensdal, den 14.08.2006, Philip Winther Søndergaard, den 14.08.2006, Nicolaj Bohn Søndergaard, den 14.08.2006.

Selskabet tegnes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer, der vælges for et år ad gangen.


03.10.2005 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
PPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Kurt Lægaard, den 30.09.2005.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 19720705 REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB, Ahlgade 52, 1., 4300 Holbæk, den 30.09.2005.


04.12.2002 Ændring i personkreds

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
PPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Pia Buchardt.

Indtrådt i bestyrelsen:

Nicolaj Bohn Søndergaard.


01.12.2000 Ændring i revision

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
PPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk

Revision:

Udtrådt af revisionen:

INFO:REVISION STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, den 27.11.2000.

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. Revisor Kurt Lægård, Østerbrogade 62, 2100 København Ø, den 27.11.2000.


01.09.2000 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
PPS INVEST ApS
Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk

Vedtægter ændret:

12.06.2000.

Kapitalnedsættelse besluttet 17.02.2000 er gennemført 12.06.2000.
Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


30.05.2000 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Omdannelse af selskaber

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
SØNDERGAARD ENTREPRISE A/S
Hauser Plads 32, 3., 4300 Holbæk

Vedtægter ændret:

17.02.2000.

Kapitalnedsættelse besluttet 17.02.2000 med udbetaling til aktionærer kr. 500.000,00 til kurs 290,00.
Selskabet er omdannet til et ApS med CVR-nr 16088773.
NAVN: PPS INVEST ApS.
ADRESSE: Kalundborgvej 214, 4300 Holbæk.

Kommune:

Holbæk.

Kapital kr. 1.000.000,00.

Bestyrelse:

Direktør Søren Stensdal (formand), Direktør Philip Winther Søndergaard, Pia Buchardt, den 17.02.2000.

Direktion:

Direktør Philip Winther Søndergaard, den 17.02.2000.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i forening med et medlem af direktionen eller af en direktør alene.

Revision:

CVR-NR. 19263096 INFO:REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Buddingevej 312, 2860 Søborg.

Regnskabsår:

01.07 - 30.06.


21.09.1999 Ændring af adresse

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
SØNDERGAARD ENTREPRISE A/S
c/o Dania Ejendomsforvaltning ApS, Havnegade 41, 2., 1127 Hauser Plads

Ny adresse:

Hauser Plads 32, 3., 1127 København K.


20.02.1997 Ændring af adresse

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
SØNDERGAARD ENTREPRISE A/S
c/o Advokat Martin Hector, Vester Voldgade 106, 1020

Ny adresse:

c/o Dania Ejendomsforvaltning ApS, Havnegade 41, 2., 1020 København K.


10.02.1997 Ændring i revision

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
SØNDERGAARD ENTREPRISE A/S
c/o Advokat Martin Hector, Vester Voldgade 106, 1552 Vester Voldgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

VPBLTH STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

INFO:REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Sorgenfrivej 18, 2800 Lyngby.


23.10.1995 Ændring af adresse

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
SØNDERGAARD ENTREPRISE A/S
Guldblommevej 2D, 4000 Roskilde

Vedtægter ændret:

01.10.1995.

Ny adresse:

c/o Advokat Martin Hector, Vester Voldgade 106, 1552 København V.

Ny kommune:

København.


01.02.1995 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
SØNDERGAARD ENTREPRISE A/S
Guldblommevej 2D, 4000 Roskilde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG A/S.

Indtrådt i revisionen:

INFO:REVISION A/S, Sorgenfrivej 18, 2800 Lyngby.


10.11.1994 Ændring af kapital

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
SØNDERGAARD ENTREPRISE A/S
Guldblommevej 2D, 4000 Roskilde

Vedtægter ændret:

17.10.1994.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.


11.11.1993 Ændring i personkreds

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
SØNDERGAARD ENTREPRISE A/S
Guldblommevej 2 D, 4000 Roskilde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Houtved

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Michael Vinther


02.06.1992 Nye selskaber

CVR-normu: 16088773

Navn og adresse:
SØNDERGAARD ENTREPRISE A/S
Guldblommevej 2 D, 4000 Roskilde

Stiftelsesdato:

31.03.1992

Seneste vedtægtsdato:

31.03.1992

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

Karin Holst Jensen, Susamme Bohn, Direktør Philip Winther Søndergaard

Bestyrelse:

Direktør Søren Stensdal (formand), Carsten Houtved, Direktør Philip Winther Søndergaard

Direktion:

Direktør Philip Winther Søndergaard

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af formanden i forening med et medlem
af direktionen eller af en direktør alene.

Revision:

ERNST & YOUNG A/S, Østergade 11, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

31.03.1992 - 30.06.1993

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
31.03.1992
16.02.2000
SØNDERGAARD ENTREPRISE A/S
Najugaq
Uannga
Uunga
17.02.2000
31.12.2006
Kalundborgvej 214
Allerup 4300 Holbæk
31.03.1992
16.02.2000
Hauser Plads 32, 3. 1127 København K
Suliffeqarfiup suussusia
Uannga
Uunga
31.03.1992
16.02.2000
Aktieselskab
Killiffik
Uannga
Uunga
31.03.1992
29.02.2016
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
12.06.2000
08.03.2011
500.000,00 DKK
08.11.1994
11.06.2000
1.000.000,00 DKK
09.04.1992
07.11.1994
500.000,00 DKK