Skip to main content

ADVOKATSELSKABET C. K. LUND. KALUNDBORG/ASNÆS ApS

CVR-normu

16079944

Najugaq

Kordilgade 4

Postnormu aamma illoqarfik

4400 Kalundborg

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

03.01.1992

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

59524444

Kommuni

Kalundborg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

691000 Inatsisitigut ikiuineq

Siunertaq

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

25.05.1999

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

200.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.03.1992 - 30.06.1993

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør

Direktioni

Claus Kenneth Lund
Kystvejen 120
4400 Kalundborg
Danmark

Pilersitsisut

Claus Kenneth Lund
Kystvejen 120
4400 Kalundborg
Danmark

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Claus Kenneth Lund
Kystvejen 120
4400 Kalundborg
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 03.01.1992

Piviusumik piginnittut

Claus Kenneth Lund
Kystvejen 120
4400 Kalundborg
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 03.01.1992

Dato: 27.08.2020
Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 13.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 29.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.08.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.06.1999
Periode: 01.07.1998 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.12.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.12.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 02.12.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 02.12.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.11.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.11.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.12.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.12.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 29.12.1993
Periode: 01.03.1992 - 30.06.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 29.12.1993
Periode: 01.03.1992 - 30.06.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
Ateq

ADVOKATSELSKABET C.K. LUND, KALUNDBORG/ASNÆS APS

P-normu

Najugaqarfik

Kordilgade 4

Postnormu aamma illoqarfik

4400 Kalundborg

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

03.01.1992

Suliaqarfiup ilisarnaataa

691000 Inatsisitigut ikiuineq

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

59510040
02.05.2017 Ændring af adresse

CVR-normu: 16079944

Navn og adresse:
ADVOKATSELSKABET C. K. LUND. KALUNDBORG/ASNÆS ApS
Kordilgade 4, postboks 56, 4400 Kalundborg

Ny adresse: Kordilgade 4, 4400 Kalundborg

09.09.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 16079944

Navn og adresse:
ADVOKATSELSKABET C. K. LUND, KALUNDBORG/ASNÆS ApS
Kordilgade 4, postboks 56, 4400 Kalundborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26399610 REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S, den 28.05.2014.


12.02.2009 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 16079944

Navn og adresse:
ADVOKATSELSKABET C. K. LUND, KALUNDBORG/ASNÆS ApS
Kordilgade 4, postboks 56, 4400 Kalundborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Reg. revisor Preben Jensen, den 11.02.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26399610 REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S, Vestre Havneplads 13, 4400 Kalundborg, den 11.02.2009.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-normu: 16079944

Navn og adresse:
ADVOKATSELSKABET C. K. LUND, KALUNDBORG/ASNÆS ApS
Kordilgade 4, postboks 56, 4400 Kalundborg

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


02.02.2004 Ændring af adresse

CVR-normu: 16079944

Navn og adresse:
ADVOKATSELSKABET C. K. LUND, KALUNDBORG/ASNÆS ApS
Kordilgade 42, 4400 Kalundborg

Ny adresse:

Kordilgade 4, postboks 56, 4400 Kalundborg.
21.06.1999 Øvrige ændringer

CVR-normu: 16079944

Navn og adresse:
ADVOKATSELSKABET C. K. LUND, KALUNDBORG/ASNÆS ApS
Kordilgade 42, 4400 Kalundborg

Vedtægter ændret:

25.05.1999.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.1998 - 31.12.1998.


12.02.1997 Øvrige ændringer

CVR-normu: 16079944

Navn og adresse:
ADVOKATSELSKABET, KALUNDBORG ApS
Kordilgade 42, 4400 Kalundborg

Vedtægter ændret:

27.11.1996.

Nyt navn:

ADVOKATSELSKABET C. K. LUND, KALUNDBORG/ASNÆS ApS.


23.04.1992 Nye selskaber

CVR-normu: 16079944

Navn og adresse:
ADVOKATSELSKABET, KALUNDBORG ApS
Kordilgade 42, 4400 Kalundborg

Stiftelsesdato:

03.01.1992

Seneste vedtægtsdato:

03.01.1992

Kapital:

kr. 200.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 200.000,00 til kurs 100,00

Stifter:

Advokat Claus Kenneth Lund

Direktion:

Advokat Claus Kenneth Lund

Selskabet tegnes af en direktør

Revision:

Reg. revisor Preben Jensen, Kordilgade 33, 4400 Kalundborg

Første regnskabsår:

01.03.1992 - 30.06.1993

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
03.01.1992
05.12.1996
ADVOKATSELSKABET, KALUNDBORG ApS
Najugaq
Uannga
Uunga
02.05.2017
27.01.2019
Kordilgade 4 4400 Kalundborg
01.01.2007
01.05.2017
Kordilgade 4
Postboks 56 4400 Kalundborg
02.02.2004
31.12.2006
Kordilgade 4 4400 Kalundborg
03.01.1992
01.02.2004
Kordilgade 42 4400 Kalundborg