Skip to main content

EBJ TAGDÆKNING ApS

Reg-normu

ApS204832

Najugaq

Svejsegangen 10

Postnormu aamma illoqarfik

2690 Karlslunde

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.11.1991

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

16.08.1994

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Tvangsopløst

Kommuni

Greve

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel, entreprenør- og tagdækkervirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.05 til 30.04

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

25.09.1992

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

80.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.11.1991 - 30.04.1993

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

18.08.1994 Statusændring

Reg-nummer: ApS204832

Navn og adresse:
EBJ TAGDÆKNING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING (OPLØST)
Svejsegangen 10, 2690 Karlslunde

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


03.12.1993 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS204832

Navn og adresse:
EBJ TAGDÆKNING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Søndergade 22, 2690 Karlslunde

Vedrørende den under 26.10.1993 registrerede ændring for
Reg.nr. ApS204832 EBJ TAGDÆKNING ApS meddeles, at Keld Skov Nielsen er fratrådt den 19. marts 1993, og Ninna Hviid Nielsen er fratrådt den 14. juni 1993.


27.10.1993 Statusændring, Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: ApS204832

Navn og adresse:
EBJ TAGDÆKNING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Svejsegangen 10, 2690 Karlslunde

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens ¤86 sendt til skifteretten i Roskilde den 27.10.1993. Ledelsen er fratrådt.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Sven Valdemar Ryding


26.10.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS204832

Navn og adresse:
EBJ TAGDÆKNING ApS
Svejsegangen 10, 2690 Karlslunde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ninna Hviid Nielsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Keld Skov Nielsen


26.05.1993 Ændring af adresse

Reg-nummer: ApS204832

Navn og adresse:
EBJ TAGDÆKNING ApS
Hundige Bygade 45, 2670 Greve

Ny adresse:

Svejsegangen 10, 2690 Karlslunde
08.10.1992 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: ApS204832

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 1621
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

25.09.1992.

Nyt navn:

EBJ TAGDÆKNING ApS

Ny adresse:

Hundige Bygade 45, 2670 Greve

Ny kommune:

Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorass Ninna Hviid Jensen, Tagdækker Aage Bjørn Jensen, Blikkenslager Poul Erik Bjørn Jensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Keld Skov Nielsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Reg. revisor Sven Valdemar Ryding, Kongevejen 38, 3460 Birkerød


11.03.1992 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS204832

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 1621
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1991

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,00

Stifter:

REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1991 - 30.04.1993

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.11.1991
30.09.1992
ApS KBIL 38 NR. 1621
Killiffik
Uannga
Uunga
27.10.1993
15.08.1994
Under tvangsopløsning
01.11.1991
26.10.1993
Normal