Skip to main content

FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S

CVR-normu

15405694

Najugaq

Mukkerten 4
Tarp

Postnormu aamma illoqarfik

6715 Esbjerg N

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

11.09.1991

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

Esbjerg

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

432200 VVS-imut aamma qillertoraminernut niuertarfiit

Siunertaq

Selskabets formål er at drive VVS-Installatør foretning, handel fabrikation samt dermed beslægtet virksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

07.11.2003

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

500.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

16.04.1991 - 15.04.1992

Atsiornermut maleruaqqusaq

selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør.

Direktioni

Mai Østergaard Aarhus
Tårnvangen 11
Bryndum
6715 Esbjerg N
Danmark

Siulersuisut

Mai Østergaard Aarhus
Tårnvangen 11
Bryndum
6715 Esbjerg N
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Mette Østergaard Andersen
Jacob Appels Alle 58
2770 Kastrup
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Finn Hansen
Berntsensvej 2 A
Bryndum
6715 Esbjerg N
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Pilersitsisut

FINN HANSEN EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB ApS
Mukkerten 4
Tarp
6715 Esbjerg N

Ellen Hansen
Berntsensvej 2 A
Bryndum
6715 Esbjerg N
Danmark

Finn Hansen
Berntsensvej 2 A
Bryndum
6715 Esbjerg N
Danmark

Kukkunersiuisoq

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

MAI ØSTERGAARD ApS
Mukkerten 4
Tarp
6715 Esbjerg N
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 30.06.2019


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

FINN HANSEN EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB ApS
Mukkerten 4
Tarp
6715 Esbjerg N
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 10-14,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 10-14,99%
Afhændelsesdato: 30.06.2019Piviusumik piginnittut

Mai Østergaard Aarhus
Tårnvangen 11
Bryndum
6715 Esbjerg N
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 30.06.2019

Dato: 02.12.2019
Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.11.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.11.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 28.11.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 10.10.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.11.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.11.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 05.12.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.11.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.10.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.10.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.10.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.10.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.10.2005
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.11.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.12.2003
Periode: 16.04.2003 - 30.06.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.11.2003
Periode: 16.04.2002 - 15.04.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.07.2002
Periode: 16.04.2001 - 15.04.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.09.2001
Periode: 16.04.2000 - 15.04.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.07.2000
Periode: 16.04.1999 - 15.04.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.10.1999
Periode: 16.04.1998 - 15.04.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.08.1998
Periode: 16.04.1997 - 15.04.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.08.1997
Periode: 16.04.1996 - 15.04.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.09.1996
Periode: 16.04.1995 - 15.04.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.09.1995
Periode: 16.04.1994 - 15.04.1995
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 06.10.1994
Periode: 16.04.1993 - 15.04.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 04.10.1993
Periode: 16.04.1992 - 15.04.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 31.08.1992
Periode: 16.04.1991 - 15.04.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
Ateq

FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S

P-normu

Najugaqarfik

Mukkerten 4
Tarp

Postnormu aamma illoqarfik

6715 Esbjerg N

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

16.04.1991

Suliaqarfiup ilisarnaataa

432200 VVS-imut aamma qillertoraminernut niuertarfiit

Pilerisaariviginanga

Naamik
08.12.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 15405694

Navn og adresse:
FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S
Mukkerten 4, Tarp, 6715 Esbjerg N

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 19313549 REVISIONSAKTIESELSKABET FLEMMING ANDERSEN, den 07.12.2011.

Indtrådt i revisionen:

MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Markedspladsen 25, 6800 Varde, den 07.12.2011.


29.09.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 15405694

Navn og adresse:
FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S
Mukkerten 4, Tarp, 6715 Esbjerg N

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Finn Hansen, den 22.09.2009.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Mai Østergaard Aarhus, den 22.09.2009.


05.09.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 15405694

Navn og adresse:
FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S
Mukkerten 4, Tarp, 6715 Esbjerg N

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ellen Hansen, den 05.09.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mette Østergaard, den 05.09.2008.


23.10.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 15405694

Navn og adresse:
FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S
Mukkerten 4, Tarp, 6715 Esbjerg N

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Peter Andersen, den 21.09.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mai Østergaard Aarhus, den 21.09.2006.


19.11.2003 Øvrige ændringer

CVR-normu: 15405694

Navn og adresse:
FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S
Mukkerten 4, Tarp, 6715 Esbjerg N

Vedtægter ændret:

07.11.2003.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

16.04.2003 - 30.06.2003.
11.07.2002 Ændring i revision

CVR-normu: 15405694

Navn og adresse:
FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S
Mukkerten 4, Tarp, 6715 Esbjerg N

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, den 07.07.2002.

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSAKTIESELSKABET FLEMMING ANDERSEN, Tordenskjoldsgade 2, 6700 Esbjerg, den 01.07.2002.


02.07.2002 Ændring i revision

CVR-normu: 15405694

Navn og adresse:
FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S
Mukkerten 4, Tarp, 6715 Esbjerg N

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Lauge Rahr, den 01.07.2002.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Havnegade 33, 6701 Esbjerg, den 01.07.2002.


19.11.1996 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-normu: 15405694

Navn og adresse:
FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S
Mukkerten 4, Tarp, 6715 Esbjerg N

Vedtægter ændret:

05.09.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


18.11.1991 Nye selskaber

CVR-normu: 15405694

Navn og adresse:
FH VVS-INSTALLATØRFORRETNING A/S
Mukkerten 4, Tarp, 6715 Esbjerg N

Stiftelsesdato:

11.09.1991

Seneste vedtægtsdato:

11.09.1991

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS19631 Finn Hansen, Ejendoms- og investeringsselskab, Mukkerten 4, Tarp, 6715 Esbjerg N, Ellen Østergaard Hansen, Tårnvangen 11, 6715 Esbjerg N, V.V.S. Installatør Finn Hansen

Bestyrelse:

Direktør Hans Peter Andersen, Rylevænget 13, Hjerting, 6710 Esbjerg V, Ellen Østergaard Hansen, Tårnvangen 11, 6715 Esbjerg N, V.V.S. Installatør Finn Hansen

Direktion:

V.V.S. Installatør Finn Hansen

selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i
forening eller af en direktør.

Revision:

Revisionsfirmaet Lauge Rahr, Englandsgade 53 , 6700 Esbjerg

Første regnskabsår:

16.04.1991 - 15.04.1992

Regnskabsår:

16.04 - 15.04
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
30.09.1991
01.10.1996
300.000,00 DKK
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
Maaji 2020
19
14
Apriili 2020
17
13
Marsi 2020
17
14
Februaari 2020
18
15
Januaari 2020
20
15


Decembari 2019
21
13
Novembari 2019
18
16.04
Oktobari 2019
17
15Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
20-49 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
20-49 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
20-49 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
20-49 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
20-49 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2015
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
10-19 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2013
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2012
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2011
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2010
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2009
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2008
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2007
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 2007
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2006
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2006
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2006
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2006
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2005
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2005
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2005
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2005
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2004
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2004
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2004
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2003
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2003
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2002
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2002
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2002
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2002
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2001
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2001
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2001
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2001
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 2000
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 2000
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 2000
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 2000
10-19 Sulisut
4. kvartalimut 1999
10-19 Sulisut
3. kvartalimut 1999
10-19 Sulisut
2. kvartalimut 1999
10-19 Sulisut
1. kvartalimut 1999
10-19 Sulisut