Skip to main content

ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH

CVR-normu

15279702

Najugaq

Hovedgaden 16, 1. tv.

Postnormu aamma illoqarfik

2970 Hørsholm

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.07.1991

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

Hørsholm

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

691000 Inatsisitigut ikiuineq

Siunertaq

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.

Sulisut amerlassusiat

Atit allat

Advokaterne Tyndeskov & Ulrich Advokatanpartsselskab
Advokaterne Tyndeskov Ulrich Advokatanpartsselskab
Ledningsadvokaterne Advokatanpartsselskab

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

11.03.2015

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

200.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.07.1991 - 31.12.1992

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør.

Direktioni

(Direktør)
Karen Margrethe Tyndeskov
Vibeengen 6
3460 Birkerød
Danmark

Kim Breide Ulrich
Vibeengen 6
3460 Birkerød
Danmark

Pilersitsisut

A/S PSE NR. 1680
c/o lrs. Per Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Kim B. Ulrich Holding ApS
Vibeengen 6
3460 Birkerød
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 14.06.2019


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

KBU Fælles Holding ApS
Vibeengen 6
3460 Birkerød
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 13.06.2019

Kim Breide Ulrich
Vibeengen 6
3460 Birkerød
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Afhændelsesdato: 13.06.2019Piviusumik piginnittut

Kim Breide Ulrich
Vibeengen 6
3460 Birkerød
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 28.05.1996

Dato: 18.03.2020
Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Årsrapport

Dato: 22.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 15.02.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 21.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 07.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 19.03.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.02.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.03.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.03.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.02.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.02.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.02.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.02.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.02.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.02.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.03.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.04.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 16.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 14.09.1993
Periode: 01.07.1991 - 31.12.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
Ateq

ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH

P-normu

Najugaqarfik

Hovedgaden 16, 1. tv.

Postnormu aamma illoqarfik

2970 Hørsholm

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

02.03.2000

Suliaqarfiup ilisarnaataa

691000 Inatsisitigut ikiuineq

Pilerisaariviginanga

Naamik

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B ULRICH

P-normu

Najugaqarfik

Frydendalsvej 10

Postnormu aamma illoqarfik

1809 Frederiksberg C

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.07.1991

Ophørsdato

02.03.2000

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

33210671


29.02.2016 Ændring af adresse

CVR-normu: 15279702

Navn og adresse:
ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH
Hovedgaden 22, 1. tv., 2970 Hørsholm

Ny adresse: Hovedgaden 16, 1. tv., 2970 Hørsholm
Ny kommune: Hørsholm

12.03.2015 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer

15279702.

NAVN:

ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH.

Adresse: Hovedgaden 22, 1. tv., 2970 Hørsholm.
Kommune: Hørsholm.
Vedtægter ændret: 11.03.2015
Nye binavne: Advokaterne Tyndeskov Ulrich Advokatanpartsselskab, Advokaterne Tyndeskov & Ulrich Advokatanpartsselskab, Ledningsadvokaterne Advokatanpartsselskab

Direktion:

Tiltrådte:

Karen Margrethe Tyndeskov, den 11.03.2015.

Revision:

Fratrådte:

KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB, den 11.03.2015.


02.03.2000 Ændring af adresse

CVR-normu: 15279702

Navn og adresse:
ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH
Frydendalsvej 10, 2970 Hørsholm

Vedtægter ændret:

29.02.2000.

Ny adresse:

Hovedgaden 22, 1. tv., 2970 Hørsholm.

Ny kommune:

Hørsholm.


10.07.1996 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-normu: 15279702

Navn og adresse:
ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH
Frydendalsvej 10, 1809 Frydendalsvej

Vedtægter ændret:

28.05.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 120.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.


24.03.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-normu: 15279702

Navn og adresse:
ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH
Frydendalsvej 10, 1809 Frydendalsvej

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Chr. Fløistrup.

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMAET KARSTEN REHER, ANPARTSSELSKAB, Dorphs Alle 10, 1., 2630 Taastrup.
10.02.1992 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i revision

CVR-normu: 15279702

Navn og adresse:
ApS SPKR 4 NR. 3365
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

12.12.1991.

Nyt navn:

ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH

Ny adresse:

Frydendalsvej 10, 1809 Fr.berg C

Ny kommune:

Frederiksberg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Advokat Kim Breide Ulrich

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Chr. Fløistrup, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø


25.10.1991 Nye selskaber

CVR-normu: 15279702

Navn og adresse:
ApS SPKR 4 NR. 3365
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.07.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1991

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.07.1991 - 31.12.1992

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.07.1991
16.12.1991
ApS SPKR 4 NR. 3365
Najugaq
Uannga
Uunga
02.03.2000
28.02.2016
Hovedgaden 22, 1. tv. 2970 Hørsholm
01.07.1991
01.03.2000
Frydendalsvej 10 1809 Frederiksberg C
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
29.02.2000
10.03.2015
29.02.2000
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
09.07.1991
29.05.1996
80.000,00 DKK
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
Maaji 2020
4
3
Apriili 2020
3
2
Marsi 2020
3
2
Februaari 2020
4
3
Januaari 2020
3
2


Decembari 2019
4
3
Novembari 2019
3
2.12
Oktobari 2019
4
4Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
2-4 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2015
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
1 Sulisut
1. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2010
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2009
1 Sulisut
3. kvartalimut 2009
1 Sulisut
2. kvartalimut 2009
1 Sulisut
1. kvartalimut 2009
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2008
1 Sulisut
2. kvartalimut 2008
1 Sulisut
1. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2007
1 Sulisut
1. kvartalimut 2007
1 Sulisut
4. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2006
1 Sulisut
1. kvartalimut 2006
1 Sulisut
4. kvartalimut 2005
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2005
1 Sulisut
2. kvartalimut 2005
1 Sulisut
1. kvartalimut 2005
1 Sulisut
4. kvartalimut 2004
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2004
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2004
1 Sulisut
1. kvartalimut 2004
1 Sulisut
4. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2003
1 Sulisut
1. kvartalimut 2003
1 Sulisut
4. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2002
1 Sulisut
2. kvartalimut 2002
1 Sulisut
1. kvartalimut 2002
1 Sulisut
4. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2001
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2000
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 1999
1 Sulisut
3. kvartalimut 1999
1 Sulisut
2. kvartalimut 1999
1 Sulisut
1. kvartalimut 1999
1 Sulisut