Skip to main content

DFJ AF 1991 A/S

Registration number

A/S198535

Address

Havnevej 25

Postal code and city

3300 Frederiksværk

Start date

01.04.1991

Cessation date

27.07.1998

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter konkurs

Municipality

Frederiksværk

Objects

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel med støbegods og anden dermed beslægtet virksomhed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

01.09.1992

Registered capital

7.500.000,00 DKK

First accounting period

01.04.1991 - 31.12.1991

Powers to bind

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 21.09.1992
Periode: 01.04.1991 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

29.07.1998 Statusændring

Reg-nummer: A/S198535

Navn og adresse:
DFJ AF 1991 A/S
Havnevej 25, 3300 Frederiksværk

Konkursbehandlingen afsluttet 27.07.1998, selskabet opløst.


18.08.1993 Statusændring

Reg-nummer: A/S198535

Navn og adresse:
DFJ AF 1991 A/S UNDER KONKURS
Havnevej 25, 3300 Frederiksværk

Konkursdekret afsagt 17.08.1993 af skifteretten i Frederiksværk.


05.07.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S198535

Navn og adresse:
DFJ AF 1991 A/S
Havnevej 25, 3300 Frederiksværk

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans-Ole Brunsgaard, Bo Foss Vilstrup, Ole Henrik Willerup

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Henrik Faber Andersen


10.11.1992 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S198535

Navn og adresse:
DFJ AF 1991 A/S
Havnevej 25, 3300 Frederiksværk

Vedtægter ændret:

01.09.1992.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.500.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00

Kapitalen udgør herefter kr. 7.500.000,00


22.01.1992 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S198535

Navn og adresse:
DFJ AF 1991 A/S
Havnevej 25, 3300 Frederiksværk

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Preben Larsen, O.Gaden Neden vandet 9C, København, 1023 København K
06.12.1991 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S198535

Navn og adresse:
DE FORENEDE JERNSTØBERIER AF 1991 A/S
Havnevej 25, 3300 Frederiksværk

Vedtægter ændret:

13.11.1991.

Nyt navn:

DFJ AF 1991 A/S

Nyt binavn: DE FORENEDE JERNSTØBERIER AF 1991 A/S (DFJ AF 1991 A/S)

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Produktionsdirektør Hans-Ole Brunsgaard


06.12.1991 Ændring i personkreds, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S198535

Navn og adresse:
DE FORENEDE JERNSTØBERIER AF 1991 A/S
Havnevej 25, 3300 Frederiksværk

Vedtægter ændret:

24.10.1991.

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.700.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 5.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Verner Laurits Klinge


14.10.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S198535

Navn og adresse:
DE FORENEDE JERNSTØBERIER AF 1991 A/S
Havnevej 25, 3300 Frederiksværk

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Henrik Willerup


03.09.1991 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S198535

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4200
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

08.08.1991.

Nyt navn:

DE FORENEDE JERNSTØBERIER AF 1991 A/S

Ny adresse:

Havnevej 25, 3300 Frederiksværk

Ny kommune:

Frederiksværk

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Verner Laurits Klinge, cand. jur Christian Thorkild Olesen, Direktør Knud Olesen, Advokat Bo Foss Vilstrup.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ole Busch

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, eller af en direktør
i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller
af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Knud E. Rasmussen, Slotsgade 21, 5000 Odense C

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.04.1991 - 31.12.1991


18.06.1991 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S198535

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 4200
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.04.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.04.1991

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Østergade 11, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.04.1991 - 30.06.1992

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Name of business
From
Till
14.08.1991
04.12.1991
DE FORENEDE JERNSTØBERIER AF 1991 A/S
01.04.1991
13.08.1991
A/S PSE NR. 4200
Status
From
Till
17.08.1993
26.07.1998
Under konkurs
01.04.1991
16.08.1993
Normal
Registered capital
From
Till
15.11.1991
04.11.1992
5.000.000,00 DKK
04.04.1991
14.11.1991
300.000,00 DKK