Skip to main content

FALKE TØMRER OG SNEDKER ApS

CVR-normu

14980997

Najugaq

Falkevej 36

Postnormu aamma illoqarfik

4600 Køge

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.03.1991

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Telefon

56655666

Fax

56659566

Kommuni

Køge

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

433200 Sanasutut aamma illuni snedkeritut suliaqarneq

Siunertaq

Selskabets formål er at handle og industri, herunder tømrer-, snedker- og byggevirksomhed samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

21.11.2018

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

200.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.03.1991 - 30.06.1992

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Direktioni

Anders Iversen
Falkevej 36
4600 Køge
Danmark

Marianne Iversen
Nørregade 12, 02. th.
4600 Køge
Danmark

Pilersitsisut

PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS
c/o adv. Preben Bang Henriksen
Ved Stranden 22, 3.
9000 Aalborg

Kukkunersiuisoq

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

AI KØGE HOLDING ApS
Falkevej 36
4600 Køge
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.07.2015


Inatsisitigut akuerisamik piginnittuusimasut

MI HOLDING ApS
Falkevej 36
4600 Køge
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 66,67-89,99%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 66,67-89,99%
Afhændelsesdato: 01.07.2015Piviusumik piginnittut

Anders Iversen
Falkevej 36
4600 Køge
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.07.2015

Dato: 29.11.2019
Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.12.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 21.11.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.11.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 07.12.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 18.11.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.12.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 04.12.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 24.11.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.12.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.12.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.11.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.11.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.11.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.10.2005
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.11.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.11.2003
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.12.2002
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.12.2001
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.11.2000
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.11.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.12.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.12.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.11.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.01.1996
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.12.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 17.12.1993
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.12.1992
Periode: 01.03.1991 - 30.06.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
Ateq

FALKE TØMRER OG SNEDKER APS

P-normu

Najugaqarfik

Falkevej 36

Postnormu aamma illoqarfik

4600 Køge

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.03.1991

Suliaqarfiup ilisarnaataa

433200 Sanasutut aamma illuni snedkeritut suliaqarneq

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

56655666
27.11.2018 Ændring i revision

CVR-normu: 14980997

Navn og adresse:
FALKE TØMRER OG SNEDKER ApS
Falkevej 36, 4600 Køge

Vedtægter ændret: 21.11.2018

Revision:

Tiltrådte:

CVR-NR. 34804699 WIND REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Søndre Alle 43C, 4600 Køge, den 21.11.2018.


09.01.2014 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14980997

Navn og adresse:
FALKE TØMRER OG SNEDKER ApS
Falkevej 36, 4600 Køge

Vedtægter ændret:

28.11.2013.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 34804699 WIND REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, den 28.11.2013.


11.12.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14980997

Navn og adresse:
FALKE TØMRER OG SNEDKER ApS
Falkevej 36, 4600 Køge

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Anders Iversen, den 28.11.2013.


14.02.2013 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 14980997

Navn og adresse:
FALKE TØMRER OG SNEDKER ApS
Falkevej 36, 4600 Køge

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Steen Slotholt, den 14.02.2013.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 34804699 WIND REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Søndre Alle 43C, 4600 Køge, den 14.02.2013.


12.01.1999 Ændring i revision

CVR-normu: 14980997

Navn og adresse:
FALKE TØMRER OG SNEDKER ApS
Falkevej 36, 4600 Køge

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSFIRMAET JØRN IDZIAK ApS, den 20.11.1998.

Indtrådt i revisionen:

Reg. revisor Steen Slotholt, Søndre Alle 43, 4600 Køge, den 20.11.1998.
10.01.1996 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14980997

Navn og adresse:
FALKE TØMRER OG SNEDKER ApS
Falkevej 36, 4600 Køge

Vedtægter ændret:

29.11.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 120.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.


03.07.1991 Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-normu: 14980997

Navn og adresse:
PBH NR. 21.237 ApS
c/o advokat Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

29.05.1991.

Nyt navn:

FALKE TØMRER OG SNEDKER ApS

Ny adresse:

Falkevej 36, 4600 Køge

Ny kommune:

Køge

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Preben Bang Henriksen

Indtrådt i direktionen:

Marianne Iversen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Schøbel & Marholt/RFI

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMAET STEEN SLOTHOLT ApS, Torvet 28, 4600 Køge


16.05.1991 Nye selskaber

CVR-normu: 14980997

Navn og adresse:
PBH NR. 21.237 ApS
c/o advokat Preben Bang Henriksen, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

01.03.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.03.1991

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS176548 PREBEN BANG HENRIKSEN, AALBORG ApS, Slotspladsen 2, 9000 Aalborg

Direktion:

Advokat Preben Bang Henriksen

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Revision:

Schøbel & Marholt/RFI, Jernbanegade 14, 9000 Aalborg

Første regnskabsår:

01.03.1991 - 30.06.1992

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.03.1991
06.06.1991
PBH NR. 21.237 ApS
Najugaq
Uannga
Uunga
01.03.1991
11.01.2019
Falkevej 36 4600 Køge
Maleruaqqusat kingullermik allanngortinneqarneranni qaamaatisiutit ulluat
Uannga
Uunga
28.11.2013
20.11.2018
28.11.2013
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
07.03.1991
18.12.1995
80.000,00 DKK
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
Apriili 2020
6
6
Marsi 2020
7
6
Februaari 2020
7
6
Januaari 2020
7
7
Decembari 2019
7
6


Novembari 2019
7
6.83
Oktobari 2019
7
7Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2019
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


2. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2016
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
5-9 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2015
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2014
5-9 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2014
10-19 Sulisut
2-4 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2014
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2013
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2012
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2011
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2011
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2010
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2009
5-9 Sulisut
4. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
3. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2008
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2008
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
2. kvartalimut 2007
5-9 Sulisut
1. kvartalimut 2007
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2006
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2005
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2005
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2005
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2005
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2004
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2004
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2004
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2004
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2003
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
3. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
2. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
1. kvartalimut 2002
2-4 Sulisut
4. kvartalimut 2001
1 Sulisut
3. kvartalimut 2001
1 Sulisut
2. kvartalimut 2001
1 Sulisut
1. kvartalimut 2001
1 Sulisut
4. kvartalimut 2000
1 Sulisut
3. kvartalimut 2000
1 Sulisut
2. kvartalimut 2000
1 Sulisut
1. kvartalimut 2000
1 Sulisut
4. kvartalimut 1999
1 Sulisut
3. kvartalimut 1999
1 Sulisut
2. kvartalimut 1999
1 Sulisut
1. kvartalimut 1999
1 Sulisut