Skip to main content

JENS BEYER INVEST A/S

CVR-normu

14130535

Najugaq

Vemmetoftevej 33 A

Postnormu aamma illoqarfik

4654 Faxe Ladeplads

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.05.1990

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

25.07.2005

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Telefon

43441220

Fax

43441280

Mail

hkl@nordiskhotelgruppe.dk

Kommuni

Fakse

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

741490 Anden virksomhedsrådgivning

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handels-, formidlings- og rådgivningsvirksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

01.08.2004

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

500.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.05.1990 - 30.09.1991

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af direktionen alene eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Dato: 03.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDFDato: 05.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 02.08.1994
Periode: 01.10.1993 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 03.11.1993
Periode: 01.10.1992 - 30.09.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 30.12.1992
Periode: 01.10.1991 - 30.09.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.04.1992
Periode: 01.05.1990 - 30.09.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

DANSK INDKØBSSERVICE A/S

P-normu

Najugaqarfik

6

Postnormu aamma illoqarfik

9999 Ukendt

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.05.1990

Ophørsdato

08.06.1997

Suliaqarfiup ilisarnaataa

980000 Uoplyst

Pilerisaariviginanga

Naamik

Ateq

JENS BEYER INVEST A/S

P-normu

Najugaqarfik

Vemmetoftevej 33 A

Postnormu aamma illoqarfik

4654 Faxe Ladeplads

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

09.06.1997

Ophørsdato

25.07.2005

Suliaqarfiup ilisarnaataa

741490 Anden virksomhedsrådgivning

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

43441220

Email

hkl@nordiskhotelgruppe.dk


02.08.2005 Statusændring

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Vemmetoftevej 33A, 4654 Fakse Ladeplads

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 14166084 JB HOLDING A/S.


24.06.2005 Statusændring

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Vemmetoftevej 33A, 4654 Fakse Ladeplads

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 14166084 JB HOLDING A/S.
CVR-NR. 14130535 JENS BEYER INVEST A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


16.08.2004 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Slagelsevej 61, Harrested, 4654 Fakse Ladeplads

Vedtægter ændret:

01.08.2004.

Ny adresse:

Vemmetoftevej 33A, 4654 Fakse Ladeplads.

Ny kommune:

Fakse.


21.04.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Slagelsevej 61, Harrested, 4700 Næstved

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peder Pedersen Beyer, den 21.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mette Bjerg Lorenzen, den 21.04.2004.


30.04.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Slagelsevej 61, Harrested, 4700 Næstved

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Annett Holm Beyer, den 16.04.2003, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Jens Erik Beyer, den 16.04.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Anja Berit Beyer, den 16.04.2003.
17.08.2001 Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Slagelsevej 61, Harrested, 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

10.08.2001.

Selskabet tegnes af direktionen alene eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.


20.06.2001 Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Slagelsevej 61, Harrested, 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

30.05.2001.

Nyt navn:

JENS BEYER INVEST A/S.


28.05.2001 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Slagelsevej 61, 4700 Næstved

Ny adresse:

Slagelsevej 61, Harrested, 4700 Næstved.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Heegaard, den 02.04.2001, Mogens Ullerup Kjær, den 02.04.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anja Berit Beyer, den 02.04.2001, Peder Pedersen Beyer, den 02.04.2001, Annett Holm Beyer, den 02.04.2001, Bjørn Holm Beyer, den 02.04.2001.


02.03.2001 Ændring af adresse

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Sankt Annæ Plads 14, st. th., 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

27.02.2001.

Ny adresse:

Slagelsevej 61, 4700 Næstved.

Ny kommune:

Næstved.


13.10.2000 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Åbenrå 6, 1250 Sankt Annæ Plads

Ny adresse:

Sankt Annæ Plads 14, st. th., 1250 København K.


06.06.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Åbenrå 6, 1124 Åbenrå

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jeanne Kjærsgaard, den 05.05.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Flemming Heegaard, den 05.05.2000.


06.08.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Gildhøj 6, 1124 Åbenrå

Vedtægter ændret:

30.04.1998.

Ny adresse:

Åbenrå 6, 1124 København K.

Ny kommune:

København.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Ullerup Kjær.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jens Erik Beyer, den 27.04.1998.


02.04.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Højagervej 2, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

12.12.1996.

Ny adresse:

Gildhøj 6, 2605 Brøndby.

Ny kommune:

Brøndby.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.


30.06.1995 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
BEYER & KJÆR ERHVERVSINVESTERING A/S
Gilhøj 6, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

19.06.1995.

Nyt navn:

DANSK INDKØBSSERVICE A/S.

Ny adresse:

Højagervej 2, 2960 Rungsted Kyst.

Ny kommune:

Hørsholm.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jens Erik Beyer.

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Nielsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. chef Jeanne Larsen.


11.04.1994 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1441
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

18.03.1994.

Nyt navn:

BEYER & KJÆR ERHVERVSINVESTERING A/S.

Ny adresse:

Gilhøj 6, 2605 Brøndby.

Ny kommune:

Brøndby.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Erik Beyer, Direktør Mogens Ullerup Kjær, Direktør Henning Nielsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Mogens Ullerup Kjær.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S3925 SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.10.1993 - 31.12.1993.


10.09.1990 Nye selskaber

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1441
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.05.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.05.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.05.1990 - 30.09.1991

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
31.05.1995
29.05.2001
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
23.03.1994
30.05.1995
BEYER & KJÆR ERHVERVSINVESTERING A/S
01.05.1990
22.03.1994
A/S PSE 14 NR. 1441
Najugaq
Uannga
Uunga
02.03.2001
15.08.2004
Slagelsevej 61 4700 Næstved
30.04.1998
01.03.2001
Sankt Annæ Plads 14, st. th. 1250 København K
01.05.1990
29.04.1998
Åbenrå 6 1124 København K
Killiffik
Uannga
Uunga
01.05.1990
24.07.2005
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
09.05.1990
22.12.1996
300.000,00 DKK