Skip to main content

JENS BEYER INVEST A/S

CVR-normu

14130535

Najugaq

Vemmetoftevej 33 A

Postnormu aamma illoqarfik

4654 Faxe Ladeplads

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.05.1990

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

25.07.2005

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Telefon

43441220

Fax

43441280

Kommuni

Fakse

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handels-, formidlings- og rådgivningsvirksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

01.08.2004

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

500.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.05.1990 - 30.09.1991

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af direktionen alene eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Dato: 03.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDFDato: 05.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 02.08.1994
Periode: 01.10.1993 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 03.11.1993
Periode: 01.10.1992 - 30.09.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 30.12.1992
Periode: 01.10.1991 - 30.09.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.04.1992
Periode: 01.05.1990 - 30.09.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

DANSK INDKØBSSERVICE A/S

P-normu

Najugaqarfik

6

Postnormu aamma illoqarfik

9999 Ukendt

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.05.1990

Ophørsdato

08.06.1997

Pilerisaariviginanga

Naamik

Ateq

JENS BEYER INVEST A/S

P-normu

Najugaqarfik

Vemmetoftevej 33 A

Postnormu aamma illoqarfik

4654 Faxe Ladeplads

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

09.06.1997

Ophørsdato

25.07.2005

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

43441220


02.08.2005 Statusændring

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Vemmetoftevej 33A, 4654 Fakse Ladeplads

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 14166084 JB HOLDING A/S.


24.06.2005 Statusændring

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Vemmetoftevej 33A, 4654 Fakse Ladeplads

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 14166084 JB HOLDING A/S.
CVR-NR. 14130535 JENS BEYER INVEST A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


16.08.2004 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Slagelsevej 61, Harrested, 4654 Fakse Ladeplads

Vedtægter ændret:

01.08.2004.

Ny adresse:

Vemmetoftevej 33A, 4654 Fakse Ladeplads.

Ny kommune:

Fakse.


21.04.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Slagelsevej 61, Harrested, 4700 Næstved

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peder Pedersen Beyer, den 21.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mette Bjerg Lorenzen, den 21.04.2004.


30.04.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Slagelsevej 61, Harrested, 4700 Næstved

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Annett Holm Beyer, den 16.04.2003, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Jens Erik Beyer, den 16.04.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Anja Berit Beyer, den 16.04.2003.
17.08.2001 Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
JENS BEYER INVEST A/S
Slagelsevej 61, Harrested, 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

10.08.2001.

Selskabet tegnes af direktionen alene eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.


20.06.2001 Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Slagelsevej 61, Harrested, 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

30.05.2001.

Nyt navn:

JENS BEYER INVEST A/S.


28.05.2001 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Slagelsevej 61, 4700 Næstved

Ny adresse:

Slagelsevej 61, Harrested, 4700 Næstved.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Heegaard, den 02.04.2001, Mogens Ullerup Kjær, den 02.04.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anja Berit Beyer, den 02.04.2001, Peder Pedersen Beyer, den 02.04.2001, Annett Holm Beyer, den 02.04.2001, Bjørn Holm Beyer, den 02.04.2001.


02.03.2001 Ændring af adresse

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Sankt Annæ Plads 14, st. th., 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

27.02.2001.

Ny adresse:

Slagelsevej 61, 4700 Næstved.

Ny kommune:

Næstved.


13.10.2000 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Åbenrå 6, 1250 Sankt Annæ Plads

Ny adresse:

Sankt Annæ Plads 14, st. th., 1250 København K.


06.06.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Åbenrå 6, 1124 Åbenrå

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jeanne Kjærsgaard, den 05.05.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Flemming Heegaard, den 05.05.2000.


06.08.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Gildhøj 6, 1124 Åbenrå

Vedtægter ændret:

30.04.1998.

Ny adresse:

Åbenrå 6, 1124 København K.

Ny kommune:

København.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Ullerup Kjær.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jens Erik Beyer, den 27.04.1998.


02.04.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
Højagervej 2, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

12.12.1996.

Ny adresse:

Gildhøj 6, 2605 Brøndby.

Ny kommune:

Brøndby.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.


30.06.1995 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
BEYER & KJÆR ERHVERVSINVESTERING A/S
Gilhøj 6, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

19.06.1995.

Nyt navn:

DANSK INDKØBSSERVICE A/S.

Ny adresse:

Højagervej 2, 2960 Rungsted Kyst.

Ny kommune:

Hørsholm.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Jens Erik Beyer.

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Nielsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. chef Jeanne Larsen.


11.04.1994 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1441
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

18.03.1994.

Nyt navn:

BEYER & KJÆR ERHVERVSINVESTERING A/S.

Ny adresse:

Gilhøj 6, 2605 Brøndby.

Ny kommune:

Brøndby.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Erik Beyer, Direktør Mogens Ullerup Kjær, Direktør Henning Nielsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Mogens Ullerup Kjær.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S3925 SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.10.1993 - 31.12.1993.


10.09.1990 Nye selskaber

CVR-normu: 14130535

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1441
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.05.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.05.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.05.1990 - 30.09.1991

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
31.05.1995
29.05.2001
DANSK INDKØBSSERVICE A/S
23.03.1994
30.05.1995
BEYER & KJÆR ERHVERVSINVESTERING A/S
01.05.1990
22.03.1994
A/S PSE 14 NR. 1441
Najugaq
Uannga
Uunga
02.03.2001
15.08.2004
Slagelsevej 61 4700 Næstved
30.04.1998
01.03.2001
Sankt Annæ Plads 14, st. th. 1250 København K
01.05.1990
29.04.1998
Åbenrå 6 1124 København K
Killiffik
Uannga
Uunga
01.05.1990
24.07.2005
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
09.05.1990
22.12.1996
300.000,00 DKK