Skip to main content

NORD-ECON HOLDING ApS

CVR number

13930171

Address

Strandvejen 203

Postal code and city

2900 Hellerup

Start date

01.01.1990

Cessation date

06.05.2011

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Tvangsopløst

Municipality

Gentofte

Activity code

999999 Uoplyst

Objects

Selskabets formål er investering og formueforvaltning.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.07 to 30.06

Latest articles of association

05.12.2007

Registered capital

6.000.000,00 DKK

First accounting period

01.01.1990 - 30.06.1991
Dato: 19.12.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.12.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.12.2005
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.12.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.03.2004
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 06.01.2003
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.02.2002
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.01.2001
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.12.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.04.1999
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.01.1998
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.1997
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.01.1996
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.03.1995
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 25.03.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 17.03.1993
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 18.03.1992
Periode: 01.01.1990 - 30.06.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Closed production units

Name

HELLERUP HOLDING CO. LTD. ApS

P-number

Address

15

Postal code and city

9999 Ukendt

Start date

01.01.1990

Ophørsdato

01.07.1997

Sector code

980000 Uoplyst

Advertising protection

No

Name

NORD-ECON HOLDING ApS

P-number

Address

Strandvejen 203

Postal code and city

2900 Hellerup

Start date

02.07.1997

Ophørsdato

06.05.2011

Sector code

999999 Uoplyst

Advertising protection

No


12.05.2011 Statusændring

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
NORD-ECON HOLDING ApS
Strandvejen 203, 2900 Hellerup

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


13.03.2009 Statusændring

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
NORD-ECON HOLDING ApS
Strandvejen 203, 2900 Hellerup

Den 03.03.2009 har Sø- og Handelsretten Skifteretten udnævnt Advokat Michael Ziegler, c/o Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


12.01.2009 Statusændring

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
NORD-ECON HOLDING ApS
Strandvejen 203, 2900 Hellerup

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens § 60, jf. § 61 sendt til Sø- og Handelsretten Skifteretten den 12.01.2009.


21.01.2008 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
NORD-ECON HOLDING ApS
Strandvejen 203, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

05.12.2007.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.875.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 6.000.000,00.


25.03.2007 Øvrige ændringer

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
HELLERUP HOLDING LTD. ApS
c/o reg revisor P. Elgaard Jacobsen, Ahrenkildes Allé 19, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

01.03.2007.

Nyt navn:

NORD-ECON HOLDING ApS.

Ny adresse:

Strandvejen 203, 2900 Hellerup.

Ny kommune:

Gentofte.

Nye binavne:

HELLERUP HOLDING LTD ApS (NORD-ECON HOLDING ApS), NORD-ECON GROUP ApS (NORD-ECON HOLDING ApS).
30.03.2004 Statusændring

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
HELLERUP HOLDING LTD. ApS
c/o reg revisor P. Elgaard Jacobsen, Ahrenkildes Allé 19, 2300 København S

Den under 02.02.2004 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af selskabet, er tilbagetaget.


02.02.2004 Statusændring

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
HELLERUP HOLDING LTD. ApS
c/o reg revisor P. Elgaard Jacobsen, Ahrenkildes Allé 19, 2300 København S

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens § 60, jf. § 61 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 02.02.2004.


13.10.2003 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
HELLERUP HOLDING CO. LTD. ApS
c/o Bolvenkel, Ordrupvej 65, 3. tv., 2300 København S

Vedtægter ændret:

01.07.2003.

Nyt navn:

HELLERUP HOLDING LTD. ApS.

Ny adresse:

c/o reg revisor P. Elgaard Jacobsen, Ahrenkildes Allé 19, 2300 København S.

Ny kommune:

København.


06.10.2000 Ændring af adresse

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
HELLERUP HOLDING CO. LTD. ApS
c/o Bolvinkel, Poppelhøj 15, 2920 Charlottenlund

Ny adresse:

c/o Bolvenkel, Ordrupvej 65, 3. tv., 2920 Charl.


07.09.1998 Ændring af kapital, Statusændring

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
HELLERUP HOLDING CO. LTD. ApS
c/o Bolvinkel, Poppelhøj 15, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

17.04.1998.

Den under 11.02.1998 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af selskabet, er tilbagetaget.

Kapitalforhøjelse:

kr. 45.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00.


11.02.1998 Statusændring

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
HELLERUP HOLDING CO. LTD. ApS
c/o Bolvinkel, Poppelhøj 15, 2900 Hellerup

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens § 60, sammenholdt med § 81, stk. 3 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 11.02.1998.


08.09.1997 Ændring af adresse

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
HELLERUP HOLDING CO. LTD. ApS
Ammentorpsvej 7, 2900 Hellerup

Ny adresse:

c/o Bolvinkel, Poppelhøj 15, 2900 Hellerup.


09.01.1996 Ændring i revision

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
HELLERUP HOLDING CO. LTD. ApS
Ammentorpsvej 7, 2900 Hellerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S, den 20.06.1993.

Indtrådt i revisionen:

Registreret revisor Peter Elgaard Jacobsen, Ahrenkildes Alle 19, 2300 København S, den 20.06.1993.


15.02.1991 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
ApS KBUS 38 NR. 1262
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

29.11.1990.

Nyt navn:

HELLERUP HOLDING CO. LTD. ApS

Ny adresse:

Ammentorpsvej 7, 2900 Hellerup

Ny kommune:

Gentofte

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Frans Julius Thorwald Bolvenkel

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S157845 REVISIONSFIRMAET LUNDGAARD ANDERSEN & GLUD A/S, Peter Bangs Vej 24, 2000 Frederiksberg


31.07.1990 Nye selskaber

CVR number: 13930171

Navn og adresse:
ApS KBUS 38 NR. 1262
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1990

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1990 - 30.06.1991

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Name of business
From
Till
01.07.2003
28.02.2007
HELLERUP HOLDING LTD. ApS
28.12.1990
30.06.2003
HELLERUP HOLDING CO. LTD. ApS
01.01.1990
27.12.1990
ApS KBUS 38 NR. 1262
Address
From
Till
01.07.2003
28.02.2007
c/o reg revisor P. Elgaard Jacobsen
Ahrenkildes Allé 19 2300 København S
06.10.2000
30.06.2003
c/o Bolvenkel
Ordrupvej 65, 3. tv. 2920 Charlottenlund
01.01.1990
05.10.2000
c/o Bolvinkel
Poppelhøj 15 2900 Hellerup
Status
From
Till
12.01.2009
05.05.2011
Under tvangsopløsning
30.03.2004
11.01.2009
Normal
02.02.2004
29.03.2004
Under tvangsopløsning
07.09.1998
01.02.2004
Normal
11.02.1998
06.09.1998
Under tvangsopløsning


01.01.1990
10.02.1998
NormalActivity code
From
Till
01.01.1990
31.12.2007
980000 Uoplyst
Registered capital
From
Till
21.04.1998
04.12.2007
125.000,00 DKK
26.02.1990
20.04.1998
80.000,00 DKK