Skip to main content

SKANDINAVISK ASSURANCE AGENTUR A/S

Reg-normu

A/S188419

Najugaq

Vesterbrogade 205

Postnormu aamma illoqarfik

1800 Frederiksberg C

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.01.1990

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

26.02.1993

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Tvangsopløst

Kommuni

Frederiksberg

Siunertaq

Selskabets formål er at drive forsikringsmæglervirksomhed, finansiel rådgivningsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

09.06.1992

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

300.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.1990 - 30.06.1991

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Dato: 23.12.1991
Periode: 01.01.1990 - 30.06.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

04.03.1993 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S188419

Navn og adresse:
SKANDINAVISK ASSURANCE AGENTUR A/S
Vesterbrogade 205, 1800 Vesterbrogade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut.revisor Kristian Skovbjerg


04.03.1993 Statusændring

Reg-nummer: A/S188419

Navn og adresse:
SKANDINAVISK ASSURANCE AGENTUR A/S
Vesterbrogade 205, 1800 Vesterbrogade

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


14.01.1993 Statusændring

Reg-nummer: A/S188419

Navn og adresse:
SKANDINAVISK ASSURANCE AGENTUR A/S
Vesterbrogade 205, 1800 Vesterbrogade

Anmodning om opløsning, jfr aktieselskabslovens ¤ 117 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 14.01.1993


10.11.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S188419

Navn og adresse:
SKANDINAVISK ASSURANCE AGENTUR A/S
Vesterbrogade 205, 1800 Vesterbrogade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Helle Helskov Schiermacher, Aage Helskov Hansen


04.09.1992 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S188419

Navn og adresse:
SKANDINAVISK ASSURANCE AGENTUR A/S
Vesterbrogade 205, Box 119, 1800 Vesterbrogade

Ny adresse:

Vesterbrogade 205,, 1800 Fr.berg C
11.06.1992 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S188419

Navn og adresse:
SKANDINAVISK ASSURANCE AGENTUR A/S
Egegårdsvej 39, 2610 Rødovre

Ny adresse:

Vesterbrogade 205, Box 119, 1800 Fr.berg C

Ny kommune:

Frederiksberg


11.06.1992 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S188419

Navn og adresse:
SKANDINAVISK ASSURANCE AGENTUR A/S
Vesterbrogade 208, Box 119, 1800 Vesterbrogade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut.revisor Kristian Skovbjerg

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Arne Due, Ny Strandvej 43A, 3060 Espergærde


28.04.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S188419

Navn og adresse:
SKANDINAVISK ASSURANCE AGENTUR A/S
Grønnegade 41A, 1107 Grønnegade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Else Normann Larsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Aage Helskov Hansen


18.11.1991 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S188419

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1173
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

18.09.1991.

Nyt navn:

SKANDINAVISK ASSURANCE AGENTUR A/S

Ny adresse:

Grønnegade 41A, 1107 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Helle Schiermacher (formand), Else Normann Larsen, Direktør Kim Schiermacher

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Kim Schiermacher

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut.revisor Kristian Skovbjerg, Søborg Hovedgade 119, 2860 Søborg


20.07.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S188419

Navn og adresse:
A/S PSE 38 NR. 1173
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1990 - 30.06.1991

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.01.1990
23.09.1991
A/S PSE 38 NR. 1173
Killiffik
Uannga
Uunga
14.01.1993
25.02.1993
Under tvangsopløsning
01.01.1990
13.01.1993
Normal