Skip to main content

BRUNATA POLEN A/S

CVR number

13895740

Address

Østre Pennehavevej 25

Postal code and city

2960 Rungsted Kyst

Start date

01.02.1990

Cessation date

20.12.2004

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

Hørsholm

Activity code

980000 Uoplyst

Objects

Selskabets formål er at drive handel, industri samt finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder besiddelse af virksomheder indenfor elektronikbranchen i Danmark og udlandet samt besiddelse af aktier i sådanne virksomheder samt al anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er ligestillet hermed

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.05 to 30.04

Latest articles of association

11.12.1990

Registered capital

300.000,00 DKK

First accounting period

01.02.1990 - 30.04.1991
Dato: 14.01.2005
Periode: 01.05.2003 - 31.10.2004
Get documents:
PDF

Dato: 27.10.2004
Periode: 01.05.2003 - 30.04.2004
Get documents:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 08.10.2003
Periode: 01.05.2002 - 30.04.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.11.2002
Periode: 01.05.2001 - 30.04.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.11.2001
Periode: 01.05.2000 - 30.04.2001
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 02.11.2000
Periode: 01.05.1999 - 30.04.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.10.1999
Periode: 01.05.1998 - 30.04.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.10.1998
Periode: 01.05.1997 - 30.04.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.12.1997
Periode: 01.05.1996 - 30.04.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.03.1998
Periode: 01.05.1995 - 30.04.1996
Get documents:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 14.10.1996
Periode: 01.05.1995 - 30.04.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.11.1995
Periode: 01.05.1994 - 30.04.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.09.1994
Periode: 01.05.1993 - 30.04.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 28.07.1993
Periode: 01.05.1992 - 30.04.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 28.07.1992
Periode: 01.05.1991 - 30.04.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 10.07.1991
Periode: 01.02.1990 - 30.04.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Closed production units

Name

BRUNATA POLEN A/S I LIKVIDATION

P-number

Address

c/o ADVOKAT S STENDERUP JENSEN
Esplanaden 34

Postal code and city

1263 København K

Start date

01.02.1990

Ophørsdato

20.12.2004

Sector code

980000 Uoplyst

Advertising protection

No


14.01.2005 Statusændring

CVR number: 13895740

Navn og adresse:
BRUNATA POLEN A/S
Østre Pennehavevej 25, 2960 Rungsted Kyst

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


07.05.1996 Statusændring, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 13895740

Navn og adresse:
BRUNATA POLEN A/S I LIKVIDATION
Østre Pennehavevej 25, 2960 Rungsted Kyst

Likvidation vedtaget 30.04.1996.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Søren Stenderup Jensen, Esplanaden 34, 1263 København K.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator alene.


16.08.1994 Ændring i personkreds

CVR number: 13895740

Navn og adresse:
BRUNATA POLEN A/S
Østre Pennehavevej 25, 2960 Rungsted Kyst

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Grethe Grønkjær Hansen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Jens Peter Fischer Hansen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Thomas Stensballe.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jens Peter Fischer Hansen.


17.01.1991 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 13895740

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1370
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

11.12.1990.

Nyt navn:

BRUNATA POLEN A/S

Ny adresse:

Østre Pennehavevej 25, 2960 Rungsted Kyst

Ny kommune:

Hørsholm

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Peter Fischer Hansen (formand), Advokat Zygmunt Auster, Grethe Grønkjær Hansen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Thomas Stensballe

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden
alene, en direktør i forening med et
bestyrelsesmedlem eller af to
bestyrelsesmedlemmer i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet K.G. Jensen/Coopers & Lybrand, Gothersgade 103, 1123 København K

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04

Første regnskabsår:

01.02.1990 - 30.04.1991


26.06.1990 Nye selskaber

CVR number: 13895740

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1370
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.02.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.02.1990

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.02.1990 - 30.06.1991

Regnskabsår:

01.07 - 30.06

Name of business
From
Till
01.02.1990
11.12.1990
A/S PSE 14 NR. 1370
Status
From
Till
30.04.1996
19.12.2004
Under frivillig likvidation
01.02.1990
29.04.1996
Normal