Skip to main content

MERIC FASHION DENMARK ApS

CVR-normu

13891834

Najugaq

Alhambravej 17

Postnormu aamma illoqarfik

1826 Frederiksberg C

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.01.1990

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

14.06.1995

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

Frederiksberg

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel og industri

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

01.11.1990

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

80.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.1990 - 30.06.1991

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

MERIC FASHION DENMARK ApS

P-normu

Najugaqarfik

Alhambravej 17

Postnormu aamma illoqarfik

1826 Frederiksberg C

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.01.1990

Ophørsdato

14.06.1995

Pilerisaariviginanga

Naamik


29.10.1992 Statusændring

CVR-normu: 13891834

Navn og adresse:
MERIC FASHION DENMARK ApS
Alhambravej 17, 1826 Alhambravej

Konkursdekret afsagt 28.10.1992 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


26.05.1992 Statusændring

CVR-normu: 13891834

Navn og adresse:
MERIC FASHION DENMARK ApS
Alhambravej 17, 1826 Alhambravej

Anmodning om opløsning, jfr. anpartsselskabs- lovens ¤ 86 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 26.05.1992


23.01.1991 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-normu: 13891834

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 1016
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

01.11.1990.

Nyt navn:

MERIC FASHION DENMARK ApS

Ny adresse:

Alhambravej 17, 1826 Fr.berg C

Ny kommune:

Frederiksberg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Dick Guliker, Preben Ebbe Ragn

Selskabet tegnes af en direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Steenild Møller ApS, Egegårdsvej 57, 2610 Rødovre


04.07.1990 Nye selskaber

CVR-normu: 13891834

Navn og adresse:
ApS KBIL 38 NR. 1016
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1990

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1990

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1990 - 30.06.1991

Regnskabsår:

01.07 - 30.06

Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.01.1990
20.11.1990
ApS KBIL 38 NR. 1016
Killiffik
Uannga
Uunga
29.10.1992
13.06.1995
Under konkurs
26.05.1992
28.10.1992
Under tvangsopløsning
01.01.1990
25.05.1992
Normal