Skip to main content

ÆRØSKØBING SKIBSVÆRFT ApS

Reg-normu

ApS185085

Najugaq

Havnen 4

Postnormu aamma illoqarfik

5970 Ærøskøbing

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.12.1989

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

18.12.1991

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

Ærøskøbing

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel, industri og værft

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

29.05.1990

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

80.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.12.1989 - 31.12.1990

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

23.12.1991 Statusændring

Reg-nummer: ApS185085

Navn og adresse:
ÆRØSKØBING SKIBSVÆRFT ApS
Havnen 4, 5970 Ærøskøbing

Konkursbehandlingen afsluttet 18.12.1991, selskabet opløst.


29.04.1991 Statusændring

Reg-nummer: ApS185085

Navn og adresse:
ÆRØSKØBING SKIBSVÆRFT ApS
Havnen 4, 5970 Ærøskøbing

Konkursdekret afsagt 25.04.1991 af skifteretten i Rudkøbing.


17.07.1990 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS185085

Navn og adresse:
ApS KBIL 15 NR. 1107
c/o Lrs. Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

29.05.1990.

Nyt navn:

ÆRØSKØBING SKIBSVÆRFT ApS

Ny adresse:

Havnen 4, 5970 Ærøskøbing

Ny kommune:

Ærøskøbing

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Frederiksen, Direktør Niels Christian Jacob Fryland, Skibsmægler Hans Klempel, Ingeniør Knud Wagner

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Palle Mærsk-Møller

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMAET LESLIE FOLMER APS, Statene 7, 5970 Ærøskøbing

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.12.1989 - 31.12.1990


21.02.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS185085

Navn og adresse:
ApS KBIL 15 NR. 1107
c/o Lrs. Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.12.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.12.1989

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.12.1989 - 30.04.1991

Regnskabsår:

01.05 - 30.04

Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.12.1989
20.06.1990
ApS KBIL 15 NR. 1107
Killiffik
Uannga
Uunga
25.04.1991
17.12.1991
Under konkurs
01.12.1989
24.04.1991
Normal