Skip to main content

GEOKON A/S

Registration number

A/S184553

Address

Vestre Gade 6
Brøndbyøster

Postal code and city

2650 Hvidovre

Start date

01.11.1989

Cessation date

16.11.1992

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Tvangsopløst

Municipality

Brøndby

Objects

Selskabets formål er at udføre konsulenttjeneste inden for det elektroniske databehandlingsområde samt at udføre jordbundsundersøgelser og andre geotekniske og geologiske undersøgelser og i forbindelse hermed stående virksomhed

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.05 to 30.04

Latest articles of association

19.03.1990

Registered capital

300.000,00 DKK

First accounting period

01.11.1989 - 30.04.1990

Powers to bind

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Dato: 26.02.1991
Periode: 01.11.1989 - 30.04.1990
Order document:
Årsrapport mv.

06.01.1993 Statusændring

Reg-nummer: A/S184553

Navn og adresse:
GEOKON A/S
Vestre Gade 6, Brøndbyøster, 2650 Hvidovre

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


01.04.1992 Statusændring

Reg-nummer: A/S184553

Navn og adresse:
GEOKON A/S
Vestre Gade 6, Brøndbyøster, 2650 Hvidovre

Anmodning om opløsning, jfr aktieselskabslovens ¤ 117 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 01.04.1992


18.03.1992 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S184553

Navn og adresse:
GEOKON A/S
Vestre Gade 6, Brøndbyøster, 2650 Hvidovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Martin Hejlesen, Erik Helge Kirsbo, Anne Kirsbo

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Helge Kirsbo

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Reg. Revisor Lennart Gutfelt


20.02.1991 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S184553

Navn og adresse:
GEOKON A/S
Vestre Gade 6, Brøndbyøster, 2650 Hvidovre

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Anne Kirsbo

Indtrådt i direktionen:

Direktør Erik Helge Kirsbo

Første regnskabsår:

01.11.1989 - 30.04.1990


01.05.1990 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S184553

Navn og adresse:
A/S PSE NR.3519
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

19.03.1990.

Nyt navn:

GEOKON A/S

Ny adresse:

Vestre Gade 6, Brøndbyøster, 2650 Hvidovre

Ny kommune:

Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Mag. scient Poul Martin Hejlesen, Direktør Erik Helge Kirsbo, Direktør Anne Kirsbo

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Anne Kirsbo

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Reg. Revisor Lennart Gutfelt, Amager Boulevard 4, 2300 København S
13.02.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S184553

Navn og adresse:
A/S PSE NR.3519
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1989 - 30.04.1991

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Name of business
From
Till
01.11.1989
21.03.1990
A/S PSE NR.3519
Status
From
Till
01.04.1992
15.11.1992
Under tvangsopløsning
01.11.1989
31.03.1992
Normal