Skip to main content

ERIK KORSHAGEN A/S, ARKITEKTFIRMA

Registration number

A/S182758

Address

Vestergade 22G

Postal code and city

1456 København K

Start date

01.08.1989

Cessation date

01.07.1997

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

København

Objects

Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.07 to 30.06

Latest articles of association

02.10.1995

Registered capital

300.000,00 DKK

First accounting period

01.08.1989 - 30.06.1990
Dato: 06.11.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.09.1997
Periode: 01.07.1996 - 10.03.1997
Get documents:
PDF

Dato: 05.01.1997
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.10.1996
Periode: 01.07.1995 - 22.11.1995
Get documents:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 26.06.1996
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 13.09.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 07.01.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 25.03.1993
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 21.01.1992
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 02.11.1990
Periode: 01.08.1989 - 30.06.1990
Order document:
Årsrapport mv.
17.09.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S182758

Navn og adresse:
ERIK KORSHAGEN A/S, ARKITEKTFIRMA
Vestergade 22G, 1456 Vestergade

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


24.11.1995 Statusændring, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S182758

Navn og adresse:
ERIK KORSHAGEN A/S, ARKITEKTFIRMA I LIKVIDATION
Vestergade 22G, 1456 Vestergade

Likvidation vedtaget 22.11.1995.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Mogens Trygve Lied Flagstad, c/o Advokaterne Amaliegade 42, Amaliegade 42, 1256 København K.

Selskabet tegnes af likvidator.


25.10.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S182758

Navn og adresse:
ERIK KORSHAGEN A/S, ARKITEKTFIRMA
Vestergade 22G, 1456 Vestergade

Vedtægter ændret:

02.10.1995.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Schiøtt Eliasen, Erik Korshagen, Bjarne Halse Svendsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Korshagen.

Selskabet tegnes af en direktør eller hele bestyrelsen.


20.03.1990 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S182758

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3423
c/o Landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

20.12.1989.

Nyt navn:

ERIK KORSHAGEN A/S, ARKITEKTFIRMA

Ny adresse:

Vestergade 22 G, 1456 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt m.a.a Søren Schiøtt Eliasen, Arkitekt m.a.a Erik Korshagen, Arkitekt m.a.a Bjarne Halse Svendsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Arkitekt m.a.a Erik Korshagen

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, eller af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Arthur Andersen & Co, Hammerensgade 1, 1012 København K

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06

Første regnskabsår:

01.08.1989 - 30.06.1990


06.12.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S182758

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3423
c/o Landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.08.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.08.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.08.1989 - 31.12.1990

Regnskabsår:

01.01 - 31.12

Name of business
From
Till
01.08.1989
27.12.1989
A/S PSE NR. 3423
Status
From
Till
22.11.1995
30.06.1997
Under frivillig likvidation
01.08.1989
21.11.1995
Normal