Skip to main content

LANGDAHL A/S

Reg-normu

A/S180528

Najugaq

Engelsholmvej 33

Postnormu aamma illoqarfik

8900 Randers C

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.05.1989

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

17.03.1997

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

Randers

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel, herunder service af maskiner til landbruget og dermed beslægtede erhverv

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.10 til 30.09

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

29.09.1989

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

300.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.05.1989 - 30.09.1990

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af direktionen eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse

Dato: 28.04.1992
Periode: 01.10.1990 - 30.09.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 03.05.1991
Periode: 01.05.1989 - 30.09.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

26.03.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S180528

Navn og adresse:
LANGDAHL A/S
Engelsholmvej 33, 8900 Randers

Konkursbehandlingen afsluttet 17.03.1997, selskabet opløst.


20.07.1992 Statusændring

Reg-nummer: A/S180528

Navn og adresse:
LANGDAHL A/S
Engelsholmvej 33, 8900 Randers

Konkursdekret afsagt 15.07.1992 af skifteretten i Randers.


29.11.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S180528

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3223
c/o lrs. Per Stakemenn, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

29.09.1989

Nyt navn:

LANGDAHL A/S

Ny adresse:

Engelsholmvej 33, 8900 Randers

Ny kommune:

Randers

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peder Meldgaard Frydensberg, Salgschef Brian Justesen, Direktør Frede Langdahl

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Frede Langdahl

Selskabet tegnes af direktionen eller af en
direktør i forening med et bestyrelsesmedlem
eller af den samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Svend Aage Jensen, Middelgade 6, 8900 Randers


12.09.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S180528

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3223
c/o lrs. Per Stakemenn, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.05.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.05.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelses- formanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.05.1989 - 30.09.1990

Regnskabsår:

01.10 - 30.09

Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.05.1989
03.10.1989
A/S PSE NR. 3223
Killiffik
Uannga
Uunga
15.07.1992
16.03.1997
Under konkurs
01.05.1989
14.07.1992
Normal