Skip to main content

J G M SPROG A/S

Reg-normu

A/S179133

Najugaq

Firskovvej 25

Postnormu aamma illoqarfik

2800 Kongens Lyngby

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.04.1989

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

10.09.1997

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Tvangsopløst

Kommuni

Lyngby-Taarbæk

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel og servicevirksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

19.08.1994

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

300.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.04.1989 - 30.06.1990

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene

Dato: 25.07.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.07.1994
Periode: 01.07.1993 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 04.05.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 29.12.1992
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 03.12.1991
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.Dato: 02.01.1991
Periode: 01.04.1989 - 30.06.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
16.09.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S179133

Navn og adresse:
J G M SPROG A/S
Firskovvej 25, 2800 Kongens Lyngby

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


06.01.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S179133

Navn og adresse:
J G M SPROG A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Firskovvej 25, 2800 Kongens Lyngby

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens ¤ 117, jf. ¤ 118 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 06.01.1997.


22.09.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S179133

Navn og adresse:
J G M SPROG A/S
Firskovvej 25, 2800 Kongens Lyngby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Bjerg Lauritzen, Svend Boye Bachdal Sørensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gunilla Eva Margareta Gornerup, den 29.06.1995, Søren Ive Holger Rung, den 29.06.1995.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Bjerg Lauritzen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jan Gornerup.


11.01.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S179133

Navn og adresse:
J G M SPROG A/S
Firskovvej 25, 2800 Kongens Lyngby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ulrik August Andersen-Alstrup, den 28.10.1994, Søren Viktor Hansen, den 28.10.1994.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Bjerg Lauritzen, den 07.12.1994, Maskinmester Svend Boye Sørensen, den 07.12.1994.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ulrik August Andersen-Alstrup, den 28.10.1994.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jens Bjerg Lauritzen, den 07.12.1994.


14.09.1994 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S179133

Navn og adresse:
J G M SPROG A/S
Firskovvej 25, 2800 Kongens Lyngby

Vedtægter ændret:

19.08.1994.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.07.1993 - 31.12.1993.
23.01.1991 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S179133

Navn og adresse:
J G M SPROG A/S
Fisskovvej 25, 2800 Kongens Lyngby

Ny adresse:

Firskovvej 25, 2800 Lyngby


14.06.1990 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S179133

Navn og adresse:
J G M SPROG A/S
Skelbækgade 4, 1717 Skelbækgade

Vedtægter ændret:

17.05.1990.

Ny adresse:

Fisskovvej 25, 2800 Lyngby

Ny kommune:

Lyngby-Tårbæk


26.02.1990 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S179133

Navn og adresse:
J G M SPROG A/S
Skelbækgade 4, 1717 Skelbækgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Zabell Abildstrøm, Jan Holzmann Rasmussen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Ulrik August Andersen-Alstrup, Direktør Søren Viktor Hansen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Zabell Abildstrøm

Indtrådt i direktionen:

Advokat Ulrik August Andersen-Alstrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet J. Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Sten Lauritzen, Store Kongensgade 68, 1264 København K


16.11.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S179133

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1224
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

17.07.1989

Nyt navn:

J G M SPROG A/S

Ny adresse:

Skelbækgade 4, 1717 København V

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jan Gornerup (formand), Advokat Jørgen Zabell Abildstrøm, Marketingchef Jan Holzmann Rasmussen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Advokat Jørgen Zabell Abildstrøm

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet J. Andersen, Strandpromenaden 27, 2100 København Ø

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06

Første regnskabsår:

01.04.1989 - 30.06.1990


07.07.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S179133

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1224
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.04.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.04.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.04.1989 - 30.09.1990

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.04.1989
10.08.1989
A/S PSE 14 NR. 1224
Killiffik
Uannga
Uunga
06.01.1997
09.09.1997
Under tvangsopløsning
01.04.1989
05.01.1997
Normal