Skip to main content

EPEK DANMARK ApS

Reg-normu

ApS177764

Najugaq

H.C. Andersens Boulevard 11, 4.

Postnormu aamma illoqarfik

1553 København V

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.02.1989

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

18.12.1996

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

København

Siunertaq

Selskabets formål er primært import og eksport af dagligvareprodukter og handel med disse, men i øvrigt anden handel og industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

10.07.1989

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

80.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.02.1989 - 30.06.1990

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, to direktører i forening eller en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer

29.01.1997 Statusændring

Reg-nummer: ApS177764

Navn og adresse:
EPEK DANMARK ApS
H.C. Andersens Boulevard 11, 4., 1553 Langebro

Konkursbehandlingen afsluttet 18.12.1996, selskabet opløst.


18.10.1990 Statusændring

Reg-nummer: ApS177764

Navn og adresse:
EPEK DANMARK ApS UNDER KONKURS
H.C. Andersens Boulevard 11, 4, 1553 Langebro

Konkursdekret afsagt 10.10.1990 af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling


08.01.1990 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS177764

Navn og adresse:
ApS SMBK NR. 1717
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

10.07.1989

Nyt navn:

EPEK DANMARK ApS

Ny adresse:

H.C. Andersens Boulevard 11, 4, 1553 København V

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Peter Erichsen, Advokat Ole Bjørn Kruuse, Slagtermester Jens Jørgen Thorup, Advokat Morten Wittenberg Vandborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Peter Erichsen, Slagtermester Jens Jørgen Thorup

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse,
to direktører i forening eller en direktør i
forening med to bestyrelsesmedlemmer

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S107277 REVISIONSFIRMAET G. DAHLFELT A/S, Hestetangsvej 48, 3520 Farum


14.04.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS177764

Navn og adresse:
ApS SMBK NR. 1717
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.02.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.02.1989

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.02.1989 - 30.06.1990

Regnskabsår:

01.07 - 30.06

Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.02.1989
12.07.1989
ApS SMBK NR. 1717
Killiffik
Uannga
Uunga
10.10.1990
17.12.1996
Under konkurs
01.02.1989
09.10.1990
Normal