Skip to main content

BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S

Reg-normu

A/S169117

Najugaq

c/o Bang & Olufsen A/S
Peter Bangsvej 15

Postnormu aamma illoqarfik

7600 Struer

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.05.1988

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

22.01.1996

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter spaltning

Kommuni

Struer

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel og industri

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.06 til 31.05

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

08.02.1990

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

25.000.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.05.1988 - 31.05.1989

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller 2 direktører i forening

Dato: 29.09.1995
Periode: 01.06.1994 - 31.05.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.10.1994
Periode: 01.06.1993 - 31.05.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 08.11.1993
Periode: 01.06.1992 - 31.05.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 27.10.1992
Periode: 01.06.1991 - 31.05.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 27.10.1992
Periode: 01.06.1991 - 31.05.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.Dato: 31.10.1991
Periode: 01.06.1990 - 31.05.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 14.11.1990
Periode: 01.06.1989 - 31.05.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 30.10.1989
Periode: 01.05.1988 - 31.05.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
22.03.1996 Statusændring

Reg-nummer: A/S169117

Navn og adresse:
BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S
c/o Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer

Selskabet er opløst ved spaltning. Aktiver og gæld er som helhed overdraget til REG.NR. A/S38302 BANG & OLUFSEN EXPORT A/S, REG.NR. A/S28455 BOFA A/S, og selskabets binavn BANG & OLUFSEN TELECOM A/S (BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S) er slettet.


04.10.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S169117

Navn og adresse:
BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S
c/o Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer

Revision:

Indtrådt i revisionen:

COOPERS & LYBRAND, Lyngbyvej 16-28, 2100 København Ø.


17.08.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S169117

Navn og adresse:
BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S
c/o Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Anders Jørn Knutsen

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Plougmann Laursen

Indtrådt i bestyrelsen:

Juridisk konsulent Karsten Schwennesen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

John Jensen Hestehave

Indtrådt i direktionen:

Direktør Poul Plougmann Laursen (adm. direktør)


23.09.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S169117

Navn og adresse:
BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S
c/o Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Ulrik Skifter Larsen, Karsten Schwennesen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Plougmann Laursen, Godsejer Peter Skak Olufsen


03.03.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S169117

Navn og adresse:
BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S
c/o Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Andersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Juridisk konsulent Karsten Schwennesen
11.04.1990 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S169117

Navn og adresse:
BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S
c/o Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer

Vedtægter ændret:

08.02.1990.

Slettet binavn: DIKON SYSTEMS DIVISION A/S (BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S)


17.01.1990 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S169117

Navn og adresse:
BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S
c/o Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer

Vedtægter ændret:

28.04.1989

Kapitalforhøjelse kr. 24.700.000,00: kr. 24.700.000,00 indbetalt i værdier, kurs 108,1
Kapitalen udgør herefter kr. 25.000.000,00


12.06.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S169117

Navn og adresse:
BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S
c/o Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Anders Jørn Knutsen

Indtrådt i direktionen:

Direktør John Jensen Hestehave


07.03.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S169117

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1164
c/o lrs. Per Emil Hasselbalch Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

28.11.1988

Nyt navn:

BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S

Nye binavne:

BANG & OLUFSEN TELECOM A/S (BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S) DIKON SYSTEMS DIVISION A/S (BANG & OLUFSEN TECHNOLOGY A/S)

Ny adresse:

c/o Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer

Ny kommune:

Struer

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Vagn Andersen (formand), Anders Jørn Knutsen, Direktør Poul Ulrik Skifter Larsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Anders Jørn Knutsen

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af et
bestyrelsesmedlem og en direktør i forening
eller 2 direktører i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Seier-Petersen, statsaut revisorer, Åboulevarden 70, 8000 Århus C

Regnskabsår ændret til:

01.06 - 31.05

Første regnskabsår:

01.05.1988 - 31.05.1989


27.06.1988 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S169117

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1164
c/o lrs. Per Emil Hasselbalch Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.05.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.05.1988

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. l444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Prebens Vænge 2, 2800 Lyngby, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelses- formanden alene.
Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller
kollektiv

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.05.1988 - 30.09.1989

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.05.1988
06.12.1988
A/S PSE 14 NR. 1164
Killiffik
Uannga
Uunga
01.05.1988
21.01.1996
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
11.05.1988
22.05.1989
300.000,00 DKK